Новини
Тема: ПДВ

Повернення суми ПДВ, задекларованої в рахунок зменшення податкових зобов’язань наступних податкових періодів, при анулюванні реєстрації платника ПДВ

Чи має право особа при анулюванні реєстрації платника ПДВ на повернення суми ПДВ, задекларованої в рахунок зменшення податкових зобов’язань наступних податкових періодів?


Відповідно до пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу бюджетне відшкодування — відшкодування від’ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V цього Кодексу.

Згідно з п. 184.7 ст. 184 Податкового кодексу якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку було включено до податкового кредиту, платник податку не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов’язаний визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів і нарахувати податкові зобов’язання виходячи із звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення згідно із законом.

Пунктом 184.8 ст. 184 Податкового кодексу визначено, що у разі якщо на дату подання заяви про анулювання реєстрації платник податку має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності — сплачується до державного бюджету.

При цьому повернення суми ПДВ, яка задекларована платником податку в рахунок зменшення податкових зобов’язань і залишається не погашеною податковими зобов’язаннями, нарахованими ним при анулюванні реєстрації платника ПДВ, нормами Податкового кодексу не передбачено.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua