Рентна плата

Рентна плата

Законом № 71 внесено зміни до Податкового кодексу, згідно з якими в рентну плату трансформовано ряд платежів.

Так, відповідно до п. 251.1 ст. 251 цього Кодексу рентна плата складається з:

 • рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
 • рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
 • рентної плати за спеціальне використання води;
 • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

У пп. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу вищезазначеним Законом внесено зміни, згідно з якими операції агломерації/грудкування руди з термічною обробкою не відносяться до первинної переробки (збагачення) мінеральної сировини.

Законом № 71 ст. 35 цього Кодексу доповнено п. 35.4, який передбачає щомісячне оприлюднення на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про сплату податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами.

Платники, об’єкти оподаткування, бази оподаткування та ставки рентної плати у 2015 р., окрім ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин для окремих груп корисних копалин, лишаються такими самими, як і у попередньому році, для збору за спеціальне використання лісових ресурсів, збору за спеціальне використання води, плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, збору за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

Слід зазначити, що ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлено на рік в гривнях за одиницю обсягу користування надрами, а ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України — на місяць у гривнях за 1 МГц смуги радіочастот.

Щодо ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, то для окремих груп корисних копалин вони змінилися.

Ставки плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, залізної руди, визначені п. 252.20 ст. 252 Податкового кодексу, встановлено у таких самих розмірах, що діяли тимчасово, до 01.01.2015 р., відповідно до положень підрозділу 91 «Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин», яким доповнено розділ XX «Перехідні положення» цього Кодексу згідно із Законом № 1621.

Так, для залізної руди ставку встановлено у розмірі 8,0% вартості залізорудного концентрату, а приміткою «1)» передбачено застосування до неї коефіцієнта, який дорівнює частці заліза в товарній продукції (п. 252.20 ст. 252 Кодексу).

Для нафти та конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 м, ставку встановлено у розмірі 45,0%, а понад 5000 м — 21,0% вартості товарної продукції гірничого підприємства; для газу природного, що реалізується не для формування ресурсу природного газу для потреб населення, а для інших потреб, та видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 м, — 55,0%, а понад 5000 м — 28,0% вартості товарної продукції гірничого підприємства. Зазначимо, що для газу природного, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність, установлено окрему ставку у розмірі 70,0%.

При цьому підрозділ 91 «Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу Законом № 71 викладено в новій редакції, згідно з якою тимчасово, до 01.07.2015 р., ставки рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначені п. 252.20 ст. 252 цього Кодексу, за природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, встановлюються на період, визначений абзацом першим цього підрозділу, у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:

 • у період з 1 січня до 31 березня 2015 р. (включно) — 60%;
 • у період з 1 квітня до 30 червня 2015 р. (включно) — 65%;
 • з 1 липня 2015 р. застосовується ставка, визначена п. 252.20 ст. 252 Кодексу.

Згідно з п. 256.3 ст. 256 Податкового кодексу ставки рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України з 01.01.2015 р. установлено в доларах СІІІА:

 • 0,21 дол. СІІІА за транзитне транспортування 1000 м3 природного газу за кожні 100 км відстані відповідних маршрутів його транспортування;
 • 0,56 дол. СІІІА за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;
 • 0,56 дол. СІІІА за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;
 • 0,64 дол. СІІІА за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 км відстані відповідних маршрутів його транспортування.

Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу (п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу).

Підпункт 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 та п. 257.3 ст. 257 цього Кодексу передбачають, що платник рентної плати протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, подає до відповідного контролюючого органу податкову декларацію за встановленою формою, що містить додатки:

 • з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин: за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України; за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
 • з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, — за місцезнаходженням ділянки надр;
 • з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України — за місцем податкової реєстрації;
 • з рентної плати за спеціальне використання води — за місцем податкової реєстрації;
 • з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів — за місцезнаходженням лісової ділянки;
 • з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України — за місцем його податкової реєстрації.

Зазначимо, що за відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до податкової декларації не додається.

Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації з урахуванням фактично сплачених авансових внесків (п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу).

Сплату авансових внесків передбачено п. 257.4 цієї статті для платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, для платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважених осіб, які здійснюють видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, а також платників рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України. Такі платники сплачують авансові внески з рентної плати у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому — до 28 або 29 числа). Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) період.

Слід звернути увагу на те, що згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу у разі, якщо платник не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

 • при затримці до 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
 • при затримці більше 30 календарних днів, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42