ПДФО

Затверджено нову форму Податкового розрахунку (форма № 1ДФ)

Наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», що набере чинності з 01.04.2015 р., затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), а також Порядок його заповнення та подання податковими агентами. Оновлена форма № 1ДФ вперше подається за звітний період — І квартал 2015 р.

Відтепер форма № 1ДФ складається з двох розділів:

у розділі І податкові агенти відображають, як і раніше, суми нарахованих (виплачених) доходів (як оподатковуваних, так і неоподатковуваних) та суми нарахованого (перерахованого) ПДФО;

у розділі II податкові агенти зазначають загальну суму доходів у вигляді процентів, виграшів (призів) у лотерею та загальну суму податку. Відомості про кожну фізичну особу, якій нараховано такі доходи, не зазначаються. Крім того, є можливість провести коригування інформації щодо оподаткування процентів та виграшів (призів) у лотерею, зокрема коригування проводиться у новому звітному (якщо не закінчився строк подання звітного розрахунку) чи уточнюючому Податковому розрахунку.

Також у розділі II форми № 1ДФ податкові агенти зможуть відтепер відображати інформацію про військовий збір (у гривнях з копійками). Так, у відповідному рядку розділу II необхідно зазначити:

загальні суми нарахованих та виплачених доходів, з яких утримано військовий збір (відомості про фізичних осіб, з доходів яких він утримувався, не зазначаються);

загальну суму нарахованого та перерахованого до бюджету військового збору.

У цьому самому розділі у разі необхідності коригується інформація про військовий збір. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

У розділі II форми № 1ДФ за І квартал 2015 р. необхідно буде відобразити суми доходів, що були нараховані (виплачені), та суму військового збору, утриманого та перерахованого протягом І кварталу. Нагадаємо, що з 01.01.2015 р. об’єкт обкладання військовим збором визначено у ст. 163 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс), і тепер він фактично збігається з об’єктом оподаткування ПДФО.


Зверніть увагу!

Уточнюючі податкові розрахунки за ІІІ та IV квартали 2014 р. з метою відображення військового збору, утриманого (перерахованого) у цих кварталах, подавати не потрібно.


Нагадуємо, що форма № 1ДФ подається окремо за кожний звітний квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Кінцевий термін подання Податкового розрахунку за І квартал 2015 р. — 12 травня 2015 р. (9 травня — святковий день).

Відбулися й інші зміни, зокрема у реквізитах, що відображаються у формі № 1ДФ:

змінено назву податкового розрахунку на «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»;

податковому агенту необхідно буде зазначати податковий номер контролюючого органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, за який подається окрема порція;

поле «Працювало у штаті» замінено на поле «Працювало за трудовими договорами».

Крім того, Довідник ознак доходів фізичних осіб доповнено новими ознаками та змінено діючі назви ознак:

«184» — суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує 10 тис. грн. на місяць, — у частині такого перевищення (пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу);

«185» — сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 та п. 168.5 ст. 168 цього Кодексу);

назву ознаки «166» змінено на «сума коштів, отриманих як виграш, приз у лотерею» (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42