Податок на майно

Податок на нерухоме майно

Запровадженою з 01.01.2015 р. податковою реформою розширено базу оподаткування для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — податок на нерухоме майно), шляхом оподаткування об’єктів як житлової, так і нежитлової нерухомості.


При цьому слід зазначити, що доповнено перелік об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які не є об’єктом оподаткування. Зокрема, до таких об’єктів належать:

 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки;
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • гуртожитки;
 • житлова нерухомість, непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;
 • об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
 • об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять діяльність у малих архітектурних формах та на ринках;
 • будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 • будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Згідно з пп. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування.

Водночас п. 33 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу встановлено, що на 2015 р. ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначені вищезазначеним підпунктом, не можуть перевищувати 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (тобто 12,18 грн.) за 1 м2 для об’єктів нежитлової нерухомості.

З 01.01.2014 р. до 01.04.2014 р. базою оподаткування була житлова площа об’єкта житлової нерухомості, у тому числі його часток, з 01.04.2014 р. по 31.12.2014 р. - загальна площа об’єкта житлової нерухомості, у тому числі його часток, а з 01.01.2015 р. — загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його часток.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

У 2015 р. фізичним особам податок нараховуватиметься контролюючими органами за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації) за 2014 р. у такому порядку: у період з 1 січня по 31 березня 2014 р. — з житлової площі, а з 1 квітня по 31 грудня 2014 р. — із загальної площі об’єктів житлової нерухомості.

Юридичні особи — платники податку на нерухоме майно в 2015 р. самостійно обчислюють суму податку за поточний рік за ставками, встановленими рішенням сільської, селищної або міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів об’єктів:

 • для об’єктів житлової нерухомості — у розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 р. (тобто 24,36 грн.), за 1 м2 бази оподаткування;
 • для об’єктів нежитлової нерухомості — у розмірі, що не перевищує 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015 р. (тобто 12,18 грн.), за 1 м2 бази оподаткування.

Водночас п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу передбачено пільги зі сплати податку на нерухоме майно.

Так, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особиплатника податку, зменшується:

 • для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 м2;
 • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 м2;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 м2.

Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування.

Крім того, сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги з податку, який сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Водночас пп. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу визначено, що не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осібпідприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

Також слід звернути увагу, що пільги з податку, який сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 • об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
 • об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позику, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42