Новини
Тема: Адміністрування податків

Особливості подання декларації

Чи повинен платник податків або уповноважена особа при особистому поданні декларації (розрахунку) подавати органам ДПС документи, що посвідчують особу (паспорт, нотаріальний договір доручення, наказ тощо)?


Згідно з п. 48.5 ст. 48 Податкового кодексу податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу ДПC. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку.

Отже, під час подання податкової декларації, розрахунку до органів ДПС Податковим кодексом не передбачено подання документів, що посвідчують особу.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua