Акциз

Заповнення окремих розділів та додатків декларації акцизного податку

З 30.01.2015 р. набрав чинності наказ № 14, яким затверджено форму декларації акцизного податку і Порядок її заповнення та подання. У зв’язку з цим за звітний період — лютий 2015 р. — податкова декларація акцизного податку (далі — декларація) має подаватися за новою формою. При цьому оскільки відповідно до ст. 36 Податкового кодексу податковим обов’язком платника податку є обчислення, декларування та сплата суми податку і збору в порядку та строки, встановлені цим Кодексом, платники акцизного податку, визначені підпунктами 212.1.11 — 212.1.14 п. 212.1 ст. 212 цього Кодексу, повинні задекларувати в обов’язковому порядку свої податкові зобов’язання з акцизного податку за січень 2015 р. Порядок декларування роз’яснювався у «Віснику» № 8/2015.
Пропонуємо розглянути на прикладах порядок заповнення декларації та додатків до неї.


Формою декларації передбачено загальну частину, що містить обов’язкові реквізити платника акцизного податку, та шість розділів (А, Б, В, Г, Ґ, Д), що складаються та подаються платниками залежно від виду господарської діяльності, а також додатки — розрахунки суми акцизного податку для обчислення суми залежно від виду підакцизних товарів та ставок податку. Відмітка про конкретні розділи та додатки до декларації, які подаються платником податку, відображається на останньому аркуші декларації шляхом проставляння позначки «х» та зазначення кількості примірників і кількості сторінок. Декларація також містить розділ, який заповнюється працівниками контролюючих органів після подання декларації.

Усі показники в декларації проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов’язання та/або пені, яку зазначає в декларації, що подається до контролюючого органу у строки, встановлені Податковим кодексом.

Платником заповнюються та подаються лише ті розділи декларації, які відповідають видам господарської діяльності платника і видам підакцизних товарів (продукції), операції з якими здійснюються платником, а також заповнюються додатки до кожного розділу. Якщо платник є платником акцизного податку одночасно за різними видами господарської діяльності згідно зі ст. 212 Податкового кодексу, то він подає одну декларацію з відповідними розділами та додатками до неї із зазначенням декількох видів діяльності, наприклад:

05

Вид платника акцизного податку

відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Податкового кодексу України (далі — Кодекс)2

212.1.1

212.1.2

212.1.4

212.1.5

212.1.6

212.1.7

212.1.8

212.1.11

212.1.12

212.1.13

212.1.14

х

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

У рядку 07 «Місцезнаходження пункту продажу товарів» зазначаються місця здійснення торгівлі, наприклад «м. Київ, вул. Будівельників, 8».

 

Усі розділи декларації мають чотири колонки: «Код операції», назву розділу, «Код показника додатка» та «Сума акцизного податку». При визначенні податкового зобов’язання за кодом операції використовуються додатки до декларації. При цьому «Код операції» в декларації повинен відповідати «Коду операції» в додатку, за яким розраховується податкове зобов’язання до даної операції.

Наприклад, якщо у розділі А зазначено:

Код операції

Розділ А. Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше

Код
показника додатка

Сума
акцизного податку

А1

Операції з реалізації вироблених в Україні спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, у тому числі:

Д. 1 (к. 16)

Д. 3 (к. 16)

 

 

то відповідно у додатках 1 та 3 зазначається:

 

Звертаємо увагу на те, що якщо в рядках, наведених з метою деталізації якогось коду операції, код додатка не проставляється, то сума податку в цих рядках зазначається виходячи з обсягів цих операцій як частина суми податку, включеної в додатки узагальнюючого рядка.

Окремі додатки до декларації подаються за рядками, в яких зазначено основні коди операцій, наприклад: А1, А2, А4, Б1, Б2 тощо. При цьому, такі додатки не подаються за рядками, в яких зазначено підкоди операцій, наприклад: А4.1 — А4.4, А5.1 — А5.3, Б3.1 — Б3.4 тощо, оскільки суми податку в цих рядках є складовими узагальненої суми, що заноситься за основним кодом операції.

 

А4

Інші операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу, в тому числі:

Д. 1 (к. 16)
Д. 3 (к. 16)

 

А4.1

з метою власного споживання

х

 

А4.2

для промислової переробки

х

 

А4.3

для здійснення внесків до статутного капіталу

х

 

А4.4

своїм працівникам

х

 

 

Серед особливостей заповнення окремих розділів декларації слід звернути увагу на такі.

Розділ А декларації заповнюється на підставі даних розрахунків сум акцизного податку згідно з додатками 1, 3, 4.

Розділ Б декларації заповнюється на підставі даних розрахунків сум акцизного податку згідно з додатками 1, 2, 4, 5.

Оскільки відповідно до наказу № 11 сплата акцизного податку з вироблених на митній території України та ввезених на митну територію України маркованих підакцизних товарів відбувається за різними кодами бюджетної класифікації, у розділах А та Б декларації окремо відображаються податкові зобов’язання з вироблених на митній території України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації ввезених на митну територію маркованих підакцизних товарів (продукції). Отже, якщо у платника одночасно виникають податкові зобов’язання з вироблених на митній території України та ввезених підакцизних товарів, то він їх відображає в одній декларації.

Розділ В декларації заповнюється на підставі даних розрахунків сум акцизного податку згідно з додатками 1, 4.

Порівняно із зазначеним розділом попередньої форми декларації акцизного податку в новій декларації його приведено у відповідність з нормами ст. 215 Податкового кодексу в частині відображення податкових зобов’язань з акцизного податку.

Також у зв’язку з розширенням переліку пільгових операцій з нафтопродуктами, речовинами, що використовуються як компоненти моторних палив, та скрапленим газом, які можуть відпускатись або ввозитися з оподаткуванням за нульовою ставкою шляхом оформлення податкових векселів, розділ В декларації приведено у відповідність із вимогами ст. 229 Податкового кодексу.

Розділ Г декларації заповнюється на підставі даних розрахунків сум акцизного податку згідно з додатками 1, 4.

Зазначений розділ приведено у відповідність зі ст. 215 Податкового кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 71, зокрема щодо відображення податкових зобов’язань з акцизного податку, які виникають від операцій з моторними транспортними засобами, призначеними для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД); автомобілями легковими та іншими моторними транспортними засобами, призначеними головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі; моторними транспортними засобами для перевезення вантажів; кузовами для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; мотоциклами (включаючи мопеди) та велосипедами з допоміжним мотором, з колясками або без них; причепами та напівпричепами для тимчасового проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків; автомобілями, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання — товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

Оскільки згідно з п. 214.4 ст. 214 Податкового кодексу базою оподаткування для ввезених на митну територію України підакцизних транспортних засобів є їхня величина, визначена виходячи з об’єму циліндрів двигуна автомобіля, зобов’язання з акцизного податку розраховуватимуться шляхом множення ставки податку, визначеної пп. 215.3.51 п. 215.3 ст. 215 зазначеного Кодексу, на базу оподаткування згідно з п. 214.4 ст. 214 цього Кодексу.

Враховуючи, що ставки акцизного податку на транспортні засоби встановлено в євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна, при визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом, визначеним відповідно до ст. 391 Податкового кодексу, тобто застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Нацбанком України, що діє на 0 годин дня визначення податкових зобов’язань.

Суму акцизного податку має бути сплачено власником переобладнаного транспортного засобу не пізніше дати подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу.

Виходячи з того, що в більшості розділів декларації при розрахунку податкових зобов’язань найчастіше застосовується додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку», нижче наведено приклади визначення суми податкового зобов’язання за цією формою. Форма додатка 1 є універсальною та передбачає обчислення за специфічними ставками суми податку з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), таких як пиво, вино та виноматеріали, лікеро-горілчані вироби, тютюнові вироби (на які не встановлено адвалорну ставку), нафтопродукти, скраплений газ, бензол, метанол, альтернативне паливо моторне, транспортні засоби.

Звертаємо увагу, що при поданні декларації акцизного податку до кожного основного коду операції заповнюється окремий примірник додатка 1, але у наведених далі прикладах заповнення 2 та 4 дані різних основних кодів операцій для наочності поєднано в одному примірнику додатка 1.

Пиво
(приклад 1)

Підприємство виробило та реалізувало пиво в тарі місткістю 0,5 л — 10 000 шт. пляшок, 1,5 л — 5000 шт. Ставку акцизного податку на пиво встановлено ст. 215 Податкового кодексу, і на сьогодні вона становить 1,24 грн. за 1 л.

Для обчислення суми податкового зобов’язання із зазначених у прикладі обсягів пива в додатку 1 заповнюються два рядки. У графах 2, 3 в обох рядках зазначаються код (2203) та опис («Пиво») за УКТ ЗЕД, у графах 4, 5 — місткість тари (0,5 та 1,5 л відповідно), у графах 6, 7 — одиниця виміру для пива в штуках пляшок та в літрах, у графах 8 та 9 — обсяги реалізованого пива (10 000 і 5000 шт. пляшок; 5000 і 7500 л), що є базою оподаткування за ставкою акцизного податку, встановленою на 1 л пива (гр. 8 × гр. 5). У графі 12 зазначається ставка акцизного податку — 1,24 грн. за 1 л, а у графі 14 — ставка 0,62 грн. у перерахунку на пляшку пива (місткістю 0,5 л) та 1,86 грн.(місткістю 1,5 л).

Сума акцизного податку (графа 16) визначається (гр. 9 × гр. 12) окремо за кожним рядком (6200,00 та 9300,00) і зазначається у гривнях з округлення до двох знаків після коми, а підсумковий рядок — у гривнях без копійок. Перевірка суми податку — (гр. 8 × гр. 14). При цьому звертаємо увагу на те, що в декларації до кожного коду операції заповнюється окремий примірник додатка 1.

Приклад 1

Вино та виноматеріали
(приклад 2)

Підприємство виробило та реалізувало вино в тарі місткістю 0,7 л — 200 000 шт. пляшок, на яке ст. 215 Податкового кодексу встановлено ставку акцизного податку в розмірі 5,20 грн. за 1 л, та 5000 л виноматеріалів за встановленою ст. 215 цього Кодексу ставкою акцизного податку 3,58 грн. за 1 л, з них 2000 л передано підприємству вторинного виробництва, з урахуванням пільги відповідно до п. 225.9 ст. 225 цього Кодексу.

Використаємо форму додатка 1, в якій заповнюються три рядки: два — за кодом операції А1 для обчислення суми податкового зобов’язання із зазначених у прикладі 2 обсягів реалізації вина та виноматеріалів, а третій — за кодом операції А15 для визначення суми неоподатковуваного обороту з передачі виноматеріалів підприємству вторинного виробництва.

Графи 1 — 7 заповнюються в такому самому порядку, як і в прикладі 1, де зазначаються всі необхідні реквізити ознаки продукції. У графі 8 проставляються обсяги реалізованих вина та виноматеріалів за одиницями виміру, зазначеними у графі 6 (200 000 шт. пляшок та 3000 л), у графі 9 визначається база оподаткування шляхом перерахування в літри (150 000 та 3000 л), оскільки ставку акцизного податку на винопродукцію встановлено з розрахунку на 1 л (гр. 8 × гр. 5). При цьому якщо фізичні характеристики у графі 5 дорівнюють одиниці, то показник графи 8 дорівнює показнику графи 9. У графі 12 зазначається ставка акцизного податку, встановлена ст. 215 Податкового кодексу, а у графі 14 — ставка, перерахована на пляшку вина місткістю 0,7 л. Сума акцизного податку — 780 000,00 та 10 740,00 грн. (графа 16) — розраховується шляхом множення ставки (графа 12) на базу оподаткування (графа 9), при цьому податкові зобов’язання у графі 16 зазначаються у гривнях з округленням до двох знаків після коми, а підсумковий рядок — 790 740 грн. — у гривнях без копійок. Сума акцизного податку, не сплачена через отримання пільг (7160,00 грн.), розраховується аналогічно, виходячи з показників граф 11 та 12 (гр. 11 × гр. 12).

Приклад 2

 

Лікеро-горілчані вироби
(приклад 3)

Підприємство імпортувало горілку в тарі місткістю 0,5 л — 300 000 шт. пляшок міцністю 40% та 50 000 шт. пляшок міцністю 38%. Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу на лікеро-горілчані вироби встановлено ставку акцизного податку 70,53 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

Для обчислення суми акцизного податку із зазначених у прикладі 3 обсягів імпорту горілки заповнюємо два рядки окремо — залежно від міцності. Заповнення граф 1 — 7 здійснюється так само, як у вищенаведених прикладах. У графі 8 зазначаються обсяги ввезеного товару за одиницями виміру, зазначеними у графі 6 (300 000 та 50 000 шт. пляшок), у графі 9 — ці самі обсяги, переведені в літри 100-відсоткового спирту (60 000 та 9500 л), оскільки ставку акцизного податку встановлено на 1 л 100-відсоткового спирту (гр. 8 × (гр. 5 : 100)× гр. 4). У графі 12 зазначається ставка акцизного податку, встановлена Податковим кодексом, а у графі 14 — ставка на одиницю продукції, у нашому прикладі — на пляшку місткістю 0,5 л, але з різним вмістом спирту.

Суми акцизного податку — 4 231 800,00 та 67 003,00 грн. (графа 16) — розраховуються шляхом перемноження ставки податку (графа 12) та бази оподаткування (графа 9), при цьому податкові зобов’язання у графі 16 зазначаються у гривнях із заокругленням до двох знаків після коми, підсумковий рядок (4 901 835 грн.) проставляється у гривнях без копійок.

Приклад 3

Тютюнові вироби, на які не встановлено адвалорну ставку
(приклад 4)

Підприємство виробило та/або реалізувало тютюнову сировину за кодом УКТ ЗЕД 2401 — 300 000 кг, експортувало тютюну за кодом УКТ ЗЕД 2401 — 100 000 кг, з яких 1000 кг — у тюках по 2,5 кг, використавши пільгу відповідно до п. 212.9 ст. 212 Податкового кодексу. На тютюнову сировину та тютюн ст. 215 цього Кодексу встановлено ставку акцизного податку 285,60 грн. за 1 кг.

У цьому прикладі для розрахунку суми акцизного податку заповнюються три рядки додатка 1: один — за кодом операції Б1 для обчислення суми податкового зобов’язання з обсягів реалізації тютюнової сировини та два — за кодом операції Б11 для визначення суми неоподатковуваного обороту під час експорту тютюну.

Після заповнення граф 1 — 7 у графі 8 зазначаються обсяги реалізованої тютюнової продукції за одиницями виміру, зазначеними у графі 6 (300 000 кг), у графі 9 визначається база оподаткування за одиницями виміру, зазначеними у графі 7 (300 000 кг), у даному прикладі в кілограмах, оскільки ставку акцизного податку на тютюнову сировину та тютюн встановлено у гривнях за 1 кг. У графі 12 зазначається ставка акцизного податку, встановлена Податковим кодексом, а у графі 14 ставку перераховано на одиницю продукції. Сума акцизного податку — 85 680 000,00 грн. (графа 16) — розраховується так: ставка (графа 12) помножується на базу оподаткування (графа 9), при цьому податкові зобов’язання у графі 16 зазначаються у гривнях з двома знаками після коми, підсумковий рядок — у гривнях без копійок. Суми акцизного податку, не сплачені через отримання пільг (285 600,00 та 28 274 400,00 грн.) розраховуються аналогічно (гр. 11 × гр. 12), а у підсумковому рядку графи 15 зазначається сума податкового зобов’язання, не сплачена через отримання пільг (28 560 000 грн.).

Приклад 4

Нафтопродукти, скраплений газ, бензол, метанол, альтернативне паливо моторне
(приклад 5)

Підприємство виробило та реалізувало бензинів моторних 400 000 кг, дизпалива — 150 000 кг. Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу на бензини моторні встановлено ставку 202 євро за 1000 кг, на дизпаливо — 100 — 132 євро за 1000 кг. Оскільки ставку акцизного податку визначено в євро, то обов’язково під назвою додатка 1 заповнюється ставка офіційного курсу євро на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація (передача) товару.

Розрахунок суми акцизного податку із зазначених у прикладі 5 обсягів реалізації нафтопродуктів здійснюємо двома рядками окремо — залежно від їх виду. Графи 1 — 7 заповнюються так само, як у вищенаведених прикладах, у графі 8 зазначаються обсяги реалізованого товару за одиницями виміру, зазначеними у графі 6 (400 000 та 150 000 кг), у графі 9 визначається база оподаткування за одиницями виміру, зазначеними у графі 7 (400 000,00 та 150 000,00 грн.), оскільки ставку акцизного податку на бензини моторні та дизпаливо встановлено на 1000 кг. У графі 12 зазначається ставка акцизного податку, встановлена ст. 215 Податкового кодексу в євро, у графі 14 — ставка, обчислена на одиницю продукції, у даному прикладі — на 1 кг, яка розраховується у гривнях (гр. 12 : гр. 5 × курс євро). Суми акцизного податку (графа 16) розраховуються так: ставка (графа 12) помножується на базу оподаткування (графа 9) та на показник курсу євро, при цьому податкові зобов’язання у графі 16 (1 274 099,33 та 312 217,41 грн.) зазначаються у гривнях з двома знаками після коми, підсумковий рядок (1 586 317 грн.) — у гривнях без копійок.

Приклад 5

Транспортні засоби
(приклад 6)

Підприємство виробило та реалізувало п’ять автомобілів з об’ємом двигуна 1400 см3 (код УКТ ЗЕД 8703), на який ст. 215 Податкового кодексу встановлено ставку акцизного податку 0,16 євро за 1 см3. Оскільки ставку акцизного податку визначено в євро, то обов’язково під назвою додатка 1 заповнюється ставка офіційного курсу євро на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація (передача) товару.

Застосовуючи форму додатка 1, заповнюються два рядки. Графи 1 — 7 заповнюються аналогічно вищенаведеним прикладам. У графі 8 зазначаються обсяги реалізованого товару за одиницями виміру, визначеними в графі 6 (5 шт.), в графі 9 відображаються обсяги реалізованого товару за одиницями виміру графи 7 (7000 см3), оскільки ставку акцизного податку на транспортні засоби встановлено на 1 см3. У графі 12 зазначається ставка акцизного податку, встановлена цим Кодексом в євро, а в графі 14 — ставка, обчислена в гривнях на один автомобіль (гр. 12 × гр. 5 × курс євро).

Суми акцизного податку (графа 16) розраховуються таким чином: ставку акцизного податку (графа 12) помножено на базу оподаткування (графа 9) та на курс євро, при цьому податкові зобов’язання графи 16 (17 660,78 грн.) зазначаються в гривнях з двома знаками після коми, підсумковий рядок у гривнях без копійок (17 661,00 грн.).

Приклад 6

Розділ Ґ декларації заповнюють суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Податкові зобов’язання за цим розділом визначаються окремо за кожним видом реалізованих у роздрібній торгівлі підакцизними товарами.

За кодом операції Ґ1 зазначається податкове зобов’язання за розділом Ґ, за підкодами операцій Ґ1.1 — Ґ1.11 — суми акцизного податку з реалізованих у роздрібній торгівлі підакцизних товарів, які визначаються із сум податку, зазначених у всіх примірниках додатка 6, що додаються до декларації.

За кодом операції Ґ2 зазначається це саме податкове зобов’язання за розділом Ґ, але вже в розрізі КОАТУУ, яке в наступних рядках без коду операції зазначається окремо за кожним КОАТУУ.

Розділ Ґ заповнюється на підставі даних розрахунків сум акцизного податку згідно з додатком 6.

Шапка додатка 6 до декларації заповнюється таким чином:

Розділ

Ґ

Код операції

Ґ1

 

0

1

2

0

1

5

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))

Код КОАТУУ

3300224455

 

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу, розташованих на території, підпорядкованій одному органу місцевого самоврядування (один код КОАТУУ), формує декларацію та заповнює один додаток 6 до декларації відповідно до цього КОАТУУ.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу товарів, розташованих на території, підпорядкованій різним органам самоврядування (різні коди КОАТУУ), формує декларацію та заповнює додаток 6 до декларації окремо за кожним КОАТУУ.

Якщо у суб’єкта господарювання точки продажу зареєстровано в декількох органах самоврядування, які обслуговуються одним контролюючим органом (наприклад, об’єднаною ДПІ), то платник подає до такого контролюючого органу одну декларацію з відповідною кількістю додатків 6.

Обчислення сум акцизного податку у додатку 6, які потім переносяться до четвертої колонки рядків з підкодами Ґ1.1 — Ґ1.11 розділу Ґ, здійснюється з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, у тому числі з:

 • лікеро-горілчаної продукції (лікери, наливки, настоянки, бальзами, аперитиви, коктейлі, напої десертні, напої слабоалкогольні, що належать до коду УКТ ЗЕД 2208, крім 2208 20 (коньяки));
 • виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5% об. та більше (вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід, що належать до кодів УКТ ЗЕД 2204, 2205, 2206,2208 20, а також продукти з вмістом спирту етилового 8,5% об., що належать до кодів УКТ ЗЕД 2103 90 30 00, 2106 90);
 • пива (товари, що належать до коду УКТ ЗЕД 2203);
 • тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну (товари, що належать до кодів УКТ ЗЕД 2402 10 00 00, 2402 20 90 10, 2402 20 90 20, 2403);
 • бензинів моторних (товари, що належать до кодів УКТ ЗЕД 2710 12 31 00, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, визначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу);
 • інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких дистилятів, що належать до кодів УКТ ЗЕД 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 20 90, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 47, 2710 20 17, 2710 20 19, 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 19 51, 2710 19 55, визначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу);
 • скрапленого газу, в тому числі скрапленого газу природного (товари, що належать до кодів УКТ ЗЕД 2711 11, 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19, визначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу);
 • речовин, що використовуються як компоненти моторних палив (бензол сирий кам’яновугільний, метанол технічний (метиловий спирт), що належать до кодів УКТ ЗЕД 2707 10 90 00 та 2905 11 00 00 відповідно);
 • палива моторного альтернативного (товари, що належать до коду УКТ ЗЕД 3824 90 97 10);
 • біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот (товари, що належать до кодів УКТ ЗЕД 3826 00 10 00, 3826 00 90 00);
 • інших підакцизних товарів, які можуть бути віднесені до підакцизних.

Додаток 6 до декларації в частині розрахункових даних заповнюється у гривнях з двома знаками після коми; сума податкового зобов’язання з акцизного податку (графа 7) зазначається у гривнях без копійок, округлення сум відбувається за загальновстановленими правилами.

Обчислення сум податку здійснюється шляхом множення ставки податку на базу оподаткування згідно з пп. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Податкового кодексу.

Ставку акцизного податку для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу, встановлено пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу у розмірі 5%.

Базою оподаткування є вартість (з ПДВ) підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших місцях громадського харчування. Отже, саме ці дані повинні бути відображені у графі 5 додатка 6 до декларації.

Оскільки датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону про РРО, а у разі реалізації товарів фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок, — дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст. 216 Податкового кодексу), то при здійсненні реалізації підакцизних товарів у разі необхідності можливо ідентифікувати покупців щодо наявності/відсутності у цих покупців ліцензії на право оптової/роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що може бути здійснено шляхом пред’явлення ними таких ліцензій при придбанні підакцизних товарів та оформленні податкової (покупцям — платникам ПДВ) або видаткової (покупцям — неплатникам ПДВ) накладної (у такому випадку вартість реалізованих товарів для комерційного використання відображатиметься у графі 4 додатка 6 до декларації). У разі ненадання покупцями таких ліцензій необхідно вважати, що підакцизні товари придбаваються для особистого некомерційного споживання і покупець є кінцевим споживачем (вартість таких реалізованих підакцизних товарів відображатиметься у графі 3 додатка 6 до декларації).

Щодо дотримання однакових умов продажу підакцизних товарів, з яких здійснюється сплата акцизного податку відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу, слід зазначити, що фактична роздрібна ціна підакцизних товарів (далі — ФРЦПТ), які реалізуються в роздрібній торговельній мережі, повинна дорівнювати — ціна товару з ПДВ : 100 × 105. Сума податкового зобов’язання з акцизного податку становитиме — ФРЦПТ : 105 × 5.

Інформацію про порядок відображення у розрахункових документах реєстраторів операцій акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів до внесення відповідних змін до підзаконних нормативних актів щодо цього надано у листі № 3121/7/99-99-22-07-03-17.

Зауважимо, що у разі подання до однієї декларації декількох додатків 6 перенесення даних до розділу Ґ здійснюватиметься таким чином.

Суми податкового зобов’язання із графи 7 (рядок «Усього») додатків 6 потрібно додати та перенести до рядка Ґ1 розділу Ґ декларації. Аналогічний порядок застосовується до перенесення сум податкового зобов’язання в розрізі підакцизних товарів. До рядка Ґ2 розділу Ґ декларації переносяться загальні суми податкового зобов’язання із графи 7 (рядок «Усього») за кожним кодом КОАТУУ відповідно до наданих додатків 6 до декларації.

Нагадуємо, що платники акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів подають титульний аркуш, розділ Ґ декларації, додаток 6 до декларації (відповідну кількість), останній аркуш декларації, де позначкою «х» зазначають про подання певного розділу та додатків до декларації.

Розглянемо порядок заповнення декларації на прикладі суб’єкта господарювання СПД Петров, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами, при цьому має три торговельні точки в Києво-Святошинському районі Київської обл., дві з яких розташовано у м. Вишневому і одна — в м. Боярці.

За січень 2015 р. СПД Петров реалізував на загальну вартість, в тому числі ПДВ та 5-відсотковий акцизний податок:

 • у м. Вишневому на першій торговельній точці — алкогольні напої — 105 000,71 грн., тютюнові вироби — 210 000,58 грн., пиво — 105 000,00 грн.; на другій — алкогольні напої — 114 450,42 грн., тютюнові вироби — 105 000,47 грн., пиво — 84 000,00 грн.;
 • у м. Боярці — алкогольні напої — 166 483,28 грн., тютюнові вироби — 84 000,00 грн.

Оскільки м. Вишневе має код КОАТУУ 3222410600, м. Боярка — 3222410300, суб’єктом господарювання до ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС подається декларація із заповненим розділом Ґ та два примірники додатка 6, які розраховано окремо для кожного КОАТУУ.

Примірник додатка 6 за КОАТУУ 3222410600 (м. Вишневе) заповнюється відповідно до встановленого порядку таким чином:

 • у рядку 1 «Лікеро-горілчані вироби» зазначається: у графі 3 — вартість товару з ПДВ і без 5-відсоткового акцизного податку 209 001,08 грн. (105 000,00 + 114 450,42) : 105 × 100), графа 4 прокреслюється, у графі 5 відображається вартість товару до оподаткування — 209 001,08 грн., у графі 6 — ставка акцизного податку 5%, у графі 7 — сума податкового зобов’язання 10 450 грн. (209 001,08 : 100 × 5), яку обчислено з округленням до гривні;
 • у рядку 3 «Пиво» зазначається: у графі 3 — вартість товару з ПДВ і без 5-відсоткового акцизного податку 180 000,00 грн. ((105 000,00 + 84000,00) : 105 × 100), графа 4 прокреслюється, у графі 5 відображається вартість товару до оподаткування — 180 000,00 грн., у графі 6 — ставка акцизного податку 5%, у графі 7 — сума податкового зобов’язання 9000,00 грн. (180 000,00 : 100 × 5);
 • в рядку 4 «Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну» зазначається: у графі 3 — вартість товару з ПДВ і без 5-відсоткового акцизного податку 300 001,00 грн. ((210 000,58 + 105 000,47) : 105 × 100), графа 4 прокреслюється, у графі 5 відображається вартість товару до оподаткування — 300 001,00 грн., у графі 6 — ставка акцизного податку 5%, у графі 7 — сума податкового зобов’язання з акцизного податку 15 000 грн. (300 001,00 : 100 × 5).

Примірник додатка 6 за КОАТУУ 3222410300 (м. Боярка) заповнюється відповідно до встановленого порядку таким чином:

 • у рядку 1 «Лікеро-горілчані вироби» зазначається: у графі 3 — вартість товару з ПДВ і без 5-відсоткового акцизного податку 158 555,51 грн. (166 483,28 : 105 × 100), графа 4 прокреслюється, у графі 5 відображається вартість товару до оподаткування — 158 555,51 грн., у графі 6 — ставка акцизного податку 5%, у графі 7 — сума податкового зобов’язання з акцизного податку 7928,00 грн. (166 483,28 : 105 × 100), яку обчислено з округленням до гривні;
 • в рядку 4 «Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну» зазначається: у графі 3 — вартість товару з податком на додану вартість і без 5-відсоткового акцизного податку 80 000,00 грн. (80 000,00 : 100 ×
  × 5), графа 4 прокреслюється, у графі 5 відображається вартість товару до оподаткування — 80 000,00 грн., у графі 6 — ставка акцизного податку 5%, у графі 7 — сума податкового зобов’язання з акцизного податку 4000 грн. (80 000,00 : 100 × 5).

Після здійснення розрахунку акцизного податку з реалізації у роздрібній торгівлі підакцизних товарів за формою додатка 6 визначаються податкові зобов’язання платника шляхом додавання сум податку окремо за кожним видом підакцизних товарів з обох примірників додатка 6 та заносяться до розділу Ґ декларації.

До рядка за кодом операції Ґ1 заноситься вся сума податкових зобов’язань 46 378 грн., яка визначається шляхом додавання показників рядків за кодами операцій: Ґ1.1 «Лікеро-горілчана продукція» — 18 378 грн. (10 450 +
+ 7928), Ґ1.2 «Пиво» — 9000 грн., Ґ1.4 «Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну» — 19 000 грн. (15 000 грн. + 4000 грн.).

До рядка за кодом операції Ґ2 слід внести також суму податкового зобов’язання 46 378 грн. (34 450 + 11 928), яка визначається шляхом додавання узагальнених сум акцизного податку двох примірників додатка 6, визначених за кожним КОАТУУ окремо. У рядку без коду у колонці 2 розділу Ґ2 зазначається код КОАТУУ 3222410600, а у колонці 4 — податкове зобов’язання 34 450 грн. (10 450 + 9000 + 15 000), в наступному рядку без коду у колонці 2 розділу Ґ2 — код КОАТУУ 3222410300, а у колонці 4 — податкове зобов’язання 11 928 грн. (7928 + 4000).

(Витяг)

 

Розділ Д декларації заповнюється на підставі даних розрахунків сум акцизного податку згідно з додатком 7.

Обчислення податку здійснюється за даними актів приймання-передачі електроенергії: відпущеної для оптового постачальника електричної енергії на митній території України; відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії на митній території України; відпущеної на експорт. Сума податкового зобов’язання визначається шляхом множення бази оподаткування (вартість реалізованої електроенергії (без ПДВ)) на ставку акцизного податку, встановлену пп. 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу.

У разі самостійного виявлення платником податку факту заниження податкового зобов’язання він має право з урахуванням норм ст. 50 Податкового кодексу (щодо сплати штрафу) подати уточнюючу декларацію з декларуванням суми недоплати та сплачених сум штрафу або може відобразити суму недоплати у складі декларації, що подається у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, з одночасним декларуванням сум штрафу у складі поданої декларації. При цьому до декларації платником обов’язково подається додаток 8.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, не застосовуються.

У разі якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Податкового кодексу, то відповідно до п. 46.4 ст. 46 цього Кодексу такий платник може скористатися додатком 9 до декларації та подати свої доповнення до декларації, складені за довільною формою (у тому числі в електронному вигляді), з поясненням мотивів його подання.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42