Інші податки

Проведення камеральної перевірки податкових декларацій

Розглянемо, який строк проведення камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків), що подаються фізичними особами, фізичними особами — підприємцями, податковими агентами та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.


Відповідно до пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу камеральною вважається перевірка, що проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного звітування ПДВ (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій).

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

Згідно з пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Платники ПДФО подають податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу.

Податковий агент зобов’язаний подавати у строки, встановлені зазначеним Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого обліку.

Сума, що має бути повернута платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації (п. 179.8 ст. 179 Податкового кодексу).

Платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку та видати довідку про таку сплату й про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Таким чином, камеральна перевірка даних, заявлених у податкових деклараціях (розрахунках), що подаються фізичними особамипідприємцями, податковими агентами та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, проводиться до настання строків подання наступної за поданою звітності.

Камеральна перевірка податкових декларацій, в яких визначено суму податку, що має бути повернута фізичній особіплатнику податків, проводиться протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Камеральна перевірка податкових декларацій, поданих платниками податкурезидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, проводиться протягом 30 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42