Новини
Тема: Адміністрування податків

Порядок і терміни подання до органу ДПС документів, відсутніх під час проведення перевірки

Які порядок і терміни подання суб'єктом господарювання до органу ДПС документів, відсутніх під час проведення перевірки?


Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, визначених абзацом першим цього пункту.

Згідно з п. 44.6 ст. 44 Податкового кодексу в разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому п. 44.7 ст. 44 цього Кодексу, платник податків не подає посадовим особам органу ДПС, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого неподання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у цього платника на час складання такої звітності.

Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки подає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, не подані під час перевірки (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу), такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

Відповідно до абзацу першого п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу в разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, поданих платником податків під час проведення перевірки, платник має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідоленням про вручення та з описом вкладеного або подати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів, засвідчені печаткою платника податків (за наявності) та підписом платника податків — фізичної особи або посадової особи платника податків — юридичної особи.

Протягом трьох робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право подати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні (абзац другий п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу).

Згідно з абзацом третім вищезазначеного пункту Кодексу в разі якщо під час проведення перевірки платник податків подає документи менше ніж за три дні до дня її завершення або коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується на строк, визначений ст. 82 Податкового кодексу.

У разі якщо документи, надіслані у порядку, передбаченому абзацом першим п. 44.7 ст. 44 Кодексу, надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки або в разі подання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, контролюючий орган має право не приймати рішення за результатами проведеної перевірки та призначити позапланову документальну перевірку такого платника податків (абзац четвертий п. 44.7 ст. 44 цього Кодексу).


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua