Соціальне страхування

Достроковий вихід на пенсію державного службовця з 1 січня 2015 року

До редакції «Вісника» надійшов лист з таким запитанням: «31.12.2014 р. жінка звільнилася з посади державного службовця відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП (за станом здоров’я). До досягнення пенсійного віку їй залишилося сім місяців. Чи має вона право на дострокове призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу? В якому розмірі та як враховуватиметься заробітна плата?»


Статтею 21 Закону № 3721 (у редакції, що діяла по 31.12.2014 р.) передбачалося, що особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або віку, що дає право на призначення пенсії, зокрема згідно із Законом про держслужбу (за наявності відповідних умов), з ініціативи роботодавця  у зв’яз-ку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (30 років).

Законом № 76 (набрав чинності з 01.01.2015 р.) ст. 21 Закону № 3721 виключено.

Отже, за вищеперелічених умов право на достроковий вихід на пенсію відсутнє.

Проте за наявності підстав, тобто 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, та 30 років страхового стажу, жінка може розраховувати на призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу після досягнення віку, визначеного ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Відповідно до постанови № 865 посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років під час призначення пенсій у порядку та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, враховуються у розмірах, встановлених на день призначення пенсії.

Розмір виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років), що включаються до заробітку для обчислення пенсії згідно із Законом про держслужбу, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців роботи, що дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.

Водночас постановою № 865 для осіб, які мають 20 років роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, передбачено ще один варіант обрання періоду, за який можуть враховуватися виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років). Такі виплати за бажанням особи можуть бути враховані у середньому розмірі, що склався в державному органі, за останнім місцем роботи на державній службі, за відповідними посадами державних службовців у місяці звернення за призначенням пенсії.

Приклад. Особа на момент звільнення з державної служби працювала у Мін’юсті України на посаді начальника відділу. Досягає пенсійного віку в липні 2015 р. і, відповідно, в цьому самому місяці звертається за призначенням пенсії згідно із Законом про держслужбу. Інші виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років) на її вибір можуть враховуватися за будь-які 60 календарних місяців роботи, що дає право на призначення пенсії державного службовця, а також, враховуючи наявність 20 років роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, такі виплати можуть враховуватись у середньому розмірі, який визначатиметься за посадами начальників відділів Мін’юсту України у липні 2015 р.

Щодо розміру, в якому призначається пенсія державному службовцю, то з 01.01.2015 р. згідно зі змінами, внесеними Законом № 76 до ст. 37 Закону про держслужбу, пенсія державним службовцям призначається у розмірі 60% суми їх заробітної плати,з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на за-галь-но-обов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 60% заробітної плати працюючого державного службовця відповідних посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок, а до 01.01.2011 р. — страхові внески.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42