ПДФО/ВЗ

Оподаткування соціальної допомоги, наданої дитині-сироті

Студенту, який у період навчання у 19 років залишився без батьків, щороку надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду відповідно до постанови № 226. Чи є об'єктом оподаткування ПДФО така допомога?


Відповідно до пп. 165.1.23 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів І — IV рівнів акредитації), у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пп. 3 п. 13 постанови № 226 студентам, які є дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, щороку надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на утримання зазначених закладів, у розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так, суми матеріального та грошового забезпечення, що надаються дітям-сиротам у розмірах та на умовах, передбачених постановою № 226, не підлягають оподаткуванню ПДФО на підставі пп. 165.1.23 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

Також згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

Таким чином, оскільки джерелом виплати матеріальної допомоги, наданої студенту відповідно до постанови № 226, є бюджет, а також враховуючи норми пп. 165.1.23 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, така допомога не оподатковується.