Єдиний податок

Умови застосування спрощеної системи оподаткування

Показники

Групи платників єдиного податку

Перша

Друга

Третя

Четверта

Суб’єкт
господарювання

Фізичні особи — підприємці

Фізичні особи — підприємці

Юридичні особи

Сільськогосподарські товаровиробники

Максимальна кількість найманих осіб

Без найманих осіб

10 осіб*

Не обмежено

*Не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (пп. 291.4.1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, даліКодекс).

Граничний обсяг доходу протягом календарного року

300 000 грн.

1 500 000 грн.

20 000 000 грн.

75% і більше сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік*

*Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 292204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включає доходи, отримані від:

реалізації продукції рослинництва, виробленої (вирощеної) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації сільськогосподарської продукції, виробленої із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

У разі коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 292204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг:

послуг із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), що надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуг з догляду за худобою і птицею, що надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуг із зберігання сільськогосподарської продукції, що надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуг з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, що надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

Застосування РРО

Не застосовують

З 01.01.2016 р.

З 01.07.2015 р.

У порядку, встановленому законодавством

Не застосовують у разі здійснення діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі

Ставка податку

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

2% — у разі сплати ПДВ;

4% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку;

4% — у разі здійснення діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (п. 293.3 ст. 293 Кодексу)

2% — у разі сплати ПДВ;

4% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку

 

Розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) — 0,45 (пп. 293.9.1 п. 293.9 ст. 293 Кодексу);

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,27 (пп. 293.9.2 п. 293.9  ст. 293 Кодексу);

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,27 (пп. 293.9.3 п. 293.9 ст. 293 Кодексу);

У межах до 10% розміру мінімальної заробітної плати

У межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати

У разі здійснення кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ст. 293 Кодексу).

У разі здійснення господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку для відповідної групи таких платників єдиного податку (п. 293.7 ст. 293 Кодексу)

 

 

 

 

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,09 (пп. 293.9.4 п. 293.9 ст. 293 Кодексу);

для земель водного фонду — 1,35 (пп. 293.9.5 п. 293.9 ст. 293 Кодексу);

для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, — 3 (пп. 293.9.6 п. 293.9 ст. 293 Кодексу)*

*Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66%) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Підвищені ставки єдиного податку

15% (умови застосування визначено п. 293.4 ст. 293 Кодексу)

4% — у разі сплати ПДВ;

8% — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку (умови застосування визначено п. 293.5 ст. 293 Кодексу)

-

Види господарської діяльності

Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або здійснення господарської діяльності з надання побутових послуг* населенню (крім заборонених п. 291.5 ст. 291 Кодексу)

Надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства (крім посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснення діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння** та заборонених п. 291.5 ст. 291 Кодексу))

Крім заборонених п. 291.5 ст. 291 Кодексу

Виробництво сільськогосподарської продукції та/або розведення, вирощування та вилов риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробка на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснення операції з її постачання

  *Вичерпний перелік побутових послуг наведено у п. 291.7 ст. 291 Кодексу.

**Такі фізичні особипідприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

Види діяльності, заборонені для платників єдиного податку

Діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) (пп. 1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

обмін іноземної валюти (пп. 2 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин) (пп. 3 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) (пп. 4 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення (пп. 5 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

суб’єкти господарювання, у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів

 

діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 07.03.96 р. № 85/96-ВР «Про страхування», сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу (пп. 6 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

діяльність з управління підприємствами (пп. 7 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню) (пп. 8 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату (пп. 9 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

діяльність з організації, проведення гастрольних заходів (пп. 10 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

здійснення технічних випробувань та досліджень (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері
аудиту фізичними особами — підприємцями (пп. 291.5.2 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

надання фізичними особами — підприємцями в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлових приміщень та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 100 м2, нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 300 м2 (пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів
(пп. 291.5.4 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25% (пп. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку (пп. 291.5.6 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

фізичні та юридичні особи — нерезиденти (пп. 291.5.7 п. 291.5 ст. 291 Кодексу);

суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (пп. 291.5.8 п. 291.5 ст. 291 Кодексу)

і хутра (крім хутрової сировини) (пп. 291.51.1 п. 291.51 ст. 291 Кодексу);

суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, що використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції (пп. 291.51.2 п. 291.51 ст. 291 Кодексу);

суб’єкти господарювання, які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (пп. 291.51.3 п. 291.51 ст. 291 Кодексу)

Форма розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги)

Виключно у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ст. 291 Кодексу)

Обмеження не встановлено

Визначення
доходів/база оподаткування

Дохід у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 292.1 ст. 292 Кодексу);

безоплатно отримані товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними відповідно до законодавства, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку (п. 292.3 ст. 292 Кодексу);

сума винагороди за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами (п. 292.4 ст. 292 Кодексу)

Об’єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування, у тому числі на умовах оренди.

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

Базою оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Кодексу.

Базою оподаткування для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Кодексу

-

Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позивної давності для платників ПДВ (п. 292.3 ст. 292 Кодексу)

-

При продажу основ-них засобів — сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів (якщо основні засоби продано після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію — різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою

 

 

балансовою вартістю, що склалася на день продажу) (п. 292.2 ст. 292 Кодексу);

вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримано попередню оплату (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Кодексом (п. 292.3 ст. 292 Кодексу)

 

До доходу не включаються

Пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п. 292.1 ст. 292 Кодексу)

Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами III та IV Кодексу (п292.12 ст. 292 Кодексу);

дивіденди, отримані платником єдиного податку — юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Кодексу (пп. 10 п. 292.11 ст. 292 Кодексу)

-

Суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску (п. 292.10 ст. 292 Кодексу);

суми ПДВ;

суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

суми коштів (аванс, попередня оплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, вартість яких було включено до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця;

суми ПДВ, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом;

суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

суми коштів у частині надміру сплачених податків і зборів, встановлених Кодексом, та суми єдиного внеску, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів (п. 292.11 ст. 292 Кодексу)

Звітний період*

Календарний рік

Календарний рік

Календарний квартал

Календарний рік

*Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробниківперіод з дня державної реєстрації до 31 грудня того самого року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, період з початку року до їх фактичного припинення (п. 294.2 ст. 294 Кодексу).

Звітний період у разі переходу із сплати інших податків і зборів

Перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (п. 294.3 ст. 294 Кодексу)

-

Сплата єдиного податку

За місцем податкової адреси (п. 295.4 ст. 295 Кодексу)

За місцем розташування земельної ділянки (пп. 295.9.8 п. 295.9 ст. 295 Кодексу)

Шляхом здійснення авансового внеску:

не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця;

за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року (п. 295.1 ст. 295 Кодексу)

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ст. 295 Кодексу)

Самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і щокварталу протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, сплачують у таких розмірах:

у I кварталі — 10%;

у II кварталі — 10%;

у III кварталі — 50%;

у IV кварталі — 30%

Можливість не сплачувати податок на період відпустки та лікарняного

За заявою платника (п. 295.5 ст. 295 Кодексу)

За заявою платника (за умови відсутності найманих працівників) (п. 295.5 ст. 295 Кодексу)

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (пп. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 Кодексу)

Від яких податків звільнено

Податок на прибуток підприємств;

податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої — третьої груп (фізичної особи) та оподатковані згідно з главою 1 розділу ХІV Кодексу;

ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену пп. 1 п. 293.3 ст. 293 Кодексу (2%), а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

податок на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої — третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

рентна плата за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи (п. 297.1 ст. 297 Кодексу)

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону (п. 297.2 ст. 297 Кодексу).

Платник єдиного податку виконує передбачені Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах (п. 297.3 ст. 297 Кодексу)

Ведення обліку

Книга обліку доходів (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу)

Книга обліку доходів (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу)

Книга обліку доходів — які не є платником ПДВ (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу);

Книга обліку доходів і витрат — які є платником ПДВ (пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 Кодексу)

Використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2 та 44.3 ст. 44 Кодексу (пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу)

-

Подання звітності

Один раз на рік (п. 296.2 ст. 296 Кодексу) — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 Кодексу)*

Один раз на рік (п. 296.2 ст. 296 Кодексу) — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 Кодексу)*

Щокварталу (п. 296.3 ст. 296 Кодексу) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу)

Щокварталу (п. 296.3 ст. 296 Кодексу) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу)

Один раз на рік — не пізніше 20 лютого поточного року за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки

 

Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний), податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду (п. 296.8 ст. 296 Кодексу)

*Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особипідприємці) групи.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду (пп. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 Кодексу).

