ПДФО

Запитання — відповіді

Продаж нерухомого майна

Чи підлягає оподаткуванню військовим збором дохід, отриманий фізичною особою—резидентом від продажу нерухомого майна?


Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу, зокрема фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Підпунктом 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу включається частина доходу від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 172 цього Кодексу.

Відповідно до пп. 1.3 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 цього пункту.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу.

Враховуючи викладене, оскільки об’єктом оподаткування військовим збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід фізичної особирезидента, до якого включається частина доходу від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 172 Податкового кодексу, то сума такого доходу оподатковується збором за ставкою 1,5%.

Водночас не є об’єктом оподаткування військовим збором сума доходу, отримана фізичною особоюрезидентом від операцій з продажу нерухомого майна відповідно до п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу.

Спадщину (подарунок) отримано резидентом від резидента

Чи оподатковується військовим збором дохід у вигляді спадщини (подарунка), отриманий фізичною особоюрезидентом від фізичної особирезидента, та за якою ставкою?


Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу.

Так, п. 163.1 зазначеної статті передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV Податкового кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 вищезазначеного Кодексу).

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, визначено ст. 174 Податкового кодексу.

Таким чином, дохід платника податкуфізичної особирезидента, отриманий від фізичної особирезидента у вигляді спадщини (подарунка), включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника та підлягає оподаткуванню з урахуванням норм ст. 174 Податкового кодексу військовим збором за ставкою 1,5%.

Додаткове благо

Чи підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді додаткового блага, визначеного пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу?


До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Податкового кодексу) (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу) (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Таким чином, доходи у вигляді додаткового блага, визначені пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу, підлягають оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%.

Орендна плата, виплачена за договором оренди нерухомого (рухомого) майна

Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума орендної плати, що виплачується за договором оренди нерухомого (рухомого) майна?


Відповідно до статей 759 та 762 Цивільного кодексу за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк, за користування яким з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

До загального місячного (річного) доходу платника податку включаються, зокрема, суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу), та дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 цього Кодексу (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 зазначеного Кодексу).

Таким чином, сума орендної плати, що виплачується за договором оренди рухомого (нерухомого) майна, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.

Соціальна допомога по вагітності та пологах

Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума соціальної допомоги по вагітності та пологах?


Відповідно до п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено підпунктами 164.2.1 — 164.2.19 п. 164.4 ст. 164 цього Кодексу. Крім того, до цього переліку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу, що передбачені пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума допомоги по вагітності та пологах, яку отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Враховуючи зазначене, оскільки сума соціальної допомоги по вагітності та пологах, яку отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, така сума не підлягає оподаткуванню військовим збором.

Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб

Чи підлягають оподаткуванню військовим збором дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб?


Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 163.1 цієї статті об’єктом оподаткування резидента (нерезидента) є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Під терміном «пасивні доходи» слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 вищезазначеного Кодексу).

Оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осібрезидентів (нерезидентів), включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42