ПДВ
Тема: ПДВ

Застосування податкового компромісу у випадку добровільного декларування занижених податкових зобов’язань з ПДВ

Суть і порядок застосування податкового компромісу було розглянуто у «Віснику» № 11/2015 (с. 12). Наразі ознайомимося з особливостями заповнення та надання уточнюючого розрахунку з ПДВ при застосуванні податкового компромісу.

Податковий компроміс з ПДВ поширюється виключно на факти заниження податкових зобов’язань (у зв’язку із завищенням податкового кредиту), під яким розуміють неправомірне формування платником податків даних податкового обліку (формування податкового кредиту з ПДВ) у податкових періодах до 01.04.2014 р., що призвело до заниження належних до сплати сум податкових зобов’язань.

Початок застосування процедури податкового компромісу — з дня набрання чинності Законом № 63 (з 17.01.2015 р.). Вона може тривати протягом 90 днів, тобто до 16.04.2015 р. Процедура досягнення податкового компромісу триває не більше 70 календарних днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку або відповідної заяви про застосування податкового компромісу.

Для застосування податкового компромісу у випадку добровільного декларування занижених податкових зобов’язань платник податків подає уточнюючий розрахунок з ПДВ за діючою формою за кожний окремий звітний період з відповідними позначками («Податковий компроміс» та «Самостійний документ») разом із заявою про компроміс (у довільній формі) до контролюючого органу за основним місцем обліку.

При складанні уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань для застосування податкового компромісу не враховуються суми коригувань податкового кредиту з ПДВ, відображені в уточнюючих розрахунках, які одночасно відповідають таким умовам:

  • подані у порядку, встановленому ст. 50 Податкового кодексу, після 01.04.2014 р.;
  • уточнюють показники податкових декларацій за звітні періоди, що передували 01.04.2014 р.;
  • за результатами подання таких розрахунків зміна обсягу розрахунків з бюджетом за звітні періоди не відповідає сумам завищеного податкового кредиту з ПДВ (зокрема, але не виключно, сформовано податковий кредит на підставі податкових накладних, у яких проведено заміну суб’єкта господарювання, стосовно якого є відомості (податкова інформація), що він не виконує (не може виконати) свій податковий обов’язок щодо сплати податків і зборів, передбачених Кодексом, та/або має ознаки фіктивності тощо).

Загальні правила, встановлені ст. 50 Податкового кодексу, не застосовуються, оскільки податковий компроміс у цьому випадку має свої особливості.

Оскільки процедура податкового компромісу застосовується за будь-які податкові періоди до 01.04.2014 р. з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 Податкового кодексу (п. 1 підрозділу 92 розділу ХХ цього Кодексу), подання уточнюючих розрахунків з ПДВ обмежується звітними періодами (місяць, квартал), які припадають на період з квітня 2011 р. по березень 2014 р. включно.

При складанні уточнюючого розрахунку з ПДВ з метою застосування податкового компромісу слід враховувати, що п. 1 підрозділу 92 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що платник податків, який вирішив скористатися процедурою податкового компромісу, має право подати відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з ПДВ, у яких визначає суму завищення податкового кредиту з ПДВ.

Враховуючи, що причиною завищення податкового кредиту могло бути як неповне декларування податкових зобов’язань з ПДВ, так і надмірне декларування податкового кредиту, в уточнюючих розрахунках з ПДВ з метою застосування податкового компромісу платник податку повинен правильно відобразити всі операції згідно з первинними документами та податковими накладними, які були здійснені, але не були задекларовані або були задекларовані без наявності відповідних підтвердних документів. У результаті проведеного уточнення має бути збільшення податкових зобов’язань з ПДВ (позитивне значення графи 6 рядка 9 розділу І уточнюючого розрахунку з ПДВ) та/або зменшення податкового кредиту з ПДВ (від’ємне значення графи 6 рядка 17 розділу ІІ уточнюючого розрахунку з ПДВ) та збільшення сум податку до сплати в бюджет (рядки 18 та 25 уточнюючого розрахунку з ПДВ) порівняно з попередньо поданою податковою звітністю за відповідні періоди.

При цьому в графі 6 рядка 25 уточнюючого розрахунку з ПДВ зазначається не вся сума заниженого податкового зобов’язання з ПДВ, а лише 5% такої суми ((графа 4 уточнюючого розрахунку з ПДВ — графа 5 уточнюючого розрахунку з ПДВ) × 5 %).

У разі уточнення показників декларації, які потребують подання окремих додатків до декларації, уточнюючий розрахунок з ПДВ подається платниками податку разом з такими додатками.

Оскільки уточнення платником податків податкових зобов’язань не впливає на розмір податкових зобов’язань його контрагентів, така звітність не бере участі у розрахунках системи зіставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту контрагентів.

Показники уточнюючих розрахунків з ПДВ з метою застосування податкового компромісу не переносяться до податкової звітності з ПДВ за звітний період, у якому такі розрахунки подано, а відображаються в особових рахунках платника податків.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42