ПДФО

Застосування ставок ПДФО до доходів працівників

У «Віснику» № 2/2015 було надруковано роз’яснення щодо змін, внесених Законом № 71 до Податкового кодексу, яким фактично ст. 167 цього Кодексу викладено в новій редакції. Так, з 01.01.2015 р. заробітна плата для всіх категорій працівників оподатковується за єдиними ставками, встановленими п. 167.1 цієї статті, на яких і спинимося нижче: розглянемо алгоритм застосування ставок ПДФО до доходів працівників, зокрема у вигляді лікарняних, винагороди за цивільно-правовими договорами, додаткового блага та подарунків, отриманих у негрошовій формі.


Ставки ПДФО, застосовувані до доходів працівників з 2015 р.

Відповідно до абзацу першого п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу ставка ПДФО становить 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.6 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (далі — мінімальна заробітна плата).

Абзацом другим цього пункту тепер визначено, що якщо база оподаткування, яка встановлена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, щодо вищезазначених доходів у календарному місяці перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20%. Нагадаємо, що до 01.01.2015 р. до таких доходів застосовувалася ставка ПДФО у розмірі 17%.

Оскільки згідно зі ст. 8 Закону № 80 станом на 01.01.2015 р. мінімальна заробітна плата в місячному розмірі — 1218 грн., протягом усього поточного року ставка ПДФО у розмірі 15% застосовується до бази оподаткування, що не перевищує 12 180 грн. (1218 грн. × 10) у розрахунку на місяць. Ставка ПДФО у розмірі 20% застосовується до бази оподаткування, що перевищує 12 180 грн. у розрахунку на місяць.

Алгоритм застосування ставок ПДФО до доходів працівників

Абзацом другим п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу передбачено, що база оподаткування має бути визначена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу.

Відповідно до абзацу першого цього пункту під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які згідно з законом сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) за її наявності.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу для цілей розділу IV цього Кодексу заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно з законом.

Складові заробітної плати для цілей оподаткування ПДФО відповідають складовим заробітної плати, наведеним у ст. 2 Закону про оплату праці, де зазначено, що в структуру заробітної плати входять: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До того ж цією статтею деталізовано виплати, які належать до складових заробітної плати, що необхідно враховувати роботодавцям, якщо у них виникають сумніви з приводу, відноситься конкретна виплата до заробітної плати чи ні.

Крім того, слід враховувати, що для цілей оподаткування ПДФО до заробітної плати прирівнюються й інші доходи, що виплачуються працівникам та відображаються у Податковому розрахунку (форма № 1ДФ) з ознакою «101», зокрема оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, і допомога з тимчасової непрацездатності, що надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі — «лікарняні»). До «лікарняних» як «зарплатних» виплат застосовується ПСП, оскільки відповідно до абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно з законодавством виплати, компенсації та відшкодування).

Таким чином, база оподаткування заробітної плати визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ, ПСП (за її наявності) та страхових внесків до Накопичувального фонду (обов’язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду на даний час не сплачуються, оскільки не прийнято відповідних законодавчих актів).

Абзацом другим п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД) за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного соціального внеску.

Щодо інших виплат працівникам (крім заробітної плати та винагород за ЦПД за виконання робіт, надання послуг), які можуть здійснюватися роботодавцями, то їх зменшення на суму ЄСВ (ПСП і т. д.) для визначення бази оподаткування ПДФО не передбачено. Водночас якщо такі доходи згідно з нормами Податкового кодексу оподатковуються за ставкою, зазначеною в абзаці першому п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто за ставкою 15%, вони також враховуються в базі оподаткування ПДФО за вказаною ставкою.

Отже, якщо при виплаті працівникам доходу у вигляді заробітної плати та інших виплат у рамках трудових відносин, а також винагород за ЦПД та інших виплат, які оподатковуються за ставкою 15%, база оподаткування, обчислена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу (тобто зменшена на суму ЄСВ, ПСП (за її наявності) та страхових внесків до Накопичувального фонду), не перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (у 2015 р.не перевищує 12 180 грн.), то застосовується ставка ПДФО у розмірі 15%. Якщо база оподаткування перевищує вказану сумудо суми перевищення застосовується ставка ПДФО в розмірі 20%.

Зверніть увагу, що на базу оподаткування при визначенні доходу, який підлягає обкладенню ПДФО за ставкою 20%, може впливати ПСП тільки в тому випадку, якщо її розмір досить великий (перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати), що трапляється вкрай рідко. Це може бути тільки у випадку, якщо у працівника більше 20 дітей (рідних, усиновлених, взятих під опіку, піклування) віком до 18 років і ПСП застосовується згідно з пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу (у 2015 р. — у розмірі 609 грн. у розрахунку на кожну дитину) або 14 і більше дітей із застосуванням ПСП у 2015 р. у розмірі 913,50 грн. у розрахунку на кожну дитину, якщо працівник належить до осіб, зазначених у пп. «а» пп. 169.1.3 цього пункту (одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник) чи пп. «б» цього підпункту (особа, яка утримує дитину-інваліда)).

Розглянемо алгоритм визначення бази оподаткування та застосування ставок ПДФО у розмірі 15 і 20% на конкретних прикладах.

Приклад. Оподаткування заробітної плати, якщо ПДФО сплачується тільки за ставкою 15%

Працівникові у січні 2015 р. нараховано заробітну плату у розмірі 12 634,85 грн. Ставка ЄСВ у вигляді утримання із заробітної плати становить 3,6%.

Сума ЄСВ, що підлягає утриманню із нарахованої заробітної плати:

12 634,85 грн. × 3,6% = 454,85 грн.

База оподаткування для ПДФО (нарахована заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ):

12 634,85454,85 = 12 180 грн.

Таким чином, база оподаткування дорівнює 10-кратному розміру мінімальної заробітної плати. Оскільки в цьому випадку база оподаткування не перевищує 10-кратний розмір, до заробітної плати працівника застосовується ставка ПДФО тільки в розмірі 15%.

Визначаємо суму ПДФО, що підлягає сплаті:

12 180 грн. × 15% = 1827 грн.

Визначаємо суму військового збору, що підлягає утриманню із заробітної плати:

12 634,85 грн. × 1,5% = 189,52 грн.

Сума заробітної плати, що підлягає виплаті працівнику, становить:

12 634,85 грн.454,85 грн.1827 грн.189,52 грн. = 10 163,48 грн.

Як випливає з розрахунків, якщо ЄСВ утримується за ставкою 3,6%, то із заробітної плати, що в 2015 р. нараховується в розмірі не більше 12 634,85 грн. (розраховується як 12 180 грн./(10,036)), ПДФО утримується лише за ставкою 15%.

Якщо ставка ЄСВ у вигляді утримання становить 6,1% (для працівників, що займають посади, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на отримання пільгової пенсії, для працівниківчленів льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах), ПДФО утримується лише за ставкою 15% із заробітної плати, що в 2015 р. нараховується в розмірі не більше 12 971,25 грн. (12 180 грн./(10,061)).

Якщо ставка ЄСВ у вигляді утримання становить 2,85% (для працівників-інвалідів, що працюють на підприємствах УТОГ і УТОС), то ПДФО утримується лише за ставкою 15% із заробітної плати, яка в 2015 р. нараховується в розмірі не більше 12 537,31 грн. (12 180 грн./(10,0285)).

Приклад. Оподаткування заробітної плати, з якої ПДФО сплачується за ставками 15 і 20%

Працівникові в січні 2015 р. нараховано заробітну плату в розмірі 19 000 грн. Ставка ЄСВ у вигляді утримання із заробітної плати становить 3,6%.

Спочатку визначаємо суму ЄСВ, що підлягає утриманню із заробітної плати:

19 000 грн. × 3,6% = 684 грн.

Визначаємо базу оподаткування для ПДФО:

19 000 грн.684 грн. = 18 316 грн.

Оскільки база оподаткування перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (18 316 грн. > 12 180 грн.), сума перевищення оподатковується ПДФО за ставкою 20%.

База оподаткування, до якої застосовується ставка ПДФО в розмірі 20%:

19 000 грн.684 грн.12 180 грн. = 6136 грн.

Далі визначаємо суму, яка підлягає утриманню ПДФО:

за ставкою 15% оподатковується дохід у розмірі 12 180 грн., з якого ПДФО дорівнює:

12 180 грн. × 15% = 1827 грн.;

за ставкою 20% оподатковується дохід у розмірі 6136 грн., з якого ПДФО дорівнює:

6136 грн. × 20% = 1227,20 грн.

Загальна сума ПДФО, що підлягає утриманню із заробітної плати працівника:

1827 грн. + 1227,20 грн. = 3054,20 грн.

Сума військового збору, що підлягає утриманню із заробітної плати:

19 000 грн. × 1,5% = 285 грн.

Сума заробітної плати, що підлягає виплаті працівнику, становить:

19 000 грн.684 грн.3054,20 грн.285 грн. = 14 976,80 грн.

Приклад. Оподаткування заробітної плати, розмір якої перевищує максимальну базу нарахування єдиного соціального внеску

Працівникові у січні 2015 р. нараховано заробітну плату у розмірі 26 000 грн. Ставка ЄСВ у вигляді утримання із заробітної плати становить 3,6%.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у січні 2015 р. становить 20 706 грн. (1218 грн. × 17).

Для визначення розміру ПДФО, що підлягає утриманню, необхідно виконати такий алгоритм оподаткування заробітної плати:

визначаємо суму ЄСВ, що підлягає утриманню із заробітної плати:

20 706 грн. × 3,6% = 745,42 грн.;

визначаємо базу оподаткування для ПДФО:

26 000 грн.745,42 грн. = 25 254,58 грн.

Оскільки база оподаткування перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (25 254,58 грн. > 12 180 грн.), то перевищення оподатковується за ставкою 20%.

База оподаткування, до якої застосовується ставка ПДФО в розмірі 20%:

25 254,58 грн.12 180 грн. = 13 074,58 грн.

Далі визначаємо суму ПДФО, яка підлягає утриманню:

за ставкою 15% оподатковується дохід у розмірі 12 180 грн., з якого ПДФО дорівнює:

12 180 грн. × 15% = 1827 грн.;

за ставкою 20% оподатковується дохід у розмірі 13 074,58 грн., з якого ПДФО дорівнює:

13 074,58 грн. × 20% = 2614,92 грн.

Загальна сума ПДФО, що підлягає утриманню із заробітної плати працівника:

1827 грн. + 2614,92 грн. = 4441,92 грн.

Сума військового збору, що підлягає утриманню з заробітної плати:

26 000 грн. × 1,5% = 390 грн.

Сума заробітної плати, що підлягає виплаті працівнику, становить:

26 000 грн.745,42 грн.4441,92 грн.390 грн. = 20 422,66 грн.

Визначення бази оподаткування та застосування ставок ПДФО при виплаті різних видів доходу

У разі якщо до складу загального місячного оподатковуваного доходу окрім заробітної плати включаються інші види доходів, щодо яких встановлено різні правила та/або ставки оподаткування, то з метою дотримання вимог п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу слід у першу чергу розглядати питання оподаткування доходів, що входять до складу заробітної плати, а далі формувати оподатковуваний дохід у міру виникнення у платника податків кожного з видів оподатковуваного доходу (на підставі підтвердження факту/дати виникнення доходу первинними документами, зокрема наказами про виплату/надання певних видів доходів).

Приклад. Оподаткування заробітної плати та лікарняних

Працівнику підприємства в січні 2015 р. за відпрацьовані 14 робочих днів цього місяця нараховано заробітну плату у розмірі 11 789,47 грн. (16 000 грн./19 роб. дн. × 14 відпр. дн.) і лікарняні у розмірі 4210,5 грн. (842,1 грн. × 5 роб. дн. хвороби, оскільки він хворів у період з 27 по 31 січня). Сумарний дохід працівника у січні становить 15 999,97 грн. (11 789,47 грн. + 4210,5 грн.). Ставка ЄСВ у вигляді утримань із заробітної плати становить 3,6%, з лікарняних2%.

Спочатку визначаємо суму ЄСВ, що підлягає утриманню із заробітної плати:

11 789,47 грн. × 3,6% = 424,42 грн.

Тепер визначаємо суму ЄСВ, що підлягає утриманню з лікарняних:

4210,5 грн. × 2% = 84,21 грн.

База оподаткування, до якої застосовується ставка ПДФО в розмірі 20%:

15 999,97 грн.424,42 грн.84,21 грн.12 180 грн.  = 3311,34 грн.

Далі визначаємо суму, яка підлягає утриманню ПДФО:

за ставкою 15% оподатковується дохід у розмірі 12 180 грн., з якого ПДФО дорівнює:

12 180 грн. × 15% = 1827 грн.;

за ставкою 20% оподатковується дохід у розмірі 3311,34 грн., з якого ПДФО дорівнює:

3311,34 грн. × 20% = 662,27 грн.

Загальна сума ПДФО, що підлягає утриманню податковим агентом з місячного доходу платника податку:

1827 грн. + 662,27 грн. = 2489,27 грн.

Сума військового збору, що підлягає утриманню із заробітної плати та лікарняних:

15 999,97 грн. × 1,5% = 239,99 грн.

Сума місячного доходу, що підлягає виплаті працівнику, становить:

15 999,97 грн.424,42 грн.84,21 грн.2489,27 грн.239,99 грн. = 12 762,08 грн.

Приклад. Оподаткування заробітної плати та винагороди за виконану роботу за цивільно-правовим договором

Працівникові у січні 2015 р. нараховано заробітну плату у розмірі 10 000 грн. Крім того, цього місяця за виконання роботи за цивільно-правовим договором підприємство нарахувало йому винагороду в розмірі 6000 грн. Сумарний дохід працівника у січні становить 16 000 грн. (10 000 грн. + 6 000 грн.). Ставка ЄСВ у вигляді утримання із заробітної плати3,6%, з винагороди2,6%.

Спочатку визначаємо суму ЄСВ, що підлягає утриманню із заробітної плати:

10 000 грн. × 3,6% = 360 грн.

Тепер визначаємо суму ЄСВ, що підлягає утриманню з винагороди:

6000 грн. × 2,6% = 156 грн.

База оподаткування, до якої застосовується ставка ПДФО в розмірі 20%:

16 000 грн.360 грн.156 грн.12 180 грн. =  3304 грн.

Далі визначаємо суму, яка підлягає утриманню ПДФО:

за ставкою 15% оподатковується дохід у розмірі 12 180 грн., з якого ПДФО дорівнює:

12 180 грн. × 15% = 1827 грн.;

за ставкою 20% оподатковується дохід у розмірі 3304 грн., з якого ПДФО дорівнює:

3304 грн. × 20% = 660,80 грн.

Загальна сума ПДФО, що підлягає утриманню податковим агентом з місячного доходу платника податку:

1827 грн. + 660,80 грн. = 2487,8 грн.

Сума військового збору, що підлягає утриманню з заробітної плати та винагороди за ЦПД:

16 000 грн. × 1,5% = 240 грн.

Сума місячного доходу, що підлягає виплаті працівнику, становить:

16 000 грн.360 грн.156 грн.2487,80 грн. —  240 грн. = 12 756,20 грн.

Оподаткування доходу, наданого в негрошовій формі

Крім виплати доходу в грошовій формі працівникові може надаватися дохід і в негрошовій (натуральній) формі.

Пунктом 164.3 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що при визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах.

Негрошовий дохід може відноситись як до заробітної плати, що оподатковується ПДФО на підставі пп. 164.2.1 п. 164.2 цієї статті, так і до інших видів доходів, наприклад, додаткового блага, яке оподатковується ПДФО згідно з пп. 164.2.17 цього пункту.

Відповідно до п. 164.5 зазначеної статті під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлено згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, що обчислюється за формулою:

К = 100 : (100 — Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Таким чином, у разі надання доходів у негрошовій формі база оподаткування збільшується на «натуральний» коефіцієнт, який при застосуванні до доходу ставки ПДФО в розмірі 15% становить 1,176471, а при застосуванні ставки ПДФО в розмірі 20%1,25.

До доходу, що надається у негрошовій формі, належить, наприклад, оплата роботодавцем навчання працівника у вузі, здійснювана шляхом перерахування коштів безпосередньо вузу (працівник отримує «натуральний» дохід у вигляді послуг освіти). При такій оплаті навчання з укладенням з працівником письмового договору про відпрацювання ним у роботодавця після закінчення вузу не менше трьох років, до оподатковуваного доходу включається тільки вартість навчання, яка в розрахунку на місяць перевищує граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

Одним з поширених видів «натурального» доходу є санаторна (туристична) путівка, надана роботодавцем працівникові безкоштовно. Якщо надання путівок працівникам за рахунок підприємства (не за рахунок профспілкової організації підприємства) передбачено в колективному договорі (трудових договорах, контрактах з працівниками) у розділі «Оплата праці» (у Положенні про оплату праці), то вартість цих путівок відноситься до заробітної плати (фонду оплати праці) в складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат, відповідно, оподатковується ПДФО у складі заробітної плати згідно з пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу і відображається у Податковому розрахунку (форма № 1ДФ) з ознакою доходу «101».

Якщо ж надання путівок працівникам за рахунок підприємства не передбачено в колективному договорі підприємства (трудових договорах, контрактах з працівниками) або передбачено в розділі «Соціальне забезпечення» («Соціальний пакет»), то вартість виданої підприємством путівки є додатковим благом працівника і оподатковується ПДФО на підставі пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу (як вартість безкоштовно отриманих послуг). У Податковому розрахунку (форма № 1ДФ) такий дохід (додаткове благо) відображається з ознакою доходу «126».

Приклад. Оподаткування заробітної плати та додаткового блага, наданого в негрошовій формі

Працівнику (фінансовий директор), оклад якого становить 12 000 грн., у січні 2015 р. нараховано заробітну плату за відпрацьовані 8 робочих днів з 1 по 17 січня у розмірі 5052,63 грн. (12 000 грн./19 роб. дн. ×
× 8
 відпр. дн.), відпускні за 14 календарних днів щорічної відпустки з 18 по 31 січня в сумі 5600 грн. (400 грн. × 14 кал. дн.), а також за рахунок підприємства надана туристична путівка за кордон вартістю 7000 грн. (внутрішніми документами підприємства надання такої путівки працівникам не передбачено). Ставка ЄСВ у вигляді утримання із заробітної плати становить 3,6%.

Згідно з пп. 2.3.4 п. 2.3 розділу 2 Інструкції № 5 вартість путівок працівникам за рахунок коштів підприємства належить до інших заохочувальних та компенсаційних виплат фонду оплати праці, тому вартість путівки оподатковується ЄСВ. Однак для цілей оподаткування ПДФО вартість туристичної путівки за кордон є додатковим благом (не заробітною платою і не виплатою за ЦПД), тому при визначенні бази оподаткування вартість путівки на суму ЄСВ не зменшується.

Відпускні з метою оподаткування ПДФО включаються до складу заробітної плати, яка в січні становить:

5052,63 грн. + 5600 грн. = 10 652,63 грн.

Визначаємо суму ЄСВ, що підлягає утриманню із заробітної плати:

10 652,63 грн. × 3,6% = 383,49 грн.

База оподаткування заробітної плати:

10 652,63 грн.383,49 грн. = 10 269,14 грн.

Оскільки зазначена база оподаткування не перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (10 269,14 грн. < 12 180 грн.), до неї застосовується ставка ПДФО у розмірі 15%.

Загальний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати та вартості путівки (до застосування до вартості путівки «натурального» коефіцієнта):

10 269,14 грн. + 7000 грн. = 17 269,14 грн.

Оскільки зазначений загальний оподатковуваний дохід перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (17 269,14 грн. > 12 180 грн.), то перевищення оподатковується ПДФО за ставкою 20%.

База оподаткування, до якої застосовується ставка ПДФО в розмірі 20% (фактично включає тільки вартість путівки):

17 269,14 грн.12 180 грн. = 5089,14 грн.

База оподаткування у вигляді вартості путівки, до якої застосовується ставка ПДФО в розмірі 15% (включає частину вартості путівки):

12 180 грн.10 269,14 грн. (база оподаткування зарплати) = 1910,86 грн.

Визначаємо базу оподаткування вартості путівки, застосовуючи «натуральний» коефіцієнт:

для оподаткування ПДФО за ставкою 15%:

1910,86 грн. × 1,176471 = 2248,07 грн.;

для оподаткування ПДФО за ставкою 20%:

5089,14 грн. × 1,25 = 6361,43 грн.

Далі визначаємо суму, яка підлягає утриманню ПДФО:

за ставкою 15%:

(10 269,14 грн. (зарплата) + 2248,07 грн. (частина вартості путівки)) × 15% = 1877,58 грн.;

за ставкою 20%:

6361,43 грн. (частина вартості путівки) × 20% = 1272,29 грн.

Загальна сума ПДФО, що підлягає утриманню з місячного доходу працівника:

1877,58 грн. + 1272,29 грн. = 3149,87 грн.

Сума військового збору, що підлягає утриманню із заробітної плати та вартості путівки:

(10 652,63 грн. + 7000 грн.) × 1,5% = 264,79 грн.

Сума заробітної плати, що підлягає виплаті працівнику, становить:

10 652,63 грн.383,49 грн.3149,87 грн.(7000 грн. × 3,6% (ЄСВ з вартості путівки дорівнює 252 грн.))264,79 грн. = 6602,48 грн.

Одним з видів доходів, які надаються працівникам у негрошовій формі, є подарунки.

