ПДФО

Особливості формування податкового кредиту з 1 січня 2015 року

Загальне правило формування податкового кредиту, встановлене п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу, залишилося без змін. Так, відповідно до зазначеної норми право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

 • придбання або виготовлення товарів (у тому числі у разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;
 • придбання (будівництва, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внеску до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
 • отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;
 • ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту відповідно до п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

 • дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг;
 • дата отримання платником податку товарів/послуг.

Зміни, внесені Законом № 71 до Податкового кодексу, не вплинули на порядок визначення дати виникнення права на формування податкового кредиту і за іншими операціями.

Так, відповідно до п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є:

 • для операцій із ввезення товарів на митну територію України — дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 цього Кодексу;
 • для операцій фінансової оренди (лізингу) — дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу таким орендарем;
 • для довгострокових договорів (контрактів) — дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами);
 • для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.

Починаючи з 01.01.2015 р. зазнала змін норма, яка визначає дату виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту при отриманні послуг від нерезидента на митній території України.

На відміну від попередньої редакції п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата складання платником податкової накладної за такими операціями за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН.

Отже, починаючи з 01.01.2015 р. при отриманні платником податку послуг від нерезидента на митній території України платник податку отримує право на податковий кредит за такими операціями на дату складання ним податкової накладної за цими операціями за умови її реєстрації в ЄРПН та включення до податкових зобов’язань звітного періоду. При цьому податкові накладні, складені за такими операціями у січні 2015 р., у яких сума податку не перевищує 10 тис. грн., включаються до податкового кредиту незалежно від того, зареєстровано таку податкову накладну в ЄРПН чи ні.

Згідно з п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу.

З 01.01.2015 р. зазначене правило стосувалося податкових накладних, сума ПДВ у яких перевищувала 10 тис. грн. або складених у зв’язку з постачанням підакцизних чи імпортованих товарів.

З 01.02.2015 р. зазначене правило поширюється на всі податкові накладні.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєстровану в ЄРПН.

Формування податкового кредиту без отримання податкової накладної згідно з п. 201.11 цієї статті може здійснюватися на підставі таких документів:

 • транспортні квитки, готельні рахунки або рахунки, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форму яких установлено міжнародними стандартами;
 • касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (із зазначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих -това-рів-/-послуг не може перевищувати 200 грн. за день (без урахування податку);
 • бухгалтерські довідки, складені відповідно до п. 198.5 ст. 198 цього Кодексу;
 • податкові накладні, складені платником податку згідно з п. 208.2 ст. 208 цього Кодексу та зареєстровані в ЄРПН.

У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

Якщо на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми ПДВ, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними вище документами, платник податку несе відповідальність згідно з Податковим кодексом.

Слід зазначити, що з 01.01.2015 р. з цього Кодексу виключено норму, яка надавала право платникам податку у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в ЄРПН сформувати податковий кредит звітного періоду на підставі заяви зі скаргою на такого постачальника.

Отже, грудень (ІV квартал) 2014 р.останній звітний період, протягом якого платники податку мали право включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, нараховану/сплачену покупцем на підставі заяви зі скаргою на постачальника.

Згідно з п. 201.111 ст. 201 Податкового кодексу починаючи з 01.01.2015 р. платник податку повинен вести реєстр зазначених вище документів, за якими формується податковий кредит, без отримання податкової накладної. Оскільки наказ № 958 залишається чинним, платники податку можуть за власним бажанням обліковувати зазначені документи, використовуючи затверджену цим наказом форму реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

При цьому як реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який платником податку ведеться за власним бажанням, так і реєстр зазначених вище документів, якщо він ведеться платником окремо від реєстру виданих та отриманих податкових накладних, до контролюючого органу починаючи із звітності за січень 2015 р. не подається.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється відповідно до Порядку № 1246 не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання (абзац десятий п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Покупціплатники податку мають можливість отримувати з ЄРПН електронні копії податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН їх контрагентами-постачальниками.

З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в ЄРПН, покупець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Податкова накладна, складена в електронному вигляді, яка отримана з ЄРПН покупцем, вважається такою, що отримана від постачальника, та є підставою для включення сум податку, зазначених у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.


