Оплата праці

ПДФО із заробітної плати студентів

Чи зобов'язане підприємство, що нараховує заробітну плату студентам (учням) ПТУ при працевлаштуванні під час проходження виробничої практики, нараховувати і перераховувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб за умови, що заробітна плата студентам згідно зі ст. 53 Закону про освіту перераховується навчальному закладу, який у свою чергу виплачував 50% від нарахованих сум на користь студентів?


Згідно з вимогами Податкового кодексу оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягає будь-який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

При цьому відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ст. 53 Закону про освіту на час виробничого навчання, практики учням і студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

На рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи спрямовуються 50% від заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів.

Таким чином, при нарахуванні заробітної плати студентам, які проходять практику на підприємстві згідно з договором, підприємство як податковий агент зобов'язане утримати із суми такого доходу податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15% (та/або 17%) і сплатити його до бюджету у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua