Соціальне страхування

Обмеження у виплаті пенсій особам, які займають спецпосади

Законом № 213 передбачено зміну законодавчих норм, зокрема, щодо питань установлення особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів тощо.
Внесено зміни до 14 законів, якими передбачено, що у період роботи на зазначених посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи. При цьому пенсіонер має право вибору: продовжувати працювати й отримувати заробітну плату чи звільнитися зі спецпосади та отримувати пенсію. Розглянемо, як і на кого діють обмеження у виплаті пенсій.


Слід зазначити категорії осіб, на розмір пенсії яких зміни в законодавстві не вплинуть. Це інваліди І та ІІ груп, інваліди війни ІІІ групи, учасники бойових дій та особи, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551, які в період будь-якої роботи отримуватимуть призначену пенсію.

Зміни у Законі про держслужбу

Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що тимчасово, з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р., особам, на яких поширюється дія цього Закону (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону № 3551) (далі — особи, на яких зміни не поширюються), у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, Законом про прокуратуру, законами № 2790 та № 2453, пенсії, призначені відповідно до цієї статті, не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу (крім осіб, на яких зміни не поширюються), розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Проте ст. 47 Закону про пенсійне страхування визначено, що тимчасово, з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р., у період роботи особи (крім осіб, на яких зміни не поширюються) на посадах, які дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, законами № 2790 та № 2453, пенсії, призначені відповідно до цього Закону, не виплачуються.

Тобто якщо особа, отримуючи пенсію, зокрема за віком або по інвалідності ІІІ групи, призначену відповідно до Закону про пенсійне страхування, працює на спецпосаді, виплату їй пенсії з 01.04.2015 р. буде зупинено до звільнення з посади. Винятком є робота на наукових (науково-педагогічних) посадах.

Зважаючи на те, що в порядку та на умовах, визначених Законом про держслужбу, призначаються пенсії судовим експертам, службовцям Нацбанку України, журналістам державних і комунальних засобів масової інформації, посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам дипломатичної служби, членам Кабінету Міністрів України та помічникам-консультантам народних депутатів України, то відповідно вищенаведений порядок виплати пенсій поширюється і на цю категорію пенсіонерів.

Зазначений порядок виплати пенсій поширюється також і на пенсії, призначені відповідно до Закону про прокуратуру, законів № 2790 та № 2453.

Порядок виплати пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам

Аналізуючи зміни, внесені до ст. 24 Закону про наукову діяльність, слід зазначити, що у період з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р. змінено порядок виплати пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам, проте за ними залишено можливість отримання пенсії незалежно від факту роботи на спецпосадах, але в інших розмірах та на інших умовах.

Наукові (науково-педагогічні) працівники (крім осіб, на яких зміни не поширюються), пенсії яким призначено відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, законами № 2790 та № 2453, отримуватимуть пенсію в розмірі, обчисленому згідно із Законом про пенсійне страхування.

При цьому у період їх роботи (крім осіб, на яких зміни не поширюються) на інших посадах/роботах пенсії, призначені відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до Закону наукову діяльність поновлюється.

Слід зазначити, що Законом № 213 як для наукових (науково-педагогічних) працівників, так і для інших пенсіонерів, які мають право в період роботи (крім пенсіонерів, які працюють на спецпосадах) на отримання пенсії, передбачено додаткову гарантію — після застосування норми щодо виплати пенсії в розмірі 85% призначеного розміру пенсія не може бути нижчою, ніж 1423,50 грн.

Порядок виплати пенсій військовим пенсіонерам

Аналізуючи зміни, які стосуються військових пенсіонерів, слід зазначити, що цій категорії пенсіонерів також з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р. (крім осіб, на яких зміни не поширюються) у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, законами № 2790 та № 2453, пенсії, призначені відповідно до Закону № 2262, не виплачуватимуться. Після звільнення з роботи виплату пенсії згідно із цим Законом буде поновлено.

У період роботи військових пенсіонерів на інших посадах (крім спецпосад) виплата пенсії здійснюватиметься в повному обсязі. Тобто порядок виплати пенсій, який поширюється на всіх працюючих пенсіонерів щодо виплати пенсії в розмірі 85% призначеного розміру на військових пенсіонерів, законодавством не поширено.

Зазначимо, що не всі військові пенсіонери, які працюють на спецпосадах, позбавляються права на отримання пенсії, призначеної згідно із Законом № 2262.

Тобто законодавчо передбачено умови, за яких виплата пенсій, призначених відповідно до цього Закону, в період роботи на спецпосадах не припиняється.

Підтвердження факту військової служби або роботи на посадах в органах, зазначених в частині третій Прикінцевих положень Закону № 213, здійснюється на підставі довідок (витягів з наказів) про роботу (службу). У разі відсутності відповідної інформації в матеріалах пенсійних справ пенсіонерам для уникнення непорозумінь під час застосування норм цього Закону необхідно дооформити відповідні документи і надати до органів Пенсійного фонду України для долучення їх до матеріалів пенсійних справ.

Для підтвердження участі в АТО, здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об’єктів у разі захоплення, відбиття спроб насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою до органів Пенсійного фонду України також мають бути надані документи, що підтверджують зазначені факти.

Порядок виплати пенсій чорнобильцям

Статтею 58 Закону № 796 передбачено, що з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р. пенсії, призначені відповідно до цього Закону, у період роботи особи (крім осіб, на яких зміни не поширюються) на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, законами № 2790 та № 2453, не виплачуються. У період роботи на інших посадах (крім осіб, на яких зміни не поширюються) пенсії, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

В усіх випадках після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється в повному обсязі.

Статус пенсіонера (працюючий чи непрацюючий)  органи Пенсійного фонду України визначать за матеріалами пенсійних справ та даними системи персоніфікованого обліку. Надавати додаткові документи потрібно лише тим пенсіонерам, які своєчасно не виконали своє зобов’язання щодо інформування про працевлаштування/звільнення з роботи.

Якщо документи про звільнення з роботи надаватимуться як до, так і після 1 квітня, виплату пенсії буде проведено в повному обсязі за весь період, коли пенсіонер уже не працював.

Якщо пенсіонер не надасть документи про працевлаштування, в тому числі на спецпосаду, факт роботи буде встановлено обов’язково, однак пенсіонер зобов’язаний буде повернути надміру виплачену пенсію.

Порядок виплати пенсій з 01.01.2016 р.

Починаючи з 01.01.2016 р. пенсії, призначені відповідно до Закону про пенсійне страхування, законів № 796 та № 2262, виплачуватимуться незалежно від отриманого заробітку (доходу).

З 01.01.2016 р. пенсії, призначені відповідно до Закону про держслужбу, Закону про наукову діяльність, законів № 2790 та № 2453, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цими законами, виплачуватимуться в розмірі, обчисленому згідно із Законом про пенсійне страхування. Водночас є винятки для наукових (науково-педагогічних) працівників, на яких зміни в законодавстві не поширюються (як зазначалося, це інваліди І та ІІ груп, інваліди війни ІІІ групи та учасники бойових дій, а також особи, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону № 3551), пенсія яким незалежно від факту роботи на спецпосаді виплачуватиметься в повному обсязі.

З 01.01.2016 р. пенсія, призначена відповідно до Закону про прокуратуру в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим законом, а також Законом про держслужбу, законами № 2453 та № 2790, виплачуватиметься в розмірі, обчисленому згідно із Законом про пенсійне страхування. Тобто зазначеній категорії пенсіонерів у період роботи на наукових посадах виплата пенсії здійснюється в повному обсязі (у разі якщо, наприклад, прокурор викладає у ВНЗ ІІІ — ІV рівня акредитації).

Крім того, Законом № 213 внесено зміни до абзацу третього п. 2 розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону № 3668, згідно з якими порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам встановлюється законодавством незалежно від дати призначення пенсії (щомісячного довічного грошового утримання). Тобто незалежно від того, коли призначено спеціальну пенсіюдо  01.10.2011 р. чи після зазначеної дати, у разі працевлаштування на спецпосаду (незалежно від факту роботи станом на 01.10.2011 р.) виплата пенсії здійснюватиметься в порядку, який діє починаючи з 01.04.2015 р.

Слід зазначити, що порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, установлений Законом № 213, поширюється на пенсіонерів (отримувачів щомісячного довічного грошового утримання) незалежно від часу призначення пенсії.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42