Згідно з пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу не включається до оподатковуваного доходу платника податків (не оподатковується ПДФО) вартість подарунків, якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Оскільки, як зазначалося вище, станом на 01.01.2015 р. розмір мінімальної заробітної плати — 1218 грн., то в 2015 р. не включається до оподатковуваного доходу (не оподатковується ПДФО) вартість «натуральних» подарунків у сумі 609 грн. (1218 грн. × 50%). Вартість «натуральних» подарунків, обчислена із застосуванням «натурального» коефіцієнта на підставі норм п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу, у вигляді перевищення 609 грн. у 2015 р. оподатковується ПДФО як додаткове благо відповідно до пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 цієї статті (вартість безоплатно отриманих товарів). У Податковому розрахунку (форма № 1ДФ) такий дохід (додаткове благо) відображається з ознакою доходу «126».

Приклад. Оподаткування заробітної плати та подарунка в негрошовій формі

Працівнику (головний інженер) з нагоди ювілею25 років безперервної роботи на підприємствіу січні 2015 р. підприємство вручило подаруноквідеокамеру вартістю 5000 грн. Також цього місяця працівнику нараховано заробітну плату в розмірі 11 000 грн.

Визначаємо суму ЄСВ, утримуваного із заробітної плати:

11 000 грн. × 3,6% = 396 грн.

База оподаткування заробітної плати:

11 000 грн.396 грн. = 10 604 грн.

Оскільки зазначена база оподаткування не перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (10 604 грн. < 12 180 грн.), то до неї застосовується ставка ПДФО в розмірі 15%.

Незважаючи на те, що вартість подарунка оподатковується ЄСВ (згідно з пп. 2.3.4 п. 2.3 розділу 2 Інструкції № 5 виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі, що має індивідуальний характер, відносяться до інших заохочувальних та компенсаційних виплат фонду оплати праці), для цілей оподаткування ПДФО база оподаткування, яка визначається за вартістю подарунка, на суму ЄСВ не зменшується.

Оскільки у 2015 р. вартість подарунка у сумі 609 грн. (1218 грн. × 50%) не оподатковується ПДФО, до загального місячного оподатковуваного доходу працівника включається вартість подарунка, яка становить:

5000 грн. 609 грн. = 4391 грн.

Загальний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати та подарунка (до застосування до оподатковуваної вартості подарунка «натурального» коефіцієнта):

10 604 грн. + 4391 грн. = 14 995 грн.

Оскільки зазначений загальний оподатковуваний дохід перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (14 995 грн. > 12 180 грн.), то перевищення оподатковується ПДФО за ставкою 20%.

База оподаткування, до якої застосовується ставка ПДФО у розмірі 20% (включає тільки вартість подарунка):

14 995 грн.12 180 грн. = 2815 грн.

База оподаткування у вигляді вартості подарунка, до якої застосовується ставка ПДФО в розмірі 15% (включає частину вартості подарунка):

12 180 грн.10 604 грн. = 1576 грн.

Визначаємо базу оподаткування вартості подарунка, застосовуючи «натуральний» коефіцієнт:

для обкладення ПДФО за ставкою 15%:

1576 грн. × 1,176471 = 1854,12 грн.;

для обкладення ПДФО за ставкою 20%:

2815 грн. × 1,25 = 3518,75 грн.

Далі визначаємо суму, яка підлягає утриманню ПДФО:

за ставкою 15%:

(10 604 грн. (зарплата) + 1854,12 грн. (частина вартості подарунка)) × 15% = 1868,72 грн.;

за ставкою 20%:

3518,75 грн. (частина вартості подарунка) × 20% =  703,75 грн.

Загальна сума ПДФО, що підлягає утриманню з місячного доходу працівника:

1868,72 грн. + 703,75 грн. = 2572,47 грн.

Сума військового збору, що підлягає утриманню із заробітної плати та вартості путівки:

(11 000 грн. + (5000 грн.609 грн.)) × 1,5% =  230,86 грн.

Сума заробітної плати, що підлягає виплаті працівнику, становить:

11 000 грн.396 грн.2572,47 грн.5000 грн. × 3,6% (ЄСВ з вартості подарунка дорівнює 180 грн.)230,86 грн. = 7620,67 грн.

Якщо при визначенні бази оподаткування або застосування ставок ПДФО у попередніх податкових періодах були допущені помилки, то згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період і в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, має платник податків право на ПСП чи ні.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42