ПДВ

Оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезидентами на митній території України

Правове поле українського законодавства дає змогу здійснювати господарські операції на митній території України іноземними суб’єктами господарської діяльності з урахуванням норм та правил чинного законодавства України. Іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні, фізичні особи, які не є резидентами України, вважаються з точки зору Податкового кодексу нерезидентами.
Зупинимось на особливостях оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентами послуг на митній території України.


Згідно з п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Залежно від того, зареєстровано платником ПДВ отримувача послуг від нерезидента чи ні, існують відмінності в порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України. Розглянемо їх детальніше.

Оподаткування послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, що постачаються нерезидентами, окремо визначено ст. 208 Податкового кодексу.

У даному разі особа — отримувач таких послуг для цілей оподаткування ПДВ вважається платником цього податку та нараховує його за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 цього Кодексу. А саме: базою оподаткування для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком ПДВ, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Нацбанку України на дату виникнення податкових зобов’язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.

Датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем постачання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше (п. 187.8 ст. 187 Податкового кодексу).

При цьому отримувач послуг, зареєстрований платником ПДВ, складає в електронній формі податкову накладну із зазначенням суми нарахованого податку, яка є підставою для віднесення сум цього податку до податкового кредиту у встановленому порядку. У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини: «14» (складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента); у рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» такої накладної відображається умовний ІПН «500000000000». У разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, зазначається умовний ІПН «200000000000». При цьому в таких випадках у рядку «Особа (платник податку) — продавець» зазначається найменування (П.І.Б.) нерезидента, а у рядку «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця» зазначається країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані.

Такі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН). Зауважимо, що форму та порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом № 957. Крім того, нагадуємо, що право на нарахування ПДВ та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники цього податку в порядку, передбаченому ст. 183 Податкового кодексу.

Отримувачем послуг, зареєстрованим як платник ПДВ, сума нарахованого податку включається до складу податкових зобов’язань декларації за відповідний звітний період, в якому отримано такі послуги від нерезидента, форму, порядок заповнення та подання якої затверджено наказом № 966 (зі змінами, внесеними наказом № 13).

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, відображаються у рядку 7 розділу I декларації з ПДВ.

На відміну від порядку, який діяв до кінця 2014 р., починаючи з 01.01.2015 р., платник ПДВ — отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташовано на митній території України, отримує право на податковий кредит за такими операціями на дату складання ним податкової накладної за цими операціями за умови її реєстрації в ЄРПН (п. 198.2 ст. 198 та п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу). Нагадуємо, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання.

При цьому згідно з п. 201.10 ст. 201 зазначеного Кодексу податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в ЄРПН у разі отримання в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в цьому реєстрі, яке надається на електронний запит платника.

Відсутність факту реєстрації платником податкупродавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє від обов’язку включення суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

Суми ПДВ, які отримувач послуг від нерезидента має право віднести до податкового кредиту відповідного звітного періоду, відображаються у розділі II декларації з ПДВ. Так, у разі якщо послуги придбано для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою, нульовою ставкою та ставкою 7%, то суми ПДВ, нараховані платником ПДВ при отриманні послуг від нерезидента, відображаються ним у рядку 12.4 декларації з ПДВ.

Обсяг придбаних від нерезидента послуг, місце постачання яких знаходиться на митній території України, з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування (ст. 196 Податкового кодексу), та/або звільнені від оподаткування (ст. 197, підрозділ 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються, відображається у рядку 13.3 розділу II декларації з ПДВ.

У рядку 15 розділу II декларації з ПДВ відображаються операції з придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення, ввезення) з ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об’єктом оподаткування, та/або звільнені від оподаткування, та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 ст. 186 Податкового кодексу за межами митної території України).

Якщо нерезидент, який постачає послуги на митній території України, та отримувач таких послуг не зареєстровані платниками ПДВ, то отримувач цих послуг вважається особою, відповідальною за нарахування та перерахування до бюджету податкових зобов’язань з ПДВ за операцією з постачання таких послуг. При цьому така операція здійснюється без виписування податкової накладної. Проте в такій ситуації отримувач послуг має заповнити затверджений наказом № 966 додаток до декларації з ПДВ «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України» та подати його до контролюючого органу. Значення рядка 8 розрахунку відображається контролюючим органом в обліку з цього податку.

Вищезазначені положення не поширюються на постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника ПДВ, послуг з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42