Єдиний податок

Обрання відповідної групи платника єдиного податку

Розглянемо, чи може фізична особа — підприємець зареєструватися платником єдиного податку другої групи у разі здійснення нею зовнішньоекономічної діяльності (зокрема, перевезення вантажів, надання транспортно-експедиційних послуг резидентам і нерезидентам та експорт товарів).


Згідно зі ст. 1 Закону про ЗЕД зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, вправі здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з чинним законодавством (ст. 5 цього Закону).

Статтею 4 зазначеного Закону визначено види зовнішньоекономічної діяльності, до яких, зокрема, належать експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили.

Відповідно до пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу платниками єдиного податку другої групи можуть бути фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн.

Нормами цього підпункту встановлено вимоги щодо категорії споживачів, яким платники єдиного податку другої групи можуть надавати послуги, у тому числі побутові.

Зокрема, споживачами послуг повинні бути фізичні особипідприємціплатники єдиного податку та/або населення. При цьому фізичні та юридичні особи — нерезиденти не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп (пп. 291.5.7 п. 291.5 ст. 291 вищезазначеного Кодексу).

Застереження щодо категорій покупців у разі здійснення платниками єдиного податку другої групи діяльності з продажу товарів відсутні.

Водночас фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежено та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн., можуть бути платниками єдиного податку третьої групи (пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу).

При цьому умови перебування фізичної особипідприємця у третій групі не встановлюють вимог щодо категорії споживачів послуг та покупців товарів.

Слід зазначити, що фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV Податкового кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою (п. 291.3 ст. 291 цього Кодексу).

Види діяльності, у разі здійснення яких фізичні особи — підприємці не можуть бути платниками єдиного податку, визначено в п. 291.5 зазначеної статті.

Тобто фізична особапідприємець, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність (зокрема, перевезення вантажів, надання транспортно-експедиційних послуг та експорт товарів) може самостійно обрати третю групу спрощеної систему оподаткування за умови дотримання всіх вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42