Новини

Платник єдиного податку, який використовує земельну ділянку, надану для здійснення підприємницької діяльності, звільняється від сплати земельного податку

Фізична особа — платник єдиного податку у 2007 р. мала земельну ділянку, яку використовувала у підприємницькій діяльності. Чи повинна вона була сплачувати земельний податок?


Згідно зі ст. 269 Податкового кодексу платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Відповідно до ст. 116 Земельного кодексу громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень або за результатами аукціону.

Статтею 126 цього Кодексу визначено перелік документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

Так, право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом; право постійного користування земельною ділянкою — державним актом на право постійного користування земельною ділянкою; право оренди земельної ділянки — договором оренди землі.

Згідно з п. 5 Указу № 32 покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення можуть бути, зокрема, громадяни України — суб’єкти підприємницької діяльності. Але з виданням Указу № 650 вищезазначений Указ втратив чинність.

Відповідно до п. 2 ст. 50 Цивільного кодексу фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 1 ст. 128 Господарського кодексу громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до ст58 цього Кодексу.

Указом про спрощену систему регулюється порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником низки податків і зборів (обов’язкових платежів), у тому числі плати (податку) за землю.

Постановою № 507 (п6) у редакції, чинній до 27 грудня 2010 р., визначено, що такий платник єдиного податку звільняється від плати (податку) за землю лише за ділянки, які надано в установленому чинним законодавством порядку і використовуються для здійснення підприємницької діяльності, доходи від провадження якої оподатковуються єдиним податком.

Отже, якщо державний акт на право власності на земельну ділянку надано фізичній особі — підприємцю у порядку, встановленому чинним законодавством (відповідно до Указу № 32, чинного з 19.01.99 р. по 20.07.2007 р., та згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки в зазначений термін), і земельну ділянку, надану для здійснення підприємницької діяльності, використовує сам підприємець, то тільки такий підприємець (платник єдиного податку) звільняється від сплати земельного податку.