Рентна плата

Визначення розміру авансових внесків з рентної плати у I кварталі 2015 року

Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі — Закон № 71) розділ ІХ «Рентна плата» Податкового кодексу викладено у новій редакції.

Водночас п. 77 зазначеного Закону розділи X «Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні» і XI «Плата за користування надрами» та п. 114 цього Закону розділ XV «Збір за користування радіочастотним ресурсом України» із Податкового кодексу виключено.

При цьому п. 257.4 ст. 257 Податкового кодексу передбачено, що платники рентної плати, які:

  • здійснюють видобування вуглеводневої сировини,
  • користуються радіочастотним ресурсом,
  • здійснюють транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, сплачують у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця авансові внески з рентної плати у розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) період.

Склад основних елементів, що визначаються при встановленні податку, в новій редакції розділу ІХ Податкового кодексу, що набрала чинності з 01.01.2015 р., є відмінний від його попередньої редакції.

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 71 Податкового кодексу, а також п. 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 375, яким зазначено, що Мінфін України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що, зокрема, забезпечує формування єдиної державної податкової політики, звернулася до Мінфіну України з відповідним запитом.

Мінфіном України листом від 03.02.2015 р. № 31-11140-09-10/3324 повідомлено, що в І кварталі 2015 р. для платників рентної плати, які здійснюють видобування вуглеводневої сировини, користуються радіочастотним ресурсом, здійснюють транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродукто-проводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, розмір авансових внесків встановлюється у розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань, визначених у податкових деклараціях з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, збору за користування радіочастотним ресурсом та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за грудень 2014 р.

Зазначене також викладено у листі ДФС України від 05.02.2015 р. № 3804/7/99-99-15-04-01-17 на адресу головного управління ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіонального головного управління ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42