Акциз

Зміни в декларуванні акцизного податку

З 01.01.2015 р. набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу Законом № 71, якими зокрема, встановлено, що платниками акцизного податку (далі - платник) є:

особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;

особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;

фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства;

особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;

особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до п. 213.3 ст. 213 цього Кодексу;

особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;

особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів, у разі порушення таких умов;

особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) у разі порушення таких умов;

особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів;

оптовий постачальник електричної енергії;

виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії;

особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок.

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з Податковим кодексом згідно з п. 46.5 ст. 46 цього Кодексу розроблено та затверджено наказ № 14 (набрав чинності з 30.01.2015 р.)., яким, у свою чергу, затверджено форму декларації акцизного податку та Порядок її заповнення та подання.

Водночас у зв’язку з набранням чинності наказом № 14 втратили чинність накази № 1026 та № 1030.

Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу податкова декларація, розрахунок - це документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання. Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

Згідно зі ст. 223 вищезазначеного Кодексу базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю. Декларація акцизного податку (далі - декларація) складається та подається платником щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного періоду.

При цьому платники заповнюють і подають розділи та додатки до декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку.

Декларація подається до контролюючого органу за місцем реєстрації такого платника.

Місцем реєстрації платника, що є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, є місцезнаходження пункту продажу товарів.

Звертаємо увагу платників податків - суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, на те, що такі платники заповнюють лише розділ Ґ та додаток 6 до декларації та подають їх до контролюючого органу за місцезнаходженням пункту продажу товарів. З метою правильного розподілення сум акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів місцевими бюджетами розділ Ґ (код операції Ґ2) та додаток 6 до декларації пов’язані з кодами адміністративних одиниць відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі - КОАТУУ).

Таким чином, подавати декларацію слід до контролюючого органу, що обслуговує адміністративно-територіальну одиницю (за кодом КОАТУУ), на якій розташовано пункт продажу підакцизних товарів, а саме:

суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають один або декілька пунктів продажу товарів, що знаходяться в одній адміністративно-територіальній одиниці, тобто за одним кодом КОАТУУ, зазначають адреси пунктів продажу товарів у графі 07 титульного аркуша декларації та заповнюють додаток 6 до декларації відповідно до цього коду КОАТУУ. При цьому до контролюючого органу, що обслуговує адміністративно-територіальну одиницю за даним кодом КОАТУУ, подається декларація з одним додатком 6 до декларації;

суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають декілька пунктів продажу товарів, що знаходяться у різних адміністративно-територіальних одиницях, тобто мають різні коди КОАТУУ, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним контролюючим органом (наприклад, об’єднана ДПІ, або міська ДПІ, яка обслуговує декілька районів міста), зазначають адреси пунктів продажу товарів у графі 07 титульного аркуша декларації та заповнюють додаток 6 до дек-ларації окремо за кожним кодом КОАТУУ. При цьому до одного контролюючого органу, що обслуговує відповідні адміністративно-територіальні одиниці з різними кодами КОАТУУ, подається одна декларація з відповідною кількістю додатків 6 до декларації;

суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають декілька пунктів продажу товарів, які знаходяться у різних адміністративно-територіальних одиницях, тобто мають різні коди КОАТУУ, але при цьому кожна адміністративно-територіальна одиниця обслуговується окремим контролюючим органом, подають до такого контролю-ючого органу, що обслуговує відповідну адміністративно-територіальну одиницю за місцем продажу підакцизних товарів (кодом КОАТУУ), окрему декларацію з відповідною кількістю додатків 6 до декларації. У графі 07 титульного аркуша до конкретної декларації зазначаються адреси пунктів продажу товарів, які відносяться до певної адміністративно-територіальної одиниці (коду КОАТУУ).

 

Зверніть увагу! 

Відповідно до ст. 46 Податкового кодексу застосування нової форми декларації (розрахунків) можливе після набрання останньою чинності, тобто її оприлюднення, та лише з податкового періоду,
що настає за податковим періодом, у якому відбулося її оприлюднення. До визначення нових форм декларації, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом,
у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, звітність з акцизного податку за звітний (податковий) період - січень 2015 р. для платників акцизного податку, крім платників, визначених підпунктами 212.1.11 - 212.1.14 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу, має подаватися за формами, затвердженими наказом № 1030.

Звітність з акцизного податку за звітний (податковий) період - січень 2015 р. мають право подати за формами, затвердженими наказом № 14, платники, визначені підпунктами 212.1.11 - 212.1.14 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу, а саме:

суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів;

оптові постачальники електричної енергії, виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії;

власники ввезених на митну територію України вантажних транспортних засобів, переобладнаних у легкові автомобілі, з яких справляється акцизний податок, за умови подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації таких транс-портних засобів у січні 2015 р.

Починаючи з 01.03.2015 р. (за звітний період - лютий 2015 р.) податкові декларації з акцизного податку мають подаватися тільки за формами у редакції наказу № 14.

Щодо відповідальності за неподання податкової декларації акцизного податку за січень 2015 р. за формою в редакції наказу № 14, то не вбачається підстав для її застосування за неподання такої декларації до 20.02.2015 р. (включно) або несвоєчасне подання такої декларації до 20.03.2015 р. (включно) - граничного строку подання декларації за формою, що набрала чинності відповідно до наказу № 14).

Згідно з п. 36.1 ст. 36 Податкового кодексу податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати
та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором (п. 36.2 цієї статті).

При цьому оскільки податковий обов’язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими Податковий кодекс пов’язує сплату ним податку (п. 37.2 ст. 37 цього Кодексу), а виконанням податкового обов’язку визнається сплата у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк (ст. 38 зазначеного Кодексу), то незалежно від дати набрання чинності наказом, яким затверджується форма декларації акцизного податку, виконання податкового обов’язку у вигляді сплати у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань з акцизного податку повинно бути виконано в установлений податковим законодавством строк.

Останній день виконання податкового обов’язку у вигляді сплати у повному обсязі акцизного податку за січень 2015 р. - 02.03.2015 р.

 

Зверніть увагу!

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених Податковим кодексом (п. 36.5 ст. 36 цього Кодексу).

 

Відповідно до змін, внесених до ст. 49 Податкового кодексу Законом № 71, обов’язок подавати декларацію акцизного податку у платника виникає за кожний звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, тобто у разі відсутності об’єктів (показників) оподаткування у звітному періоді декларація за такий звітний період може не подаватись. Однак ця норма не стосується платників акцизного податку, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством. Такі платники зобов’язані за кожний звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили вони господарську діяльність у звітному періоді.