Податок на прибуток

Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств

Нещодавно Державною фіскальною службою України було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств» за участю Олексія ЗАДОРОЖНОГО, начальника Управління методології податку на прибуток Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України. Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

Авансові внески

За результатами роботи за 2014 р. обсяг доходу підприємства перевищив 10 млн. грн. Чи повинно підприємство у складі декларації з податку на прибуток за 2014 р. подавати розрахунок щодо сплати щомісячних авансових внесків у 2015 р., адже п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу передбачено, що платниками авансових внесків є підприємства, у яких доходи становлять або перевищують 20 млн. грн.?


Так, платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період (2014 р.) перевищують 10 млн. грн., у 2015 р. стають платниками щомісячних авансових внесків.

Такі платники у складі річної податкової декларації за 2014 р. повинні подати розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватись у наступні 12 місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Такі правила передбачено п. 9 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс).

Згідно з цієї нормою у січні — грудні 2015 р. та січні — травні 2016 р. платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень — травень 2016 р. обчислюється в розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств також за 2014 звітний (податковий) рік.

Щодо максимального розміру доходів платників податку, які не повинні сплачувати щомісячні авансові внески, то згідно із зазначеним пунктом цей розмір дійсно збільшено з 10 до 20 млн. грн., але ця норма запрацює починаючи зі звітності за 2015 р. Тобто якщо за підсумками 2015 р. дохід платника податку до оподаткування, який визначатиметься за даними бухгалтерського обліку (фінансовий результат), не перевищить 20 млн. грн., такий платник авансових внесків з податку на прибуток у 2016 р. не сплачуватиме.

Таким чином, якщо оподатковуваний дохід підприємства за підсумками 2014 р. перевищив 10 млн. грн., та у разі наявності в такого підприємства податкового зобов’язання за цей період таке підприємство у 2015 р. стає платником щомісячних авансових внесків.

Консолідовану сплату податку на прибуток скасовано

Підприємство (платник щомісячних авансових внесків) має відокремлені підрозділи, розміщені на території інших територіальних громад. У 2014 р. воно перебувало на консолідованій сплаті податку на прибуток. Чи може підприємство в 2015 р. також сплачувати авансові внески та податок на прибуток консолідовано?


Ні, нова редакція розділу III Податкового кодексу не містить положень щодо можливості здійснення консолідованої сплати податку на прибуток та авансових внесків. Тобто починаючи з 01.03.2015 р. платник податку — головне підприємство сплачує податок на прибуток та щомісячні авансові внески у сумі, розрахованій у декларації з податку на прибуток за підсумками 2014 р., за місцем своєї реєстрації.

У січні — лютому 2015 р. платник, який перебував на консолідованій сплаті податку на прибуток у 2014 р., сплачує авансові внески за місцем своєї реєстрації та реєстрації відокремлених підрозділів.

Отже, авансові внески починаючи з березня 2015 р. головне підприємство сплачує за місцем своєї реєстрації. Сплата щомісячних авансових внесків у березні 2015 р.травні 2016 р. проводиться в розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, задекларованої в декларації за 2014 р.

Об’єкт оподаткування відсутній — декларація з податку на прибуток не подається

Чи необхідно подавати декларацію з податку на прибуток, якщо тимчасово не провадиться господарська діяльність?


Правила подання податкових декларацій, у тому числі з податку на прибуток, установлено п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу.

Так, відповідно до нової редакції зазначеної норми Кодексу, яка діє з 01.01.2015 р., платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, згідно з вимогами Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Це означає, що якщо об’єкт оподаткування, зокрема податком на прибуток, відсутній за відповідний звітний період та відсутні показники, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Податкового кодексу, то декларація з цього податку до контролюючого органу не подається.

Нагадаємо, що редакцією п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу, яка діяла до 01.01.2015 р., передбачалося, що незалежно від того, провадилась платником податку господарська діяльність у звітному періоді чи ні, податкову декларацію подавати до контролюючих органів було необхідно.

Отже, якщо у платника податку на прибуток починаючи з 01.01.2015 р. за відповідний звітний період не виникає податкове зобов’язання з цього податку та відсутні показники, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Податкового кодексу, то декларація за цей період не подається.

