ПДВ

Податок на додану вартість

У «Віснику» № 3/2015 на с. 8 розглянуто нововведення, які стосуються запровадженої з 01.01.2015 р. системи електронного адміністрування ПДВ. Продовжимо висвітлення змін щодо ПДВ та розглянемо питання заповнення граф 5 — 7 податкової накладної та оподаткування книжкової продукції.


Заповнення деяких граф податкової накладної

Починаючи з 01.01.2015 р. при постачанні товарів/послуг на митній території України податкова накладна складається за формою та у порядку, затвердженими наказом № 957 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом № 1129 (далі — Порядок № 1129), яким викладено у новій редакції форму податкової накладної та порядок її заповнення.

Порядком № 1129 передбачено, що з 01.01.2015 р. податкова накладна та додатки до неї складатимуться і надаватимуться виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Розглянемо детальніше порядок заповнення граф 5 — 7 податкової накладної.

Заповнення графи 5 податкової накладної

Для розпізнавання електронною системою ідентичності зазначених платниками податків показників графу 5 податкової накладної, додатка до податкової накладної та розрахунку коригування розділено на дві частини, з яких графа 5.1 призначена для зазначення одиниці виміру, а графа 5.2 — для зазначення коду одиниці виміру об’єкта операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі — КСПОВО).

Водночас слід зазначити, що згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Отже, у разі якщо вартість послуги визначається із застосуванням одиниць обліку, які відображаються у первинних документах, реєстрах бухгалтерського обліку, то у графах 5.1 та 5.2 податкової накладної зазначаються одиниці виміру (умовне позначення і код) згідно з КСПОВО.

У разі якщо послуга, що надається, не має одиниці обліку, у графі 5.1 зазначається «послуга», а графа 5.2 не заповнюється.

Заповнення граф 6 та 7 податкової накладної

У разі складення податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 податкової накладної зазначається «1».

У разі складення податкової накладної на часткове постачання послуги або на суму попередньої оплати частини вартості послуги у графі 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, у разі постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, зазначеного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати у розмірі половини договірної вартості послуги у графі 6 зазначається число «0,5».

У графі 7 податкової накладної зазначається ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ. Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Оподаткування книжкової продукції

У зв’язку з прийняттям Закону № 71, який набрав чинності з 01.01.2015 р., слід звернути увагу платників податку крім інших його норм і на застосування режиму звільнення від оподаткування операцій з постачання періодичних видань та книжкової продукції.

Згідно із Законом № 71 з 01.01.2015 р. припинили дію пункти 5 та 6 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, якими було передбачено тимчасове (до 01.01.2015 р.) звільнення від оподаткування ПДВ операцій з:

  • виконання робіт та постачання послуг суб’єктами підприємницької діяльності — резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому дохід такого суб’єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100% від загальної суми його доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб’єкта підприємницької діяльності або не менше 50% від загальної суми його доходу за попередній звітний (податковий) рік;
  • виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операцій з виробництва та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операцій з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру.

Водночас Законом № 71 викладено у новій редакції пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, відповідно до якого від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

Згідно з пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Враховуючи вищезазначене, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 цього Кодексу, з 01.01.2015 р. поширюється на операції з постачання (реалізації) товарів, які мають статус товарів вітчизняного виробництва, та послуг, а саме:

  • періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру);
  • учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників;
  • словників українсько-іноземної або іноземно-української мови;
  • доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва.

Такий режим звільнення від оподаткування ПДВ зазначених операцій застосовується платниками податку на всіх етапах постачання (реалізації) товарів (продукції), а саме від виробників такої продукції (у тому числі суб’єктів книговидання, книгорозповсюдження) до кінцевого споживача.

При цьому якщо з метою виробництва зазначених товарів (продукції) відбувається залучення третіх осіб (згідно з відповідним цивільно-правовим договором) для здійснення окремих (допоміжних) операцій з надання послуг/виконання робіт (літературне або інше редагування, друкування, коригування дизайну тощо), такі операції оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%.

Якщо при придбанні товарів/послуг, що використовуються для виробництва товарів (продукції), операції з постачання яких відповідно до пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування податком, платником, який здійснює таке придбання, було сплачено ПДВ, ця сума податку до складу податкового кредиту не включається (п. 198.4 ст. 198 цього Кодексу).

У разі якщо платником податку зазначену суму було включено до складу податкового кредиту, то такий платник зобов’язаний здійснити відповідне коригування шляхом нарахування податкових зобов’язань за цими товарами/послугами виходячи з бази оподаткування, визначеної згідно з п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу (п. 198.5 ст. 198 цього Кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42