Інші податки

Списання суми безнадійного податкового боргу передбачає відкликання платіжної вимоги

Чи підлягають відкликанню податковими органами платіжні вимоги на стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, у разі списання цієї суми податкового боргу?

Пунктом 95.3 ст. 95 Податкового кодексу передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам ДПС, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно з п. 5.3 розділу п’ятого постанови № 22 примусове списання коштів з рахунків платників ініціюють стягувачі (зокрема, орган ДПС) на підставі виконавчих документів, установлених законами України.

Відповідно до п. 101.4 ст. 101 Податкового кодексу органи стягнення відкликають розрахункові документи, якими передбачено стягнення пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу, списаних згідно з цим Кодексом.

Таким чином, у разі списання суми безнадійного податкового боргу надіслані банкам податковими органами платіжні вимоги на стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, підлягають відкликанню.