ПДФО

Оподаткування процентів

Розглянемо, як оподатковується дохід у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, отриманий платником податку — фізичною особою.


Законом № 71, який набрав чинності з 01.01.2015 р., внесено зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування пасивних доходів.

Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

При цьому пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 вищезазначеного Кодексу встановлено, що термін «пасивні доходи» означає, зокрема, доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок.

Згідно зі змінами, внесеними до пп. 167.5.1 цього пункту, ставка податку для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді процентів, становить 20%.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу).

Крім того, відповідно до пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються Нацбанком України.

Пунктом 1.8 Інструкції № 492 визначено, що банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу — вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок — це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Вкладним (депозитним) рахунком визнається рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

Водночас згідно з п. 6.9 Інструкції № 492 банк для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок у порядку, визначеному главою 6 цієї Інструкції, або використовує вже відкритий для цих цілей рахунок.

Враховуючи вищевикладене, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, тобто не оподатковуються, доходи у вигляді процентів поточних банківських рахунків, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат, визначені пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

Дохід платника податку у вигляді процентів на окремий поточний банківський рахунок за виплатами іншими, ніж визначені цим підпунктом, а також проценти, нараховані на суму вкладного (депозитного) банківського рахунку, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються за ставкою 20%.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42