Соціальне страхування

Індексація грошових доходів населення

Законом про індексацію визначено, що індексація грошових доходів населення — встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає змогу частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.


Індексація у разі підвищення заробітної плати

Правила обчислення індексу споживчих цін та сум індексації визначено Порядком № 1078.

Згідно з цим Порядком індексації підлягають грошові доходи громадян, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників (з урахуванням доплат, надбавок, премій, гарантійних та компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством та які мають постійний характер), пенсії, стипендії, страхові виплати.

Не підлягають індексації виплати, які визначаються від прожиткового мінімуму. Підтримка купівельної спроможності цих виплат здійснюється шляхом перегляду прожиткового мінімуму.

Також не підлягають індексації одноразові виплати, премії до свят, матеріальна допомога тощо.

Індексація доходів проводиться у період між переглядом розмірів цих доходів. Право на індексацію виникає, коли індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 101%.

Пунктом 5 Порядку № 1078 визначено, що місяць, в якому підвищується мінімальна заробітна плата, пенсія, стипендія, а також відбувається підвищення грошових доходів без перегляду їх мінімальних розмірів, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Для проведення подальшої індексації індекс розраховується з наступного за базовим місяця.

Індексація доходів, отриманих громадянином у базовому місяці, не провадиться, якщо сума підвищення доходу перевищує суму індексації.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку № 1078.

Враховуючи зазначене, якщо у період між підвищенням заробітної плати індекс споживчих цін перевищить 101%, то має проводитись індексація.

Сума індексації не нараховується, якщо у базовому місяці сума підвищення доходу перевищує суму індексації. Якщо сума підвищення доходу не перевищує суму індексації, яка склалась у базовому місяці, то здійснюється підвищення доходу та додається сума індексації, зменшена на суму підвищення доходу.

Індексація при неповному відпрацьованому робочому часі

Пунктом 4 Порядку № 1078 передбачено, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Приклад. Працівник працює на 0,75 ставки. Так як сума індексації визначається із розрахунку прожиткового мінімуму, визначеного на місяць, то спочатку визначається сума індексації за повний час.

Якщо величина приросту індексу споживчих цін становить умовно 10,2%, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 1218 грн., то сума індексації за місяць має становити 124,24 грн. (1218 × 10,2 : 100).

При відпрацюванні працівником неповного робочого часу, а лише 0,75 ставки, сума індексації має становити 93,18 (124,24 × 0,75).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42