Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
02.03.2012, № 9-10

Оподаткування викупної суми у разі розірвання договору довгострокового страхування життя

Фізична особа застрахувала своє життя за договором довгострокового страхування життя та потім вирішила достроково розірвати цей договір. Чи є об'єктом оподаткування ПДФО викупна сума, яка виплачується платнику податку — страхувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя?


Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об'єктом оподаткування як резидента, так і нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні.

Відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, викупна сума, що сплачується платнику за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Кодексу.

Підпунктом 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що договір довгострокового страхування життя — це договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних зі смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку — роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.

Відповідно до ст. 28 Закону про страхування викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя.

При цьому до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається викупна сума або її частина, отримана платником за договором довгострокового страхування життя, лише у випадках, визначених пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу (пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Порядок оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій), регламентується п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу, пп. «б» пп. 170.8.2 якого встановлено, що податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, з викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя.

Відповідно до пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу податковим агентом платника податку — отримувача викупної суми є страховик-резидент, який нараховує викупну суму за договором довгострокового страхування життя.

Отже, викупна сума, яка виплачується платнику податкустрахувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя, підлягає оподаткуванню ПДФО за ставками 15 та 17%.

Перелік використаних документів

 • Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
 • Закон про страхування — Закон України від 07.03.96 р. № 85/96-ВР «Про страхування»

Ще матеріали на тему:

ПДФО
 • 01.10.2016 , № 37 Проценти на аліменти

  Фізичною особою отримується дохід у вигляді процентів, нарахованих на поточний банківський рахунок, на який перераховуються аліменти на утримання неповнолітньої дитини, призначені на підставі рішення суду. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором зазначений дохід, розглянемо у цьому матеріалі.

 • 23.09.2016 , № 36 Витрати на відрядження

  Чи вважатиметься додатковим благом найманого працівника, направленого у відрядження, відшкодована роботодавцем вартість квитка, якщо дата на ньому та в наказі про відрядження не збігається, розглянемо в цій статті.

 • 16.09.2016 , № 35 Спадщина на підставі рішення суду

  Жінка (резидент) від колишнього чоловіка (резидента) у 2016 р. отримала у спадщину майно. За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб та військовим збором оподатковуватиметься вартість такого майна, розглянемо в цій статті...

 • 16.09.2016 , № 35 Допомога внаслідок нещасного випадку

  Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором сума допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, пов’язаною з нещасним випадком на виробництві, яка виплачується роботодавцем за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, читайте далі...

 • 09.09.2016 , № 34 Продаж власної сільгосппродукції: особливості оподаткування

  Літо скінчилося. Селяни збирають городину та фрукти. Ті, хто працювали не покладаючи рук, отримали багатий врожай, який не тільки забезпечить вітамінами всю родину, а й надасть можливість заробити на продажу лишків такої продукції переробним підприємствам. А деякі селяни мають наміри продати вирощену за літо домашню худобу. Отже, наразі для селян актуальним як ніколи є питання оподаткування доходів від продажу підприємствам власної сільгосппродукції. Корисною буде стаття і для підприємств, які купують таку продукцію, оскільки саме на них покладається обов’язок нарахування та перерахування ПДФО та подання звітності. Основні аспекти такого оподаткування висвітлено в цій статті...

Усі матеріали розділу: «Консультації»