ПДФО

Незалежна професійна діяльність

З якого доходу та в які терміни фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, повинна утримати та сплатити військовий збір?


Підпунктом 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу. Зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерелом їх походження з України, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі ст. 178 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 178.3 цієї статті оподаткованим доходом фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Слід врахувати, що у разі неотримання довідки про взяття на облік особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат, тобто в такому випадку військовий збір нараховуватиметься на річний дохід без урахування витрат.

Згідно з пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу, пп. 168.2.1 п. 168.2 якої визначено, що платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Пунктом 178.4 ст. 178 зазначеного Кодексу визначено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу ІV цього Кодексу у строки, передбачені для платників ПДФО, та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплачують суму податкового зобов’язання, зазначену в податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

Отже, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, за результатами звітного податкового року самостійно розраховує військовий збір у розмірі 1,5% чистого оподатковуваного доходу, відображає в річній податковій декларації та сплачує в терміни, передбачені для сплати ПДФО за відповідний період.

Першим звітним податковим періодом для нарахування військового збору з доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність є 2015 р.

Останній день сплати військового збору для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, — 31.07.2016 р.

Звертаємо увагу, що у разі якщо останній день сплати військового збору припадає на вихідний або святковий день, термін сплати військового збору не переноситься.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42