ПДФО

Порядок проведення розрахунків при заповненні Податкової декларації

Заповнюємо додаток 2 до Податкової декларації

Розрахунок податкових зобов’язань, отриманих від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна

У результаті прийняття у спадщину об’єкта нерухомого майна від спадкодавця, який не є членом сім’ї першого ступеня споріднення, отримано дохід у сумі 150 000 грн.

Податок на доходи фізичних осіб розраховується відповідно до пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу.

Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб до сплати:

150 000 грн. × 5% = 7500 грн.

Сума податку, нарахована до сплати, відображається в рядках 7 та 9 колонки 10 додатка 2 до декларації та переноситься до рядка 01.05 колонки 5 розділу ІІ декларації.

 

Заповнюємо додаток 4 до Податкової декларації

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи, отримані з джерел за межами України

Дохід, отриманий 01.12.2014 р. з джерел за межами України, становить 1000 дол. США. Курс Нацбанку України на дату отримання доходів — 15,0564. Розмір доходу, перерахований у гривні, становить 15 056,40 грн.

Сума податку розраховується за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб до сплати:

(12 180 грн. × 15%) + (15 056,40 грн. - 12 180 грн.) × 17% = 2315,99 грн.

Сума податку, нарахована до сплати, відображається в колонці 7 додатка 4 до декларації та переноситься до рядка 01.06 колонки 5 розділу ІІ декларації.

 

Заповнюємо додаток 6 до Податкової декларації

Розрахунок податкової знижки

Сума фактично сплачених протягом 2014 р. процентів за користування іпотечним житловим кредитом становить 11 084,73 грн. (відображаємо в рядках 1 та 09 додатка 6).

Заробітна плата за 2014 р. становить 163 452,80 грн., єдиний соціальний внесок — 5884,30 грн.

У рядку 10 відображаємо суму заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску: 163 452,80 грн. - 5884,30 грн. = 157 568,50 грн.

Оскільки протягом року застосовувалися ставки податку на доходи фізичних осіб 15 та 17%, алгоритм розрахунку суми податку, що підлягає поверненню у зв’язку з використанням платником податку за наслідками звітного податкового року права на податкову знижку, виглядає таким чином:

  • на підставі підтвердних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки;
  • визначається база оподаткування з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу (інформацію про суми нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих податкових соціальних пільг, утриманого єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб платники податку отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця);
  • розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає поверненню з бюджету, шляхом ділення суми включених до податкової знижки витрат на розраховану базу оподаткування. Отриманий результат помножується на суму утриманого з фізичної особи за наслідками звітного податкового року податку на доходи фізичних осіб:

(11 084,73 грн. : 157 568,50 грн.) × 23 137,60 грн. = 1627,70 грн.

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку, відображається у рядку 12 додатка 6 до декларації та переноситься до рядка 11 розділу V декларації.

 

Заповнюємо додаток 7 до Податкової декларації

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу

Визначаємо базу оподаткування, що оподатковується:

  • за ставкою 15%: 12 180 грн. × 120 = 146 160,0 грн. (рядок 05.01 додатка 7);
  • за ставкою 17%: (163 452,80 грн. - 5884,30 грн.) - 146 160 грн. = 11 408,5 грн. (рядок 05.02 додатка 7).

Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб за перерахунком:

  • за ставкою 15%: 146 160 грн. × 15% = 21 924,0 грн.
  • за ставкою 17%: 11 408,50 грн. × 17% = 1939,45 грн.

Розраховуємо загальну суму податку: 21 924,0 грн. + 1939,45 грн. = 23 863,45 грн. (зазначається в рядку 06 додатка 7).

Різниця між розрахованою сумою податку на доходи фізичних осіб та сумою податку на доходи фізичних осіб, фактично нарахованою (утриманою) податковими агентами протягом звітного податкового (звітного) року, становить

23 863,45 грн. - 23 137,60 грн. = 725,85 грн.

Значення позитивне, тому відображається в рядку 07 додатка 7 та у рядку 01.01 колонки 5 розділу ІІ декларації.

 

Розрахунок податкових зобов’язань платника податків (розділ V декларації)

За результатами Податкової декларації сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 10 541,84 грн. Водночас платник податків має право на зменшення податкових зобов’язань у зв’язку з використанням права на податкову знижку на суму 1627,70 грн.

Загальна сума, що підлягає сплаті до бюджету за результатами декларації, становить 8914,14 грн. (10 541,84 грн. - 1627,70 грн.).

 

Додатки

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42