Соціальне страхування

Зарахування до страхового стажу періоду роботи головою фермерського господарства

Чи зараховуватимуться чотири роки роботи головою фермерського господарства до страхового стажу для проведення перерахунку пенсії з урахуванням стажу, набутого після призначення пенсії по інвалідності?


Якщо особа після призначення пенсії продовжує працювати, провадиться перерахунок її пенсії. Перерахунок здійснюють за нормами частини четвертої ст. 42 Закону про пенсійне страхування з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій ст. 40 Закону про пенсійне страхування (за весь страховий стаж після 01.07.2000 р. або за будь-які 60 місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. плюс за весь страховий стаж після 01.07.2000 р.), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі якщо особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок здійснюється не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі згідно з частиною першою ст. 28 Закону про пенсійне страхування (чоловікам — 35 років), за його заявою здійснюється відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж після 01.01.2004 р. враховується за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного у особи страхового стажу зараховується також період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (чоловіками — до 60 років).

Тож під час призначення пенсії по інвалідності голові фермерського господарства до наявного у нього страхового стажу вже зараховано період до досягнення пенсійного віку (до 60 років).

Отже, здійснювати перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії по інвалідності та з урахуванням заробітку за цей самий період, доцільно у разі, якщо це приведе до збільшення розміру пенсії. Перерахунок пенсії з урахуванням лише набутого страхового стажу здійснювати немає сенсу, адже цей стаж вже враховано як період перебування на інвалідності.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42