ПДФО

Оподаткування доходів, отриманих від операцій з обміну об’єктів нерухомого майна

Розглянемо, чи підлягають оподаткуванню операції при укладанні договору міни одного об’єкта нерухомості на інший? Якщо так, чи потрібно в такому випадку подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи?


Відчуження майна — це будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платнику, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надано йому у користування (пп. 14.1.31 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 164.2.4 п. 164 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається відповідно до положень статей 172 — 173 Кодексу.

Слід зазначити, що при визначенні бази оподаткування відповідно до п. 164.3 ст. 164 Податкового кодексу враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах.

Статтею 715 Цивільного кодексу встановлено, що за договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який передає в обмін, і покупцем товару, який одержує замість нього. Договором може бути встановлено доплату за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов’язання (ст. 716 Цивільного кодексу).

Статтею 172 Податкового кодексу визначено порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна.

Для цілей цієї статті під продажем слід розуміти будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування.

Згідно з п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовано на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в цьому пункті, відповідно до п. 172.2 цієї статті підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону (п. 172.3 ст. 172 Податкового кодексу). Порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Кабінетом Міністрів України (п. 172.11 цієї статті).

При обміні об’єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна оподатковується згідно із пунктами 172.1 та 172.2 зазначеної статті.

Пунктом 172.4 цієї статті визначено, що нотаріус під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору.

Згідно з пп. «а» п. 172.5 ст. 172 Податкового кодексу сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, яка обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, до нотаріального посвідчення договору міни.

Дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами — нерезидентами, оподатковується згідно зі ст. 172 Податкового кодексу в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу (п. 172.9 ст. 172 Кодексу).

Таким чином, при недотриманні умов, визначених абзацом першим п. 172.1 ст. 172 цього Кодексу, оподаткуванню підлягає вартість кожного об’єкта обміну, зазначеного у договорі купівлі-продажу, але не нижче від оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку, за ставкою 5%для резидентів та 15 (20)%для нерезидентів.

Крім того, відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, від операцій обміну майна при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок відповідно до розділу ІV цього Кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42