Новини
Тема: Адміністрування податків, Перевірки та відповідальність

Особливості подання декларації поштою

Чи застосовуються штрафні санкції, якщо податкову звітність надіслано поштою з повідомленням про вручення пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання, але отримано органом державної податкової служби вчасно?


Відповідно до п. 49.5 ст. 49 Податкового кодексу у разі надсилання податкової декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, а при поданні податкової звітності в електронній формі, — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому минає такий граничний строк.

Згідно з п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

  • календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
  • календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
  • календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту, — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Статтею 120 Податкового кодексу передбачено штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, які зобов'язані нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків).

Таким чином, якщо платник податку надсилає податкову декларацію поштою пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку її подання, але при цьому органи ДПС отримують її в терміни, що не перевищують граничні строки подання декларації, визначені Податковим кодексом, то до такого платника податків не застосовуються штрафні санкції, встановлені ст. 120 цього Кодексу.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua