Бухоблік

Підтвердження витрат: банківська виписка

Підприємство скористалося послугами сторонньої організації з пакування готової продукції. Чи можна суму коштів, сплачену підприємством за пакування, врахувати у складі витрат на підставі банківської виписки, яка засвідчує факт здійснення оплати таких послуг?


Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу).

Згідно зі ст. 1 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Зважаючи на те, що податковий облік ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, слід керуватися ст. 9 зазначеного Закону. Відповідно до цієї норми підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є належним чином оформлені первинні документи, які фіксують факт здійснення господарських операцій. Зокрема, документом, що засвідчує факт надання послуг, виконання робіт, є належним чином оформлений акт приймання-передачі робіт/послуг.

Щодо банківської виписки з особового рахунку клієнта банку, то вона може слугувати документом, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування за умови зазначення в ній інформації про надання банком таких послуг, сум операцій та заповнення обов’язкових реквізитів.

Таким чином, банківська виписка може бути підтвердним документом для врахування у складі витрат суми коштів, сплаченої на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування.

Документом, що надає право на врахування у складі витрат суми коштів, сплаченої за послуги з пакування продукції, є належним чином оформлений акт приймання-передачі таких послуг.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42