ПДФО/ВЗ

Оподаткування доходів, отриманих за кордоном

Який порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою за межами України?


Підпунктом 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу встановлено, що платниками податку є, зокрема, фізичні особи — резиденти, які отримують іноземні доходи.

Згідно з пп. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 цього Кодексу об'єктом оподаткування резидента є, зокрема, іноземні доходи, тобто будь-які доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Порядок оподаткування іноземних доходів регулюється п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу, пп. 170.11.1 якого визначено (з урахуванням вимог пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Кодексу), що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податкуотримувача, який зобов'язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 та 17%.

Згідно з п. 164.4 ст. 164 Податкового кодексу під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Нацбанку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Відповідно до пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

При цьому сума податку з іноземного доходу платника податкурезидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника відповідно до законодавства України (пп. 170.11.4 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

Згідно з пп. 170.11.3 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання платника податку:

  • податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;
  • поштові податки;
  • податки на реалізацію (продаж);
  • інші непрямі податки незалежно від того, належать вони до категорії прибуткових податків  чи вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Відповідно до п. 13.5 ст. 13 цього Кодексу для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

У разі відсутності у платника податку підтвердних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 Податкового кодексу, такий платник зобов'язаний подати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами (абзац другий пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу).

Підпунктом «б» п. 171.2 ст. 171 цього Кодексу встановлено, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів, є платник податку.

Платник податку — отримувач іноземних доходів зобов'язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію, в рядку 01.15 якої відобразити суму іноземних доходів (колонка 3), суму податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні (колонка 4), та суму податку, нарахованого за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (колонка 5). Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України, наведено у додатку 6 до декларації.

Водночас якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено Податковим кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 Податкового кодексу).