Митна справа
Тема: Митна справа

Тарифне регулювання щодо товарів, які ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю

Невід’ємною частиною тарифного регулювання є міждержавні угоди про вільну торгівлю. На сьогодні Україною укладено багатосторонні та двосторонні угоди про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (Швейцарія, Люксембург, Норвегія, Ісландія), країнами СНД, Грузією, Македонією та Чорногорією.


Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан 

Верховною Радою України 30.07.2012 р. Законом № 5193 ратифіковано Договір про зону вільної торгівлі (далі — Договір).

Учасниками Договору є Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Республіка Таджикистан, Російська Федерація та Україна.

Договір набрав чинності для України, Російської Федерації та Білорусі з 20.09.2012 р., Вірменії — з 17.10.2012 р., Казахстану — з 08.12.2012 р., Молдови — з 09.12.2012 р., Киргизької Республіки — з 12.01.2014 р.

Договір замінив як двосторонні, так і багатосторонні угоди про вільну торгівлю між країнами СНД.

Згідно зі ст. 2 Договору Сторона не застосовує мита та інших платежів, еквівалентних миту, стосовно експорту товару, призначеного для митної території іншої Сторони, та/або імпорту товару, що походить з митної території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених у додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Договору. Сторони не підвищують рівень ставок мита у взаємній торгівлі щодо товарів, зазначених у додатку 1 до цього Договору.

Відповідно до вищезазначеної статті Україною вилучено з режиму вільної торгівлі щодо імпорту такі товари (додаток 1 до цього Договору):

 • з Республікою Білорусь, Республікою Казахстан та Російською Федерацієюцукор білий за кодом 1701 99 10 00 УКТ ЗЕД (ставка мита — 50%);
 • з Республікою Молдовацукор із цукрової тростини або цукрових бурякiв і хiмiчно чиста цукроза у твердому станi товарної позиції 1701 УКТ ЗЕД (ставка мита — 50%); лактоза й сироп лактози; інші цукри (крім патоки крохмальної) товарної позиції 1702 УКТ ЗЕД (ставка мита — 5%).

На сьогодні Договір не набрав чинності для Республіки Таджикистан, також до Договору не приєдналися Республіка Азербайджан, Туркменістан та Республіка Узбекистан.

Торговельно-економічні відносини між Україною та цими країнами ґрунтуються на підставі багатосторонньої Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15.04.94 р., ратифікованої Законом № 1125, а також двосторонніх угод про вільну торгівлю:

 • Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю від 28.07.95 р. (набрала чинності з 26.12.96 р.);
 • Угоди між Урядом України і Урядом Туркменістану  про вільну торгівлю від 05.11.94 р. (набрала чинності з 18.12.96 р.);
 • Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29.12.94 р. (набрала чинності з 01.01.96 р.);
 • Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 06.07.2001 р. (набрала чинності з 11.08.2002 р.).

Грузія

Торговельно-економічні відносини між Україною та Грузією ґрунтуються на підставі таких угод:

 • Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15.04.94 р.;
 • Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 09.01.95 р. (набрала чинності з 04.06.96 р.);
 • Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами — учасницями ГУУАМ від 20.07.2002 р., ратифікованої Законом № 321.

Пунктом 1 постанови № 473 тимчасово, до прийняття спільного рішення з Грузинською Стороною щодо підписання відповідного протоколу, з режиму вільної торгівлі з Республікою Грузія вилучено цукор (код згідно з УКТ ЗЕД 1701) та цукрові сиропи (коди згідно з УКТ ЗЕД 1702 19 00 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крім патоки крохмальної), 1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99 90, 2106 90 20 00, 2106 90 59 00 та 2106 90 98 90).

Умови застосування режиму вільної торгівлі з країнами СНД та Грузією

Товари, що призначені для митної території України та імпортуються на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД та Грузії, не оподатковуються ввізним митом за умови, якщо товар:

 • відповідає критеріям походження, встановленим правилами визначення країни походження; на підтвердження походження товарів митним органам надається сертифікат про походження форми СТ-1;
 • вивозиться на підставі договору (контракту) між резидентом України та резидентом однієї з держав — учасниць Угоди;
 • вивозиться з митної території однієї з держав — учасниць Угоди і ввозиться на митну територію України.

Македонія

Угода про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18.01.2001 р.,   ратифікована Законом № 2599, набрала чинності з 10.09.2001 р.

Відповідно до положень зазначеної Угоди при імпорті в Україну вилучено з режиму вільної торгівлі промислові товари походженням з Республіки Македонія:

 • поверхнево-активні речовини позиції 3402 УКТ ЗЕД;
 • трактори позиції 8701 УКТ ЗЕД;
 • легкові автомобілі позиції 8703 УКТ ЗЕД;
 • меблі позиції 9403 УКТ ЗЕД;
 • сільськогосподарська продукція 1 — 24 груп УКТ ЗЕД, за винятком товарів, імпорт яких в Україну з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в межах тарифної квоти.

Перелік товарів, що підлягають ліцензуванню, затверджено постановою № 950.

За наявності ліцензій, що видаються Мінекономрозвитку України, при імпорті в Україну в межах тарифної квоти сільськогосподарська продукція походженням з Республіки Македонія ввізним митом не оподатковується.

Поза межами тарифної квоти оподаткування ввізним митом здійснюється за пільговими ставками Митного тарифу України.

Чорногорія

Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікована Законом № 5445, набрала чинності з 01.01.2013 р.

Статтею 7 зазначеної Угоди встановлено, що з набранням нею чинності Сторони повинні скасувати всі мита на імпорт товарів походженням з Чорногорії або України, перелічені у ст. 6 цієї Угоди, за винятком випадків, передбачених у додатку 1 до цієї Угоди.

При імпорті в Україну вилучено з режиму вільної торгівлі походженням з Чорногорії таку продукцію:

 • свинину свіжу, охолоджену або морожену (код згідно з УКТ ЗЕД 0203);
 • печінку свиней, морожену (код згідно з УКТ ЗЕД 0206 41 00 00);
 • інші їстівні субпродукти свиней, морожені (код згідно з УКТ ЗЕД 0206 49 20 00);
 • частини тушок і їстівні субпродукти курей, морожені (код згідно з УКТ ЗЕД 0207 14);
 • сало свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі (код згідно з УКТ ЗЕД 0209 00 11 00);
 • цукор із цукрової тростини або цукрових буряків і хімічно чисту цукрозу у твердому стані (код згідно з УКТ ЗЕД 1701).

Ісландія, Ліхтенштейн,  Норвегія та Швейцарія

24.06.2010 р. Україною укладено угоди про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (зона вільної торгівлі, що об’єднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу: зокрема, Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія та Швейцарська Конфедерація).

Як результат митного союзу, заснованого Договором від 29.03.23 р. між Швейцарією та Князівством Ліхтенштейн, Швейцарія представляє Князівство Ліхтенштейн з викладених в Угоді про вільну торгівлю питань.

Верховною Радою України 07.12.2011 р. Законом № 4091 ратифіковано:

 • Угоду про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;
 • Угоду про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія;
 • Угоду про сільське господарство між Україною та Ісландією;
 • Угоду про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією.

Кожною із перелічених угод передбачено конкретні тарифні поступки, згідно з якими здійснюється розрахунок розміру ставки ввізного мита на конкретний товар з використанням базової ставки мита та однієї з шести категорій зниження такої ставки, крім товарів, на які угодами передбачено скасування ввізного мита.

Угодами передбачено до 01.01.2022 р. щорічне поетапне зменшення до нульового рівня ставок ввізного мита на товари походженням з країн ЄАВТ.

Згідно з графіком тарифних поступок України у 2014 р.:

 • 68% ставок ввізного мита Митного тарифу України зменшено до нульового рівня;
 • 11% ставок зменшено на 75%;
 • 8,5% ставок зменшено на 50%;
 • 4,8% ставок зменшено на 38%;
 • 1% ставок зменшено на 25%.

Умови застосування режиму вільної торгівлі з країнами ЄАВТ, Чорногорією та Македонією

Товари, які призначені для митної території України та імпортуються на умовах угод про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, Чорногорією та Республікою Македонія, звільняються від сплати ввізного мита, або зменшується рівень ставок ввізного мита за таких умов:

 • митним органам для підтвердження походження товарів надається сертифікат з перевезення товару форми «EUR.1», зразок якого наведено в додатках до угод, або декларація інвойс, оформлена експортером, текст якої наведено у додатках до угод (за винятком Республіки Македонія);
 • виконується правило прямого транспортування.

Якщо товари становлять одну цілісну товарну партію, вони можуть транспортуватися через територію інших країн у разі необхідності перевантаження або із застосуванням тимчасового складування на таких територіях за умови, що у країні транзиту чи складування вони залишаються під наглядом митних органів та не піддаються іншим операціям, крім операцій вивантаження, перевантаження, або іншим операціям, необхідним для збереження їх у справному стані.

Як підтвердження правила прямого транспортування митним органам країни імпорту надається єдиний транспортний документ на перевезення з країни-експортера через країну транзиту або сертифікат, виданий митними органами країни транзиту, що містить детальний опис продуктів і в якому зазначаються дати вивантаження та перевантаження продуктів і, за потреби, назви суден або інших використаних видів транспорту, а також що засвідчує умови, за яких продукти перебували на території країни транзиту, або будь-які підтвердні документи.