Новини

Спрощена система оподаткування для фізичних осіб

З 01.01.2015 р. кількість груп платників єдиного податку зменшено до чотирьох (фізичні особи — підприємці реєструються платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп) із збільшенням чинного максимального розміру доходу, що дає змогу застосовувати спрощену систему оподаткування.

При цьому п. 4 підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено, що платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до 01.01.2015 р., з 01.01.2015 р. вважаються платниками єдиного податку третьої групи відповідно до норм глави  1 розділу  XIV цього Кодексу.

Для платників єдиного податку першої групи обсяг доходу збільшено до 300 тис. грн. та встановлено ставку єдиного податку у межах до 10% розміру мінімальної заробітної плати.

Для платників другої групи обсяг доходу збільшено до 1,5 млн. грн., а ставку встановлено у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати.

Платниками третьої групи вважаються фізичні особи — підприємці та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн. При цьому фізичні особи — підприємці не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена. Ставка єдиного податку становить:

  • 2% доходу — у разі сплати ПДВ;
  • 4% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Внесеними змінами для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку запроваджено обов’язкове використання РРО, а саме:

  • для платників другої групи — з 01.01.2016 р.;
  • для платників третьої групи — з 01.07.2015 р.

Водночас фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку  другої та третьої груп при здійсненні діяльності на ринках, продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи РРО не застосовують (п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу).

Враховуючи зміни, внесені до Податкового кодексу, нагальним питанням є термінове затвердження нової форми податкової декларації платника єдиного податку, книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат, а також порядків їх ведення, форми та порядку подання заяви. Оскільки фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку декларують доходи за 2014 р., а зміни до Кодексу набрали чинності з 01.01.2015 р., підприємці подають податкову декларацію платника єдиного податку за минулий рік за формою, затвердженою наказом № 1688. Нарахування єдиного податку за IV квартал 2014 р.  платниками третьої та п’ятої груп здійснюється за відсотковими ставками, що діяли до 31.12.2014 р.

Також слід зазначити, що платники єдиного податку продовжують вести книги обліку доходів та книг обліку доходів і витрат, затверджені наказом № 1637.

Платники єдиного податку, які перевищили обсяги доходів у податковому (звітному) періоді, визначені у підпунктах  13 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, що діяли до 01.01.2015 р., до суми перевищення обсягу доходу застосовують ставку у розмірі 15%. При цьому такі платники, враховуючи зміни у законодавстві щодо збільшення максимального розміру обсягу доходу у відповідній групі з 2015 р., не зобов’язані з наступного календарного кварталу за заявою переходити в іншу групу платника єдиного податку чи відмовлятися від застосування спрощеної системи оподаткування, якщо зазначена категорія платників не порушує умов перебування на спрощеній системі оподаткування, які діють з 01.01.2015 р.

Водночас у частині реєстрації суб’єктів господарювання платниками спрощеної системи оподаткування змін не відбулося. Тобто реєстрація платників єдиного податку здійснюється на підставі:

  • реєстраційних заяв у паперовому вигляді, поданих до органів ДФС України;
  • електронних копій реєстраційних заяв, виготовлених шляхом сканування, які передаються державним реєстратором до органів ДФС України одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця згідно із Законом про держреєстрацію;
  • реєстраційних заяв, поданих засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У процедурі та строках реєстрації платників єдиного податку з 01.01.2015 р. змін також не відбулося. Отже, у разі відсутності визначених Податковим кодексом підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку, а у разі відмови у реєстрації платника єдиного податку — надати протягом двох робочих днів з дня подання платником заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання в установленому порядку.

При цьому видача витягів з реєстру здійснюється безоплатно та за бажанням платників єдиного податку, але не є обов’язковою умовою при реєстрації, оскільки з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією дані з реєстру платників єдиного податку щоденно оприлюднюються на Єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і офіційному веб-порталі ДФС України. До прийняття нормативно-правових актів відповідно до внесених змін до Податкового кодексу та у разі потреби за зверненням платника контролюючий орган надає витяг на підставі запиту про його отримання, при цьому строк його надання не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42