ЄСВ

Єдиний соціальний внесок

З 01.01.2015 р. набрав чинності Закон № 77, яким внесено зміни до Закону про ЄСВ.


Крім застосування знижувального коефі-цієнта у 2015 р. внесеними змінами:

  • введено визначення основного місця роботи — це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу;
  • внесено зміни у визначення платника єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, тобто з 2015 р. особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, у тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, незалежно від того, чи є вони одночасно найманими працівниками або підприємцями, є платниками єдиного внеску;
  • платникам, зазначеним у пунктах 4 (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, у яких базою нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО, та якими у звітному році або окремому місяці звітного року не було отримано дохід (прибуток), надано право у разі необхідності самостійно визначити базу нарахування. Тобто такі платники (фізичні особипідприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність) за бажанням з метою збереження страхового стажу у році або окремому місяці року, де не було ними отримано дохід (прибуток), можуть самостійно у разі необхідності визначити базу нарахування єдиного внеску. У такому випадку сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внес-ку та більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Ця норма застосовуватиметься до доходу (прибутку), отриманого за 2015 р.;
  • для всіх страхувальників визначено, що у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника, за умови перебування у трудових відносинах повний місяць. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки єдиного внеску застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування;
  • до ст. 10 Закону про ЄСВ внесено зміни у частині розмірів єдиного внеску для осіб, зазначених в абзацах третьому — п’ятому частини першої цієї статті, які виявили бажання брати участь у декількох видах загально-обов’язкового державного соціального страхування:

у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні та загально-обов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття єдиний внесок встановлюється у розмірі 34,8% від визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;

у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття та загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою праце-здатності єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,5% від визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;

у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття, загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,41% від визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;

у разі якщо зазначені особи виявили бажання бути застрахованими за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності), єдиний внесок встановлюється у розмірі 38,11% від визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску. У разі якщо база нарахування єдиного внеску для випадків, зазначених у цій частині, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та обраної ставки єдиного внеску;

  • збільшено розмір штрафних санкцій:

якщо за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внес-ку накладався штраф у розмірі 10% від своєчасно не сплачених сум, то у зв’язку зі змінами за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладатиметься штраф у розмірі 20% від своєчасно несплачених сум.

Тобто за порушення, вчинені до 31.12.2014 р. включно, фіскальні органи (органи доходів і зборів) застосовуватимуть фінансові санкції, передбачені п. 2 частини одинадцятої ст. 25 Закону про ЄСВ, у розмірі 10% від своєчасно несплачених сум єдиного внеску незалежно від дати фактичної сплати.

За порушення, що виникли з 01.01.2015 р., накладатиметься штраф у розмірі 20% від своєчасно несплачених сум єдиного внеску.

Також додано нову штрафну санкцію за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності. Відтепер фіскальний орган за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з єдиного внеску накладає штраф в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою (170 грн.).

Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом календарного року було застосовано штраф за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом про ЄСВ (1020 грн.).

Крім цього, прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 77 установлено, що з 01.01.2015 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внес-ку, встановлені частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ, для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому та третьому п. 1 частини першої ст. 4, застосовуються з коефіцієнтом 0,4 (крім винятків, передбачених цією частиною) у випадку, якщо платником виконуються одночасно такі умови:

  • загальна база нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовими договорами, в 2,5 раза або більше перевищує загальну середньо-місячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 р.; або якщо загальна база нарахування єдиного внеску не перевищує в 2,5 раза або більше загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 р., то платник замість коефіцієнта 0,4 застосовує коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази нарахування єдиного внеску платника за 2014 р. на загальну базу нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода, за цивільно-правовими договорами (але в будь-якому випадку коефіцієнт не може бути менше 0,4);
  • середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30% порівняно з середньою заробітною платою за 2014 р.;
  • середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта становитиме не менше ніж 700 грн.;
  • середня заробітна плата по підприємству становитиме не менше трьох мінімальних заробітних плат (з 01.01.2015 р. — 3654 грн., з 01.12.2015 р. — 4134 грн.).

Водночас повідомляємо, що з 01.01.2016 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому та третьому п. 1 частини першої ст. 4, застосовуватиметься коефіцієнт 0,6.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42