Інтерв’ю

Володимир ЮРЧЕНКО: «Протидіяти корупції — значить захищати чесних і сумлінних»

Одним із стратегічних напрямів діяльності ДФС на 2015 р. є забезпечення комплексної системи протидії корупції. Враховуючи наявність значних корупційних ризиків у податковій та митній сферах, завдання щодо створення ефективної системи протидії корупції, виявлення та усунення причин і умов її існування покладено на Головне управління власної безпеки ДФС України. Про основні напрями роботи щодо забезпечення захисту процесу наповнення держбюджету від корупційних впливів розповідає керівник підрозділу Володимир ЮРЧЕНКО.


В. — Володимире Миколайовичу, деякі науковці стверджують, що корупційні прояви більшою чи меншою мірою притаманні всім країнам світу, а в деяких навіть є частиною культур і традицій.

В. М. — Якщо, приміром, жертвоприношення богам чи підношення певних дарів вождям африканських племен вважати корупцією, то це, мабуть, справді є частиною культур тих народів. Якщо ж подібні дари розглядати у цивілізованому світі, то вочевидь такі «корупційні традиції» необхідно ламати, хоча завдання це не з простих: знищити те, що формувалося десятиліттями, доволі складно. Cеред причин корупції в Україні часто згадується «радянська спадщина». Та навряд чи можна в усьому звинувачувати минуле. Нова доба диктує нові форми й методи роботи. І наше завдання — не допускати корупційних проявів у відомстві.

В.Фіскальна служба, до складу якої входять податкова міліція та митниця, за характером виконуваної роботи і наданих повноважень чи не найбільше пов’язана з підвищеним ризиком корупції.

В. М. — Тому завдання працівників Головного управління власної безпеки ДФС України та відповідних підрозділів територіальних органів фіскальної служби — не допускати таких проявів. Ми здійснюємо низку комплексних заходів, спрямованих на виявлення, перевірку та реалізацію інформації щодо корупційних дій з боку посадових осіб, їх участі у схемах, пов’язаних з ухиленням від оподаткування, «відмиванням» здобутих злочинним шляхом коштів, функціонуванням тіньових економічних структур тощо.

В.Враховуючи зміни, що відбулися минулого року (переформування Міндоходів у ДФС), певно, слід було змінювати сам підхід до роботи щодо протидії корупції і напрями такої роботи?

В. М. — Справді, на початку лютого поточного року ми критично проаналізували результати діяльності територіальних підрозділів із боротьби з корупцією за минулий рік. Практика довела, що на сьогодні наші зусилля ще не повною мірою відповідають тим корупційним викликам, які існують в службі. Адже нині наше головне завдання — це не лише фіксація вчинених правопорушень, а й насамперед їх попередження. Тому крім усунення об’єктивних передумов для корупції підрозділи власної безпеки проводять заходи, спрямовані на профілактику протиправних дій з боку працівників органів ДФС. Зокрема, важливим елементом протидії корупції є застосовування дисциплінарної практики, адже своєчасне вжиття заходів дисциплінарного впливу дає змогу попередити тяжкі наслідки та своєчасно знизити ризик настання кримінальної або адміністративної відповідальності.

В.Як свідчить практика, чи навіть історія загалом, найдієвіші переконанняконкретні покарання?

В. М. — Так, ми зайняли непримириму позицію щодо невідворотності покарання за скоєні працівниками органів ДФС правопорушення. На сьогодні Управління орієнтує регіональні підрозділи на виявлення резонансних правопорушень, які вчиняються не пересічними працівниками, а посадовими особами керівної ланки органів фіскальної служби. Про всі зловживання повідомляємо у пресі.

Водночас пріоритетом в організації оперативно-службової діяльності наших підрозділів є боротьба з кримінальними порушеннями у сфері службової діяльності. Так, у 2014 році за матеріалами підрозділів власної безпеки було розпочато 348 кримінальних проваджень (або 81% від загальної кількості).

Одним із елементів боротьби з корупцією є створення системи відповідальності за корупційні прояви у підпорядкованих підрозділах. Кожен керівник має усвідомлювати, що відповідальність за будь-який факт хабарництва лежить і на ньому, оскільки він не забезпечив належного контролю за діяльністю підлеглих.

В.В антикорупційну практику ДФС України запроваджено методику опитування із застосуванням комп’ютерних поліграфів. Наскільки ефективним є такий засіб протидії корупції?

В. М. — Доволі ефективним, його використання дає змогу якісніше здійснювати відбір кандидатів на службу, мінімізувати можливість прийняття до фіскальних органів осіб з низькими моральними якостями та негативною (у тому числі корупційною) мотивацією, а також встановлювати істину під час проведення службових розслідувань і перевірок.

Затверджено Інструкцію щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міндоходів України, що визначає основні напрями, принципи та умови їх використання. Результати опитування із застосуванням поліграфів не спричиняють правових наслідків, відтак не можуть бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень стосовно особи, а використовуються виключно як відомості ймовірного або орієнтовного характеру. Вони також не мають будь-якої доказової сили, а лише спрямовують на здобуття матеріальних та інших доказів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

В.Перевірка на так званому детекторі брехні проводиться за добровільною згодою особи. У вашому відомстві також?

В. М. — Звісно. Більше того, особа, яка погодилась, у будь-який момент у процесі перевірки може відмовитися від подальшої участі у ньому або не відповідати на запитання, яке їй не сподобалося, і це не свідчитиме про приховування чи недостовірність наданої нею інформації.

Це прописано Інструкцією, яка визначає порядок оформлення матеріалів опитування з використанням поліграфа, їх зберігання та використання. На наше Управління покладено всі функції щодо організації роботи із запровадження поліграфів.

В.Для ефективного подолання корупційних проявів Ви запозичуєте прогресивний досвід міжнародних антикорупційних стандартів...

В. М. — Так, на замовлення Головного управління власної безпеки ДФС України проводиться науково-дослідна робота за напрямом «Аналіз міжнародного досвіду протидії корупції в процесі адміністрування податків та зборів і можливість його імплементації в Україні». Актуальність теми полягає у необхідності розробки та запровадження комплексу інноваційних інструментів і методів у практику протидії корупції. Ми враховуємо передовий міжнародний досвід під час адміністрування податків, зборів та інших платежів з метою створення дієвої системи забезпечення ефективного захисту процесу наповнення держбюджету та ліквідації тіньових схем за участю корумпованих посадовців та підприємців.

Міжнародні зразки протидії корупції для нас не є панацеєю. Використовуючи найкраще і найпрогресивніше з міжнародних практик, прагнемо виробити власні ефективні методи боротьби з цим негативним явищем.

В.Павутина корупційних проявів у системі ДФС є доволі розлогою. Чи  існує їх  класифікація?

В. М. — Із власного досвіду можу стверджувати, що типова ситуація виникнення ризику корупційного діяння має своє поширення лише у двох напрямах. Перший, коли суб’єкт господарювання пропонує певну грошову винагороду службовцю за приховування виявлених правопорушень, другий, коли службовець, який виявив порушення законодавства, сам пропонує «вирішити» проблемні для платника питання, тобто приховати факт правопорушення та отримати від суб’єкта господарювання за такі дії певну винагороду.

В окремих випадках друга ситуація виникає не лише після вчинення платником правопорушення. Почасти податківці навмисно створюють ситуацію з порушення вимог законодавства та вимагають певну винагороду за «вирішення» цього питання.

Ще одним різновидом корупційних зловживань службовця можуть бути надання консультацій платнику з конкретного випадку порушення ним чинного законодавства з метою запобігання відповідальності. Звісно, потерпілий готовий «дати», ніж «відповідати». Тому я вкотре наголошую: вирішення питання попередження корупційних провів — це не лише наша внутрішня діяльність, а й підприємців також.

В.І все ж таки складно не погодитися: потерпілий пропонує (або погоджується дати) хабар лише у випадку правової (податкової) необізнаності або від безвиході.

В. М. — Вихід завжди можна знайти. Приміром, зателефонувавши на гарячу лінію «Пульсу». Ця новація, запроваджена два роки тому, довела свою ефективність як антикорупційного інструменту громадського контролю. Представники бізнесу, у тому числі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, можуть у будь-який час зателефонувати на «Пульс» (навіть анонімно, якщо того вимагає ситуація) і повідомити нам про неправомірні дії або бездіяльність, оперативно вирішити спірні питання, що виникають не лише у сфері адміністрування податків, а й при здійсненні митного контролю і митного оформлення. Потім ми звітуємо перед платником про вжиті після його звернення заходи.

Однак жодна стратегія і нові технології не дадуть очікуваного ефекту, доки в наших лавах будуть люди, готові допомагати платникам ухилятися від сплати платежів. Тому ще раз наголошую, що дієвим способом подолання корупції є системне попередження цього явища і зменшення корупційних ризиків. Закликаю громадськість інформувати нас про факти корупції на всіх рівнях державної фіскальної служби. Ми проведемо розслідування, залучимо відповідні правоохоронні органи і не залишимо без реакції жодне звернення. Ми цінуємо довіру громадян, тому вживатимемо всіх можливих заходів, щоб її зберегти.

В.Що, на Ваш погляд, слід зробити для консолідації внутрішніх і зовнішніх зусиль?

В. М. — Вкрай необхідно відновити довіру між ДФС та платниками. На жаль, на сьогодні в Україні поки що така довіра відсутня. Необхідне й створення системи соціальних зв’язків, за якої істотно (до мінімуму) зменшується ймовірність виникнення ситуацій корумпованості посадових осіб.

Тобто проблема корупції в її рівні, а також ступені сприйняття самим суспільством, його громадянами. Бо допоки самі громадяни не усвідомлюватимуть і, головне, не протидіятимуть корупції як системі, очікувати зменшення її рівня буде неможливим. А тим, хто свідомо не сприймає такі реалії, розглядає службу як джерело особистого збагачення, — не місце в податковій.

Користуючись нагодою, закликаю представників громадськості, засоби масової інформації у своїй діяльності зосереджуватися не лише на недоліках у роботі нашої служби, а й сприяти зі свого боку правовій освіті громадян. Переконаний, що спільними зусиллями зможемо попередити прийняття незаконних рішень або підкуп працівників служби. Адже мета у нас спільна — зниження рівня корупції в ДФС і як наслідок — збільшення надходжень до бюджету.

Україна починається з кожного із нас. Саме тому, на мою думку, наша держава подолає корупцію як системне явище лише тоді, коли ми почнемо цю боротьбу із себе.


Розмову вела
Лариса Сай-Боднар

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42