Рентна плата

Порядок обчислення та сплати рентної плати за спеціальне використання води

У 2015 р. відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу Законом № 71, припинено справляння збору за спеціальне використання води (далі - збір) шляхом виключення його з переліку загальнодержавних податків і зборів та запроваджено справляння рентної плати, до структури якої включено рентну плату за спеціальне використання води (далі — рентна плата). Порядок обчислення та сплати рентної плати залишився таким самим, як і  порядок справляння зазначеного збору.

Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати рентної плати визначено у ст. 255 Податкового кодексу.

Пунктом 2 розділу  ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 71 встановлено тримісячний, з дня набрання чинності цим Законом, строк для перегляду і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із Законом № 71.

З огляду на викладене до затвердження Мінфіном України нової форми податкової декларації платники рентної плати можуть застосовувати форми податкової декларації зі збору, затверджені наказом № 1403.

Розглянемо кілька ситуацій, пов’язаних з обчисленням та сплатою рентної плати за спеціальне використання води, що найчастіше зустрічаються на практиці.

Надання в оренду власного приміщення

Суб’єкт господарювання надає в оренду власне приміщення (нежитлове або  житлове) для здійснення господарської діяльності іншому суб’єкту господарювання (у  тому  числі платнику єдиного податку). Хто є платником рентної плати за спеціальне використання води (далірентна плата) у такому разі?


Згідно з п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу платниками рентної плати є водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Пунктом 255.2 ст. 255 цього Кодексу визначено, що серед водокористувачів — суб’єктів господарювання, які використовують воду, отриману шляхом забору (з водних об’єктів та/або від інших водокористувачів), не є платниками рентної плати водокористувачі, які використовують воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.  Згідно з розділом ІХ Податкового кодексу під терміном «санітарно-гігієнічні потреби» слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Відповідно до пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води, лімітів використання води, ставок плати та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

Таким чином, суб’єкт господарювання (у тому числі платник єдиного податку (крім платника єдиного податку четвертої групи)), який має дозвіл на спеціальне водокористування (або договір на поставку води з водокористувачемпостачальником води) і використовує воду для здійснення господарської діяльності та власних питних і санітарно-гігієнічних потреб у разі надання в оренду власного приміщення (нежитлового або житлового) іншому суб’єкту господарювання (у тому числі платнику єдиного податку (крім платника єдиного податку четвертої групи)) для здійснення останнім господарської діяльності, яка передбачає використання води для виробничих потреб та задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, є платником рентної плати за весь обсяг фактично використаної води (у тому числі води, використаної орендарем).

У разі отримання орендарем (у тому числі платником єдиного податку) окремого дозволу на спеціальне водокористування (укладання окремого договору на поставку води з водокористувачемпостачальником води) та використання води як для виробничих потреб, так і для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, рентна плата обчислюється і сплачується орендарем (крім платника єдиного податку четвертої групи) окремо за весь обсяг фактично використаної води таким орендарем.

Якщо орендар (у тому числі платник єдиного податку) має окремий дозвіл на спеціальне водокористування (самостійно уклав договір на поставку води з водокористувачем — постачальником), але здійснює використання води для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, то він не є платником рентної плати.

Приміщення знаходяться у різних районах міста

До якого контролюючого органу подається податкова декларація з рентної плати за спеціальне використання води суб’єктом господарювання, що не має відокремлених структурних підрозділів, а має власні та/або орендовані приміщення, будівлі в різних регіонах України та/або районах міста та використовує воду згідно з дозволом на спеціальне водокористування (або договором на поставку води)?


Порядок подання декларації, строки сплати рентної плати визначено ст. 257 Податкового кодексу (п. 255.12 ст. 255 цього Кодексу).

Платник рентної плати до закінчення визначеного розділом II цього Кодексу граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу, податкову декларацію, яка містить, зокрема додаток з плати — за місцем податкової реєстрації (пп. 257.3.4 п. 257.3 ст. 257 Податкового кодексу).

Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують рентну плату за своїм місцем податкової реєстрації (пп. 255.11.17 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу).

Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, податкові декларації подаються і рентна плата вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцезнаходженням водних об’єктів та за ставками рентної плати, встановленими для цих водних об’єктів (пп. 255.11.18 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу).

Водночас п. 63.3 ст. 63 цього Кодексу визначено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об’єктами оподаткування й об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Податкового кодексу.

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Тобто суб’єкти господарювання, що не мають відокремлених структурних підрозділів, а мають власні та/або орендовані приміщення чи будівлі в різних регіонах України та/або районах міста і використовують воду згідно з дозволом на спеціальне водокористування (або договором на поставку води) одночасно для задоволення питних, санітарно-гігієнічних, виробничих потреб, повинні стати на облік як платники рентної плати у відповідному контролюючому органі за місцем знаходження водних об’єктів (за місцем здійснення використання води), подавати податкові декларації з рентної плати та сплачувати рентну плату за неосновним місцем податкової реєстрації.

Відсутність у звітному періоді об’єкта оподаткування

Чи необхідно суб’єкту господарювання, зареєстрованому платником рентної плати за спеціальне використання води, у разі відсутності у звітному періоді об’єкта оподаткування такою платою (вода використовується виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб) подавати до контролюючого органу податкову декларацію з рентної плати або заяву про відсутність об’єкта оподаткування?


Статтею 49 Водного кодексу визначено, що спеціальне водокористування здійснюється на підставі відповідного дозволу із зазначеними на 3 — 25 років лімітами використання води (для первинних водокористувачів), а для вторинних водокористувачів — договору на поставку води між первинним та вторинним водокористувачами (лист № 5515/16/10-11-МП).

Тобто для суб’єкта господарювання наявність дозволу на спеціальне водокористування (або договору на поставку води) визначає обов’язок такого суб’єкта подавати до територіального органу ДФС за основним (пп. 257.3.4 п. 257.3 ст. 257 Податкового кодексу) або неосновним (місцем розташування водних об’єктів) (п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу) місцем обліку податкові декларації з рентної плати (в частині рентної плати за спеціальне використання води).

Таким чином, якщо у суб’єкта господарювання, зареєстрованого платником рентної плати, у деяких звітних (податкових) періодах або протягом звітного (податкового) року відсутній об’єкт оподаткування з причини використання обсягів води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, то наявність у такого суб’єкта господарювання дозволу на спеціальне водокористування (або договору на поставку води) визначає обов’язок такого суб’єкта подавати до територіального органу ДФС (за основним або неосновним місцем обліку) податкові декларації з рентної плати (в частині рентної плати за спеціальне використання води) наростаючим підсумком з початку року.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42