Зверніть увагу!
Електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.


Водночас з 01.01.2015 р. запроваджено норму, яка дає можливість сформувати податковий кредит на підставі податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням установленого терміну реєстрації.

Так, відповідно до п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше, ніж:

 • через 180 календарних днів з дати складання податкової накладної;
 • через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку — для платників податку, які застосовують касовий метод;
 • дата одержання права власності на заставне майно — для банківських установ.

Особливості формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених до 1 січня 2015 року

З урахуванням змін, внесених до п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу, з 01.01.2015 р. втратила чинність норма, згідно з якою у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігалося за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.

Таким чином, усі податкові накладні, складені у звітних податкових періодах 2014 р., могли бути включені до складу податкового кредиту не пізніше грудня 2014 р. (за умови дотримання інших вимог Кодексу щодо формування податкового кредиту).

Платники, які не включили податкові накладні, складені до 01.01.2015 р., до складу податкового кредиту відповідних періодів, можуть реалізувати право на формування податкового кредиту шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди з урахуванням вимог п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу. Зазначене стосується податкових накладних, складених до 01.01.2015 р. як в електронному, так і в паперовому вигляді, як зареєстрованих в ЄРПН, так і тих, що за правилами, діючими до цієї дати, не підлягали такій реєстрації.

Оскільки станом на 31.12.2014 р. до складу податкового кредиту могли включатися податкові накладні з датою складання не раніше 01.01.2014 р., до уточнюючих розрахунків, які подаються до контролюючого органу з метою включення до складу податкового кредиту таких податкових накладних, не можуть включатися податкові накладні з датою складання до 01.01.2014 р. (винятком є лише податкові накладні, які включаються до складу податкового кредиту за фактом оплати платниками податку, які формують податковий кредит за касовим методом).

Особливості формування податкового кредиту починаючи з 1 січня 2015 року

Починаючи з цієї дати усі податкові накладні, складені з 01.01.2015 р., та розрахунки коригування до них складаються платниками податку виключно в електронному вигляді, у тому числі ті, що складено за операціями з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування, не видаються покупцю, складено за щоденними підсумками операцій тощо.

За операціями з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування або місце постачання яких визначено за межами митної території України, податкові накладні не складаються.

У січні 2015 р. обов’язковій реєстрації в ЄРПН підлягали податкові накладні, у яких сума ПДВ перевищує 10 тис. грн., а також ті, що були складені при здійсненні операцій з постачання підакцизної та імпортованої продукції.

Податкові накладні, які складені постачальником товарів/послуг у січні 2015 р. і не підлягали обов’язковій реєстрації в ЄРПН (у яких сума ПДВ не перевищує 10 тис. грн. та які складено за операціями з постачання товарів, що не належать до підакцизної та імпортованої продукції), включаються до складу податкового кредиту покупця за січень 2015 р. (за умови дотримання інших вимог Податкового кодексу щодо формування податкового кредиту). До складу податкового кредиту наступних звітних періодів такі податкові накладні не можуть включатися.

З 01.01.2015 р. до 01.02.2015 р. платникам ПДВ було надано можливість реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених з 01.01.2015 р., та розрахунків коригування до них незалежно від суми ПДВ, що міститься у податковій накладній/розрахунку коригування.

Податкові накладні, складені з 01.01.2015 р. та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включаються до складу податкового кредиту того звітного періоду, на який припадає дата їх складання.

Податкові накладні, складені з 01.01.2015 р., які зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, визначеного п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН.

Податкові накладні, не зареєстровані в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання, не можуть бути підставою для формування податкового кредиту.

Якщо платник податку формує податковий кредит за касовим методом, отримана податкова накладна включається ним до складу податкового кредиту того звітного періоду, в якому відбулась оплата товару, при постачанні якого було складено таку податкову накладну.

Таким платникам податку надано право на формування податкового кредиту протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з їх банківських рахунків.

Зазначене правило стосується податкових накладних, складених до 01.01.2015 р. (незалежно від того, складено таку податкову накладну в електронному чи паперовому вигляді, зареєстровано в ЄРПН чи не зареєстровано у зв’язку з тим, що за правилами, чинними до цієї дати, вона не підлягала реєстрації в ЄРПН), а також податкових накладних, складених після 01.01.2015 р.

При цьому якщо постачальником не зареєстровано податкову накладну, складену протягом січня 2015 р. (за умови, що така податкова накладна підлягала обов’язковій реєстрації в ЄРПН), або податкову накладну, складену починаючи з 01.02.2015 р. протягом 180 днів з дня її складання, покупець втрачає право на формування податкового кредиту, у тому числі у випадку, якщо він застосовує касовий метод формування податкового кредиту.

Деякі питання складання розрахунку коригування до податкової накладної

Згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника й отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Законом № 71 внесено зміни до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу, відповідно до яких розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Отже, починаючи з 01.01.2015 р. у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 01.01.2015 р., так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).

Помилка, допущена в номері чи даті податкової накладної, не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування (п. 21 Порядку № 957 з урахуванням змін, внесених наказом № 13).

Помилку, допущену в індивідуальному податковому номері контрагента (зазначено номер іншого контрагента), може бути виправлено шляхом складання двох розрахунків коригування, які заповнюються в такому порядку:

 • у першому реквізити заголовної частини переносяться з податкової накладної з помилкою, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком «-»;
 • у другому реквізити заголовної частини зазначаються без помилок, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком «+».

У межах системи електронного адміністрування ПДВ з 01.02.2015 р. запроваджується такий порядок реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної. Розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до податкової накладної, виданої їх отримувачу — платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів (послуг), якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних і вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів (послуг), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів (послуг) має право зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРПН отримувачем.

Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, складених після 01.01.2015 р., які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації в ЄРПН таким платником податку незалежно від того, збільшується чи зменшується сума операції в результаті коригування.

Розрахунок коригування, складений платником податку до податкової накладної, у якій допущено помилку в індивідуальному податковому номері контрагента (зазначено номер іншого контр-агента), підлягає реєстрації в ЄРПН таким контрагентом-покупцем — платником податку, номер якого помилково зазначено в податковій накладній.

Якщо платник податку після 01.01.2015 р. складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної до 01.01.2015 р., на суму ПДВ, що не перевищувала 10 тис. грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, і сума податку після проведення коригування не досягає обсягу 10 тис. грн., то такі розрахунок коригування та податкова накладна реєстрації в ЄРПН не підлягають. При цьому такий розрахунок коригування може бути складено платником податку у паперовій формі та включено до податкової декларації з ПДВ за звітний період, на який припадає дата складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування, складений у паперовій формі, може бути включено покупцем до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.

У разі якщо платник податку після 01.01.2015 р. до податкової накладної, складеної до 01.01.2015 р., на суму ПДВ, що не перевищувала 10 тис. грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, складає розрахунок коригування, і сума податку після проведення коригування перевищує обсяг 10 тис. грн., то такі розрахунок коригування та податкова накладна підлягають реєстрації в ЄРПН. При цьому спочатку реєструється податкова накладна, а після неїрозрахунок коригування, який складається в електронній формі.

Розрахунки коригування, складені після 01.01.2015 р. до податкової накладної, складеної до 01.01.2015 р., у випадках, якщо вони підлягають реєстрації в ЄРПН, реєструються постачальником, а не покупцем, незалежно від того, збільшується чи зменшується сума операції в результаті коригування.

Інші зміни

У зв’язку із зупиненням з 31.12.2014 р. дії п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу щодо особливого режиму оподаткування переробних підприємств залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображений в рядку 24 декларації з ПДВ переробного підприємства (0140) за грудень 2014 р., включається до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду січень 2015 р. та відображається в рядку 21.2 «значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду» податкової декларації з ПДВ (0110) за січень 2015 р.

Подання податкової звітності з ПДВ за січень 2015 р. здійснюється за формою і в порядку, затвердженими наказом № 966.

Подання податкової звітності з ПДВ за звітні (податкові) періоди лютий 2015 р./І квартал 2015 р. та наступні звітні періоди здійснюватиметься за формою і в порядку, затвердженими наказом № 13.

«Гарячі лінії»

Дата: 26 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42