Соціальне страхування

Пільги в обчисленні страхового стажу

До редакції «Вісника» надійшов лист із такими запитаннями: «Жінка працює лікарем-анестезіологом у лікарні. Чи зараховується до страхового стажу в подвійному розмірі період роботи на посаді лікаря-інтерна у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії обласної лікарні при обчисленні розміру пенсії? Чи зараховується до пільгового стажу за Списком № 1 робота рентгенолаборантом, якщо робота мала місце по декілька місяців у різні періоди? Чи зараховується відпустка по догляду за дитиною до стажу роботи, який дає право виходу на пенсію за вислугу років?»


Зарахування до страхового стажу в подвійному розмірі періоду роботи на посаді лікаря-інтерна

Відповідно до частини першої ст. 24 Закону про пенсійне страхування страховий стаж (після 01.01.2004 р.) — це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених цим Законом.

Отже, з 01.01.2004 р. стаж обчислюється в одинарному розмірі та залежно від сплати внесків до Пенсійного фонду України. За ці періоди страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Частиною четвертою ст. 24 Закону про пенсійне страхування передбачено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, які зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом (до 01.01.2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Статтею 60 Закону про пенсійне забезпечення визначено, що робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини, або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Згідно зі ст. 62 цього Закону та Порядком № 637 основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка.

Таким чином, якщо жінка працювала на посаді лікаря-інтерна відділення реанімації чи анестезіології та реанімації в обласній лікарні до 01.01.2004 р., то цей період роботи буде зараховано до страхового стажу в подвійному розмірі.


ДОВІДКОВО

До спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, така робота зараховується у подвійному розмірі як до січня 2004 р., так і після цієї дати. При визначенні права на пенсію за вислугу років стаж і до, і після 01.01.2004 р. обчислюється за нормами Закону про пенсійне забезпечення та Порядку № 637 за даними трудової книжки, а у разі необхідності — уточнюючих довідок.
Зарахування до спеціального стажу періоду навчання у навчальних закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено. До страхового стажу навчання зараховується лише за періоди до 01.01.2004 р.


Зарахування до пільгового стажу за Списком № 1 роботи рентгенолаборантом

Пільговий стаж — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Повним робочим днем вважається виконання робіт в умовах, передбачених списками, протягом не менш як 80% робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, професії чи посади.

Рентгенолаборанти, у тому числі у рентгеноопераційних, агіографічних і флюорографічних кабінетах, зазначено в Списку № 1.

Для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.92 р. відповідне право впродовж цього періоду має бути підтверджено результатами атестації.

Основним документом, що підтверджує, де, ким і протягом якого часу працювала особа, є трудова книжка.

У разі, коли в трудовій книжці немає відомостей, що підтверджують право на пенсію на пільгових умовах, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. Коли йдеться про підтвердження роботи в особливо шкідливих і шкідливих умовах праці за списками № 1 та № 2, такі довідки зазвичай є обов’язковими, оскільки в трудових книжках не зазначається, в яких умовах працювали особи, а також чи були такі особи зайняті певними роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня.

У довідці має бути зазначено:

  • періоди роботи, що зараховуються до пільгового стажу;
  • професію або посаду;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) списків, якими передбачено ці роботи;
  • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано довідку.

Видавати такі довідки мають право виключно підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники.

Крім пільгової довідки надається копія (копії) наказу (наказів) підприємства про результати атестації робочих місць з додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та право осіб, які на них працюють, на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1 чи № 2.

Якщо підприємство ліквідовано і правонаступника немає, підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, встановленої для окремих категорій працівників, здійснюється згідно з Порядком № 18-1 за погодженням з Мінсоцполітики України та Мінфіном України, відповідними комісіями, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України в кожній області.

Частиною третьою ст. 24 Закону про пенсійне страхування передбачено, що за кожний повний рік стажу роботи на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 до страхового стажу додатково зараховується по одному року, тобто стаж роботи в особливо шкідливих умовах подвоюється.

Чи мали місце перерви у періодах роботи з особливо шкідливими умовами праці, значення немає, такі періоди підсумовуються, і за кожний повний рік стажу роботи за Списком № 1 до страхового стажу додатково зараховується по одному року.  

Наприклад, особа працювала рентгенолаборантом: з 12.06.95 р. по 25.08.97 р. (2 роки 2 місяці 14 днів) та з 01.07.99 р. по 03.10.2000 р. (1 рік 3 місяці 3 дні). Загалом пільговий стаж за Списком № 1 становить 3 роки 5 місяців 17 днів.

Отже, при обчисленні розміру пенсії до наявного страхового стажу у цьому випадку буде додатково зараховано 3 роки (по одному року — за кожний повний рік стажу роботи за Списком № 1).

Зарахування відпустки по догляду за дитиною

Період перебування у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з отриманням відповідної допомоги зараховується до страхового стажу як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати.

Неоплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку зараховується до страхового стажу лише до 01.01.2004 р., оскільки такі особи не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Тому період неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною віком від трьох до шести років після 01.01.2004 р. до страхового стажу не зараховується.

Проте час перебування у таких відпустках зараховується до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на призначення пенсії за вислугу років, як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати за умови, що особа, перебуваючи у таких відпустках, перебуває у трудових відносинах з медичною установою та не звільнена з посади, зазначеної в Переліку № 909.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42