Інші податки

Позовна давність щодо погашення заборгованості за кредитами під гарантію уряду

Чи поширюється позовна давність на вимоги щодо погашення податковим органом заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом, залученим під державну гарантію?


Згідно з абзацом першим частини дев’ятої ст. 17 Бюджетного кодексу прострочена заборгованість суб’єкта господарювання перед державою (АР Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (АР Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) стягується з такого суб’єкта господарювання органами ДПС, що є органами стягнення такої заборгованості у порядку, передбаченому Податковим кодексом або іншим законом, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна цього суб’єкта господарювання.

Частиною першою підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що погашення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (АР Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (АР Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку, визначеному главою 9 розділу ІІ цього Кодексу.

Відповідно до абзацу другого частини дев’ятої ст. 17 Бюджетного кодексу позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (АР Крим чи територіальною громадою міста) не поширюється.

Главою 19 Цивільного кодексу встановлено загальну (3 роки) та спеціальну позовну давність, а також визначено, що вимоги, на які не поширюється позовна давність, можуть бути встановлені законом.

Таким чином, позовна давність не поширюється на вимоги щодо погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом, залученим під державну гарантію.