Новини
Тема: Адміністрування податків

Порядок підписання податкової звітності в електронному вигляді

Який порядок підписання податкової звітності в електронному вигляді у разі тимчасової відсутності керівника або головного бухгалтера?


Відповідно до п. 7 розділу другого Інструкції № 233 підставами для прийняття податкового документа в електронному вигляді є:

  • його відповідність затвердженому формату (стандарту);
  • підтвердження ЕЦП платника податків та його посадових осіб, підписи яких є обов'язковими для звітів у паперовій формі за умов, установлених у ст. 3 Закону № 852;
  • чинність відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП (підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів, або якщо до моменту одержання електронного документа строк дії відповідного сертифіката не закінчився чи відповідний сертифікат не було скасовано/блоковано).

Отже, оскільки підставою для прийняття податкової звітності в електронному вигляді є підтвердження ЕЦП посадових осіб платника податків, підписи яких є обов'язковими для податкової звітності в паперовій формі, то посилені сертифікати відкритих ключів можуть подаватися на всіх відповідальних працівників підприємства, які мають право підпису на випадок тимчасової відсутності керівника або головного буaхгалтера.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua