Інші податки

Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, на які у дозволі встановлено норми у вигляді показника «мінералізація»

Останнім часом у платників екологічного податку виникає чимало запитань щодо порядку обчислення податкового зобов’язання з екологічного податку за скид забруднюючих речовин (із зворотними водами) безпосередньо у водні об’єкти, на які у дозволі встановлено норми гранично допустимого скиду у вигляді показника «мінералізація».

Правила визначення величини гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин, які утворюються в процесі виробничої діяльності водокористувачів, встановлено Порядком № 1100.

Відповідно до Водного кодексу ГДС — це маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об’єкта за одиницю часу. Одиниця виміру ГДС — співвідношення одиниці маси та одиниці обсягу зворотних вод за одиницю часу.

У ст. 245 Податкового кодексу ставки податку диференційовано за величиною гранично допустимої концентрації забруднюючої речовини (далі — ГДК). Термін ГДК у Водному кодексі визначено як встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування. Одиниця виміру ГДК — це співвідношення одиниці маси одного виду забруднюючої речовини до одиниці обсягу зворотної води.

Використане у Порядку № 1100 поняття «мінералізація» має одиницю виміруспіввідношення маси всіх видів одиниць забруднюючих речовин у одиниці обсягу зворотної води і використовується для обчислення загального обсягу скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт шляхом алгебраїчного множення величини обсягу зворотних вод та величини показника «мінералізація».

Пунктом 8 цього Порядку передбачено, що Кабінет Міністрів України затверджує перелік забруднюючих речовин, для яких нормується обсяг скидів. Зокрема, п. 245.1 ст. 245 Податкового кодексу для забруднюючих речовин, наведених у Списку А «Забруднюючі речовини, що нормуються у всіх випадках скидання зворотних вод» Порядку № 1100, визначено окремі ставки екологічного податку.

Для забруднюючих речовин, які не увійшли до цього пункту та на які встановлено ГДК або орієнтовно безпечний рівень впливу, податкові зобов’язання обчислюються за ставками, передбаченими п. 245.2 зазначеної статті. При цьому розмір ставки встановлюється за рівнем концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування, а не за мінералізацією — фактичним вмістом забруднюючих речовин у зворотній воді, які за своїм хімічним складом можуть належати до забруднюючих речовин, що відносяться до будь-якого класу ГДК.

Водночас п. 245.3 ст. 245 Податкового кодексу визначено, що для обчислення податкових зобов’язань з екологічного податку для забруднюючих речовин, на які не встановлено ГДК або орієнтовно безпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною ГДК, наведеної у п. 245.2 цієї статті.

Таким чином, податкове зобов’язання з екологічного податку обчислюється як алгебраїчний добуток загального у звітному (податковому) періоді обсягу зворотних вод на величину мінералізації та встановленої п. 245.2 ст. 245 Податкового кодексу ставки екологічного податку для забруднюючих речовин відповідної групи.

Приклад

У дозволі на спеціальне водокористування Товариства встановлено ГДС зворотних вод за показником «мінералізація» 1026 мг/дм3 (без визначення складу речовин).
Обсяг скиду зворотних вод у звітному кварталі становив 1 т (1000 дм3).
Оскільки у дозволі на спеціальне водокористування Товариства відсутні перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, визначення складу речовин, що утворюють показник «мінералізація», відповідні класи за ГДК, то застосовуються ставки податку за найменшою величиною ГДК, наведеної у п. 245.2 ст. 245 Податкового кодексу — для забруднюючих речовин групи «до 0,001 (включно)» — 106 936,91 грн. за 1 т.
Податкове зобов’язання з екологічного податку обчислюється як алгебраїчний добуток загального у звітному (податковому) періоді обсягу зворотних вод на величину мінералізації (1026 мг/дм3) та встановленої п. 245.2 ст. 245 Податкового кодексу ставки екологічного податку для забруднюючих речовин групи «до 0,001 (включно)» — 106 936,91 грн. за 1 т.
Розрахунок:

  • розрахуємо обсяг скиду забруднюючої речовини у звітному періоді у тоннах: 1000 дм3 × 1026 мг/дм3 : 1 000 000 = 1,026 т;
  • розрахуємо зобов’язання з екологічного податку: 1,026 т × 106 936,91 грн. = 109 717,27 грн.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42