Новини
Тема: ПДВ

Реєстрація платником ПДВ нерезидента

Чи підлягає реєстрації платником ПДВ нерезидент у разі постачання товарів на митній території України резиденту?


Відповідно до ст. 5 Закону № 959 іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Реєстрацію представництв інших іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики протягом 60 робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію.

Згідно з пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу постійне представництво — це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема склад або приміщення, що використовується для доставки товарів. З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає, зокрема, резидентів, які мають повноваження діяти від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента).

Відповідно до п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу підставою для взяття на облік постійного представництва нерезидента в органі ДПС є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.

Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів зобов'язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку або до початку провадження господарської діяльності, якщо така реєстрація не є обов'язковою згідно із законодавством, до органів ДПС за своїм місцезнаходженням.

Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у органі ДПС, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування (п. 133.3 ст. 133 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 2 п. 180.1 ст. 180 цього Кодексу платником ПДВ є будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник ПДВ. При цьому термін «особа» визначено у пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, відповідно до якого особою для цілей розділу V Кодексу є, зокрема, представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу обов'язковій реєстрації платником ПДВ підлягає особа, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ).

Особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг (п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу).

Отже, господарська діяльність нерезидента на митній території України здійснюється через його постійне представництво, яке підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такому представництву протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. При цьому постійне представництво нерезидента має право добровільно зареєструватися платником ПДВ у разі дотримання вимог, установлених ст. 182 Податкового кодексу.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua