Новини

Реєстрація фізичних осіб — іноземців у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

Пунктом 63.5 ст. 60 Податкового кодексу визначено, що всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр) у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно зі ст. 70 зазначеного Кодексу ДФС України формує та веде Державний реєстр, до якого вноситься інформація про осіб, що є: громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, що не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб.

Реєстрація фізичних осіб — платників податків у Державному реєстрі проводиться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотриманням податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Для забезпечення реалізації норм статей 63 та 70 Податкового кодексу в частині визначення єдиної методики реєстрації та обліку фізичних осіб у Державному реєстрі затверджено Положення № 779.

Згідно з розділом VII цього Положення фізична особаіноземець, для якої раніше не формувалася облікова картка фізичної особиплатника податків (даліОблікова картка) та яку не включено до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу Облікову картку за формою № 1ДР (додаток 2 до Положення № 779). Така картка є заявою для реєстрації у Державному реєстрі. При поданні Облікової картки необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство, — та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається), а також копію такого перекладу. Для фізичних осіб — іноземців, які мають посвідки на постійне проживання або на тимчасове проживання в Україні, подання перекладу не вимагається.

Фізичні особиіноземці та особи без громадянства подають Облікову картку до головних управлінь ДФС України, а іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або на тимчасове проживання в Україні, можуть реєструватись як платники податків у державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці.

Статтею 79 Закону № 3425 та главою 8 Порядку № 296/5 визначено порядок нотаріального засвідчення вірності перекладу документа.

Зокрема, нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус. При цьому перекладач разом з документом, що встановлює його особу, повинен надати документ, який підтверджує його кваліфікацію. Переклад має бути зроблено з усього тексту документа, що перекладається, і закінчено підписами, розміщено на окремому від оригіналу чи копії аркуші та прикріплено до нього, прошнуровано і скріплено підписом нотаріуса і його печаткою.

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства здійснюється після виконання вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою № 150.

Облікову картку фізичної особи — іноземця може бути подано через законного представника чи уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), засвідченого в установленому законодавством порядку перекладу українською мовою документа, що посвідчує особу довірителя (після пред’явлення повертається), і копії такого перекладу (переклад не вимагається, якщо довіритель має посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні), а також довіреності, засвідченої в нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Реєстрація здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки.

За зверненням фізичної особи — іноземця або її законного представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, за формою, наведеною у додатку 3 до Положення № 779.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42