Зміна податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 ст. 298 Кодексу)

 

Заява подається разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (п. 298.6 ст. 298 Кодексу)

Платники зобов’язані у разі зміни протягом податкового (звітного) періоду площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку (пп. 295.9.5 п. 295.9 ст. 295 Кодексу)

Відповідальність за порушення правил перебування на спрощеній системі оподаткування

Застосування іншого способу розрахунків

 

Отриманий дохід оподатковується за ставкою 15%.

Позбавлення права працювати на єдиному податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому допущено такий спосіб розрахунків (пп. 3 п. 293.4 ст. 293 Кодексу)

Отриманий дохід оподатковується за ставками:

4% — у разі сплати ПДВ;

8% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Позбавлення права працювати на єдиному податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому допущено такий спосіб розрахунків (пп. 2 п. 293.5 ст. 293 Кодексу)

-

Застосування видів діяльності, які заборонено на єдиному податку

 

Отриманий дохід оподатковується за ставкою 15%.

Позбавлення права працювати на єдиному податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися заборонені види діяльності (пп. 4 п. 293.4 ст. 293 Кодексу)

Отриманий дохід оподатковується за ставками:

4% — у разі сплати ПДВ;

8% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Позбавлення права працювати на єдиному податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалася заборонена діяльність (пп. 3 п. 293.5 ст. 293 Кодексу)

-

 

Провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі (пп. 2 п. 293.4 ст. 293 Кодексу)

-

-

Отриманий дохід оподатковується за ставкою 15%.

Позбавлення права працювати на єдиному податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалася не зазначена у реєстрі діяльність

Провадження діяльності, не передбаченої у підпунктах 1 та 2 п. 291.4 ст. 291 Кодексу (пп. 5 п. 293.4 ст. 293 Кодексу)

-

-

Отриманий дохід оподатковується за ставкою 15%.

Позбавлення права працювати на єдиному податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалася така діяльність

Перевищення річного обсягу доходу

Частка сільськогосподарського товаровиробництва у податковому (звітному) році становить менш як 75%

Отриманий дохід оподатковується за ставкою 15%.

Позбавлення права працювати на єдиному податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому відбулося таке перевищення.

Для першої групи — до 20 числа місяця, що настає за кварталом перевищення, подається заява про перехід до другої або третьої групи.

Для другої групи — до 20 числа місяця, що настає за кварталом перевищення, подається заява про перехід до третьої групи (пп. 1 п. 293.4 ст. 293 Кодексу)*

 

 

Отриманий дохід оподатковується за ставками:

4% — у разі сплати ПДВ;

8% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Позбавлення права працювати на єдиному

податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому відбулося таке перевищення, — подання заяви до 20 числа місяця, що настає за кварталом перевищення (пп. 1 п. 293.5 ст. 293 Кодексу)

Сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Якщо така частка не перевищує 75% у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до платника податку в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується (пп. 298.8.4 п. 298.8 ст. 298 Кодексу)

*Отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої та другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку (п. 296.6 ст. 296 Кодексу).

Перевищення максимальної кількості найманих працівників
(пп. 6 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу)

-

-

Позбавлення права працювати на єдиному податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення

Невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання
(пп. 5 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу)

 

-

Позбавлення права працювати на єдиному податку з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом,

-

 

 

у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми

 

Наявність податкового боргу протягом двох послідовних кварталів
(пп. 8 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу)

-

Позбавлення права працювати на єдиному податку в останній день другого із двох послідовних кварталів

Перехід на спрощену систему оподаткування

Для першоїтретьої груп

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року (пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Кодексу). При цьому перехід може бути здійснено за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи — підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік

Для четвертої групи

Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ) — контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку));

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок, в яких зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем їх утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, які передані йому як правонаступнику (пп. 298.8.2 п. 298.8 ст. 298 Кодексу)

Відмова від спрощеної системи оподаткування

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву (пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (пп. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 Кодексу)

-

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42