Податок на прибуток

Порядок взяття на облік та реєстрації відокремлених підрозділів іноземних компаній та організацій

Основні положення щодо взяття на облік відокремлених підрозділів іноземних компаній та організацій

Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом (п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу).

Документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України є:

 • свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (далі - Мінекономрозвитку), — для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону про ЗЕД;
 • свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, — для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації;
 • банківська ліцензія — для філій іноземних банків;
 • погоджене, прошите, засвідчене на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Нацбанку України положення про представництво іноземного банку, титульна сторінка якого засвідчена підписом уповноваженої особи Нацбанку України і відбитком печатки Нацбанку України, — для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення з пред’явленням оригіналу);
 • документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення, отримання згоди тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, — для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.

Після взяття на облік дані про взяті на облік відокремлені підрозділи іноземних компаній та організацій включаються до реєстру платників податків — нерезидентів.

Порядок реєстрації в контролюючих органах постійних представництв нерезидентів

Нерезидент до початку господарської діяльності на території України через своє постійне представництво забезпечує взяття на облік (реєстрацію платником податку на прибуток) постійного представництва у контролюючому органі за місцезнаходженням постійного представництва згідно з розділом V Порядку № 1588.

Для взяття на облік постійне представництво протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) зобов’язане подати до контролюючого органу:

 • заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
 • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом (п. 5.3 Порядку № 1588).

Постійне представництво, яке розпочало господарську діяльність до реєстрації у контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибуткиприхованими від оподаткування.

З моменту взяття на облік постійне представництво нерезидента вважається зареєстрованим платником податку на прибуток.

Після взяття на облік воно включається до реєстру платників податків — нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток.

Після реєстрації контролюючим органом видається (надсилається) постійному представництву нерезидента довідка про взяття на облік за формою № 4-ОПП, у якій після рядка «(найменування та код контролюючого органу)» зазначається «як постійне представництво нерезидента».

Документи, що подаються до контролюючих органів відокремленими підрозділами нерезидента, які не відповідають поняттю постійного представництва нерезидента

Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента, зобов’язаний у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням такі документи:

 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
 • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом (п. 4.2 Порядку № 1588).

Зокрема, до таких відокремлених підрозділів нерезидента належать відокремлені підрозділи неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, представництва іноземних банків.

Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента не звільняє такий підрозділ від обов’язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V Порядку № 1588, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва.

Особливості обліку іноземних юридичних осіб — виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Облік іноземних юридичних осіб — виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (далі — виконавці), зареєстрованих Мінекономрозвитку, здійснюється шляхом внесення відповідних записів та відміток до Єдиного банку даних юридичних осіб та реєстру платників податків — нерезидентів (п. 4.8 Порядку № 1588).

Взяття на облік виконавця здійснюється контролюючим органом за адресою виконавця в Україні з присвоєнням податкового номера.

Підставою для взяття на облік є лист-звернення та копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, подані виконавцем, або відомості про державну реєстрацію проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та/або копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, отримані від Мінекономрозвитку згідно з Порядком № 153.

У разі отримання від Мінекономрозвитку інформації про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм), до реєстру платників податків — нерезидентів вноситься ознака «має право на податкові пільги».

Не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік виконавця контролюючий орган надсилає виконавцю лист-повідомлення про взяття на облік із зазначенням податкового номера.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42