Новини

Порядок плати за орендовану земельну ділянку фізичною особою — підприємцем

Фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності — платник єдиного податку, який є власником нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку, уклав договір оренди на земельну ділянку, але державну реєстрацію не пройшов. Як здійснюється плата за використання земельної ділянки (сплачується плата за землю чи орендна плата)?


Орендні відносини в Україні регулюються Законом № 161, ст. 1 якого визначено, що оренда землі — це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Згідно зі ст. 5 цього Закону орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право користування земельною ділянкою.

Відповідно до ст. 4 та Прикінцевих положень Закону № 161 до розмежування відповідно до закону земель державної і комунальної власності орендодавцями земельних ділянок у межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, є відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів — відповідні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених Земельним кодексом.

Згідно зі ст. 13 Закону № 161 договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний передати орендареві земельну ділянку у користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Однією з істотних умов договору оренди землі між орендодавцем та орендарем є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату (ст. 15 Закону № 161).

Орендна плата за землю, як визначено ст. 21 Закону № 161, — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Враховуючи вищезазначене, платником орендної плати за землю до бюджету є орендар земель державної або комунальної власності на підставі укладеного з відповідним органом місцевого самоврядування чи органом виконавчої влади договору оренди землі.