Новини
Тема: Адміністрування податків

Особливості оскарження рішень контролюючих органів

Що саме потрібно оскаржувати платнику податків у разі, якщо орган ДПС обласного рівня за результатами розгляду первинної скарги частково скасовує податкове повідомлення-рішення: рішення про результати розгляду скарги чи податкове повідомлення-рішення на зменшену суму, яке буде прийняте за результатами розгляду скарги, та до якого органу ДПС (обласного чи центрального рівня) подається така скарга?


Відповідно до п. 56.6 ст. 56 Податкового кодексу в разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

Згідно з п. 2 Положення № 1001 органи ДПС розглядають скарги платників податків на податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов'язань платника податків або будь-які інші рішення органів ДПС щодо податків, зборів, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також щодо законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи ДПС, крім мита, акцизного податку, ПДВ та інших податків, зборів, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України чи територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України чи з території спеціальної митної зони.

Відповідно до п. 3.4 розділу ІІІ Порядку № 985 якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ зменшується, то до платника податків направляється податкове повідомлення-рішення, що містить зменшену суму грошового зобов'язання, якому присвоюється номер, і воно вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому п. 3.3 розділу III Порядку № 985.

Таким чином, якщо при розгляді первинної скарги орган ДПС приймає рішення про зменшення грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, що оскаржувалося, то за результатами розгляду такої скарги платнику податків направляється податкове повідомлення-рішення, що містить зменшену суму грошового зобов'язання, а раніше надіслане податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним. Платник податків має право звернутися зі скаргою на податкове повідомлення-рішення, прийняте за результатами первинної скарги, протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, до центрального органу ДПС.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua