ПДФО

Реалізація права на податкову знижку

Метою декларування доходів з фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам з бюджету сум податку з доходів фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати у минулому податковому році.

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, шляхом реалізації права на податкову знижку.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом (пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Платник податку, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2014 р., повинен протягом 2015 р. подати річну Податкову декларацію та додаток 6 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно зі ст. 166 розділу ІV Податкового кодексу України» до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі).

Контролюючі органи для зручності платників податків проводять необхідну консультаційну допомогу щодо заповнення Податкової декларації та безкоштовно видають бланки декларацій.

До податкової знижки згідно з пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому в зазначених документах обов’язково мають відображатися вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Оригінали зазначених у пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого цим Кодексом (пп. 166.2.2 цього пункту). При цьому на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з правом на отримання податкової знижки (пп. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу).

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 цього Кодексу (див. таблицю).

Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2014 рік


з/п

Перелік витрат

Обмеження щодо включення витрат до податкової знижки

Підстава (стаття Податкового кодексу)

1

Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом

Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання

Підпункт 166.3.1 п. 166.3 ст. 166

2

Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям

Розмір внесків не повинен перевищувати 4% від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік

Підпункт 166.3.2 п. 166.3 ст. 166

3

Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсація вартості навчання

 

Можна включити лише вартість здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку, та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення в сумі, що не перевищувала у 2014 р. 1710 грн. у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

Підпункт 163.3.2 п. 166.3 ст. 166

4

Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення

У 2014 р. така сума не може перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

при особистому страхуванні — 1710 грн.;

при страхуванні члена сім’ї першого ступеня споріднення — 855 грн.

Підпункт 166.3.5 п. 166.3 ст. 166

5

Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій

Включається сума витрат, не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік

Абзац другий пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166

6

Суми витрат на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

-

Абзац третій пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166

7

Суми коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу

 

Включаються витрати, пов’язані з переобладнанням транспортних засобів з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива

Підпункт 166.3.7 п. 166.3 ст. 166

8

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

-

Підпункт 166.3.8 п. 166.3 ст. 166

 

До даного переліку включаються:

  • частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 Податкового кодексу;
  • сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;
  • сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року;

сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

  • при страхуванні платника податку, або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (у 2014 р. — 1710 грн.);
  • при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення, або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю — 50% суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2014 р. — 855 грн.);

сума витрат платника податку на:

  • оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;
  • оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
  • сума коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
  • сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Водночас слід зазначити, що існують деякі обмеження права платників податку на одержання податкової знижки (пп. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу), зокрема якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Крім того, право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року має виключно платник податку — резидент України, який має ре-єстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резидент — фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті. Податкова знижка може застосовуватися виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума нарахованої податкової знижки не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю (самозайняті особи), не мають права на нарахування податкової знижки  стосовно податку на доходи фізичних осіб щодо свого річного оподатковуваного доходу, одержаного в межах провадження їх діяльності, тому що такий дохід не є заробітною платою. Цього права також не мають і всі інші особи, які одержують доходи, відмінні від заробітної плати.

Слід врахувати, що згідно з п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу сума витрат, включена платником податку до податкової знижки, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу такого платника, нарахованого йому як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу.

Відповідно до цього пункту під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених Законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до Закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Інші суми доходів, одержані платником податку в розрахунок для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв’язку з використанням права на податкову знижку, не приймаються.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42