Отримано збитки: сплата авансових внесків

Чи може платник податку припинити сплачувати авансові внески, якщо за підсумками І кварталу 2015 р. не отримує прибутку або отримує збитки?


Ні, такого права у платника вже немає.

Право на припинення сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі неотримання прибутку або отримання збитку за підсумками І кварталу звітного (податкового) року передбачалося абзацом дев’ятим п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Із нової редакції цього пункту норму щодо можливості припинення сплати авансових внесків у зв’язку з неотриманням за підсумками І кварталу звітного (податкового) року прибутку або отримання збитку вилучено.

Таким чином, нараховані щомісячні авансові внески у декларації за 2014 р. платник сплачує у березні 2015 р.травні 2016 р.

Авансові внески при виплаті дивідендів

Підприємство у березні поточного року планує виплатити дивіденди своїм засновникам за підсумками 2014 р. За даними розрахунків сума авансового внеску, яку необхідно сплатити до бюджету при виплаті дивідендів, значно перевищить суму щомісячних авансових внесків з податку на прибуток. Чи можна суму авансового внеску, сплачену при виплаті дивідендів, зарахувати у зменшення щомісячних авансових внесків, наприклад, за квітень 2015 р.?


Розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватись у наступний дванадцятимісячний період, подається у складі річної податкової декларації. Визначена в такому розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань. За несплату або неповну сплату суми грошових зобов’язань ст. 126 Податкового кодексу передбачено відповідальність.

Відповідно до змін, внесених Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу встановлено, що сума щомісячних авансових внесків обчислюється в розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилася незарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку. Суму незарахованого у зменшення нарахованої суми податкового зобов’язання з податку на прибуток залишку авансових внесків при виплаті дивідендів, що відображається в рядку 13.5.2 додатка ЗП до декларації з податку на прибуток, буде враховано у зменшення нарахованої суми податку на прибуток у декларації з податку на прибуток за 2015 р. при визначенні щомісячних авансових внесків, які підлягатимуть сплаті в наступний дванадцятимісячний період.

Отже, суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів у березні 2015 р. не може бути зараховано у зменшення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток у квітні. Таку суму буде враховано у зменшення нарахованої суми податку на прибуток у декларації з податку на прибуток за 2015 р.

Внески до недержавних пенсійних фондів

Комерційне підприємство з 01.01.2015 р. сплачує внески до недержавного пенсійного фонду за своїх працівників. Чи існують обмеження щодо включення суми таких внесків до складу витрат?


Ні, нормами Податкового кодексу не встановлено обмежень щодо включення до складу витрат сум сплачених до недержавного пенсійного фонду внесків.

Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій встановлено ст. 141 Податкового кодексу.

Так, згідно з п. 141.7 цієї статті платник податку, який здійснює виплати на користь своїх працівників у вигляді внесків до недержавного пенсійного фонду відповідно до укладених договорів, має право включити до складу витрат кожного податкового (звітного) періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків у повному обсязі.

Нагадаємо, що раніше платник податку мав право включити суму таких внесків у розмірі, який не перевищує 25% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

Отже, сума внесків до недержавного пенсійного фонду враховується платником податку при визначенні об’єкта оподаткування без обмежень, тобто у повному обсязі.

Коригування фінансового результату

Річний дохід підприємства за 2014 р. становить близько 20 млн. грн. Чи може підприємство визначати об’єкт оподаткування у 2015 р. без коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку) на різниці, визначені розділом III Податкового кодексу?


Відповідно пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III цього Кодексу.

Критерії, за якими платники податку мають право визначати об’єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування, встановлено пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу. Згідно із зазначеною нормою платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн., має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, яка подається за перший рік у такій безперервній сукупності років.

Таким чином, якщо дохід підприємства від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2015 р., не перевищує 20 млн. грн., об’єкт оподаткування за такий рік може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Податкового кодексу (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).


Підготувала Ніна ВАСИЛЮК, оглядач «Вісника»,
за сприяння: Олексія ЗАДОРОЖНОГО, начальника Управління методології податку на прибуток
Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України,
та Інформаційно-комунікаційного департаменту Державної фіскальної служби України

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42